SFY:n kollokvio; Tampere

08.01.2007 - 09.01.2007
KUVA - Suomen Filosofisen Yhdistyksen tutkijakollokvio, Tampereen yliopisto, 8.-9.1.2007

Maanantai 8.1.2007

10.15 - 11.30 Kollokvion avaus: Ilkka Niiniluoto (HY, SFY:n puheenjohtaja)
(Päätalo, D11) Pääesitelmä: Henry Bacon (HY): Elokuva maailmassa olemisen tyylinä

11.30 - 12.30 lounas
Päätalo, D11:
12.30 - 13.00 Heikki J. Koskinen (HY): Lingvistinen predikaatio onttisen predikaation kuvana
13.00 - 13.30 Jussi Jylkkä (TuY): Seuraako kuviteltavuudesta mahdollisuus?
13.30 - 14.00 Jussi Haukioja (TuY): Voiko mielikuvitus kertoa, millainen maailma on?
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Jari Palomäki (TTY): Peilikuva-symmetria: Kant, inkongruentit vastaparit ja absoluuttinen aika-avaruus
15.00 - 15.30 Reijo Kupiainen (TaY): Kuva olemisen kotina
15.30 - 16.00 Miika Luoto (HY): Kuvittelu, skeema ja äärellisyys: Heideggerin
Kant-tulkinnasta
16.00 - 16.30 kahvi
16.30 - 17.00 Jani Hakkarainen (TaY): Havainnot todellisuuden kuvia?
17.00 - 17.30 Joona Taipale (HY): Kuva ja kuvattu: Kuvatietoisuuden fenomenologiaa
17.30 - 18.00 Jaakko Hintikka (Boston University): Onko kaikki tieto kuvittelua?

Päätalo, A3:
12.30 - 13.00 Bernt Österman (HY): Gozzolis bildberättelse om Salomes dans - ett tveksamt exempel ur narratologin
13.00 - 13.30 Seija Ulkuniemi (LY): Kohtaamisia kuvien kanssa
13.30 - 14.00 Tapani Laine (TaY): Ihmisen kuva
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Anniina Koivurova (LY): 13-14-vuotiaan oppilaan kehollisuus, tunteet ja sosiaaliset suhteet kertomuksissa ja kuvissa
15.00 - 15.30 Tommi Wallenius (TaY): Miten kuvata näkymätöntä? Michel Henryn kuvataiteiden fenomenologiaa
15.30 - 16.00 Mikko Pirinen (JY): Aidon teosnimen käsite ja nimenantoprosessi kuvataiteessa
16.00 - 16.30 kahvi
16.30 - 17.00 Jussi Kotkavirta (JY): Miksi kuvaa ei voi lukea?
17.00 - 17.30 Jaana Parviainen (TaY): Tilan kuvallinen simulaatio
17.30 - 18.00 Altti Kuusamo (TuY): (aihe avoin)

Päätalo, A2a:
12.30 - 13.00 Hemmo Laiho (TuY): Ovatko kuvat konventionaalisia merkkejä?
13.00 - 13.30 Leila Haaparanta (TaY): Kuva ja oikeutus
13.30 - 14.00 Ahti Pietarinen (HY): Logiikkaa kuvina
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Sara Heinämaa (HY): Ruumiin kuva ja transsendentaalinen käänne
15.00 - 15.30 André Maury (HY): Lause kuvana: Stenius ja Wittgenstein
15.30 - 16.00 Sami Pihlström (TaY): "Uskonnollinen henkilö käyttää kuvaa": Kuvat ja vertauskuvat Wittgensteinin uskonnonfilosofiassa
16.00 - 16.30 kahvi
16.30 - 17.00 Veikko Rantala (TaY): Havainnosta ja kuvallisesta esittämisestä
17.00 - 17.30 Ilmari Kortelainen (TaY): Kuvauksen analyysi
17.30 - 18.00 Timo Vuorio (TaY): Redeskriptio filosofisena metodina

Tiistai 9.1.2007
10.15 - 11.30        Pääesitelmä: Pauline von Bonsdorff (JY): (aihe avoin)
(Päätalo, D11)
11.30 - 12.30 lounas

Päätalo, D11:
12.30 - 13.00 Juhana Lemetti (HY): Kuvallisuus ja käsitettävyys Hobbesilla
13.00 - 13.30 Ville Lähde (TaY): Ihminen on ihmiselle kuvajainen - Rousseaun yhteisöllinen ihmiskuva
13.30 - 14.00 Lauri Mehtonen (TaY): Kauneus moraalin symbolina Kantilla
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Martina Reuter (HY): Mary Wollstonecraftin käsitys kuvittelukyvystä
15.00 - 15.30 Arto Siitonen (HY): Kuvat ja kuvitteellisuus
15.30 - 16.00 Henri Pettersson (TuY): Fiktionalismi ja ontologiset kuvitelmat
Päätalo, A3:
12.30 - 13.00 Kimmo Sarje: Kuva ja valta montaasitaiteessani
13.00 - 13.30 Risto Pitkänen: Intentionaaliset ja kausaaliset kuvat
13.30 - 14.00 Annika Waenerberg (JY): Simultaanisuus kuvissa
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Elina Packalén (TuY): Musiikki ja kuvallisuus
15.00 - 15.30 Nora Hämäläinen (HY): Den moraliska förståelsen som bild
15.30 - 16.00 Kristian Klockars (HY): Film som intervention

Päätalo, A4:
12.30 - 13.00 Ilkka Niiniluoto (HY): Tieteellinen maailmankuva
13.00 - 13.30 Ghita Holmström-Hintikka (HY): När bilden kommer in i bilden: Om bilder som evidens
13.30 - 14.00 Jarkko Vilkkilä (TaY): Representaatio ilman esitystä - Daniel Dennettin käsitys mentaalisesta representaatiosta
14.00 - 14.30 kahvi
14.30 - 15.00 Jarmo Pulkkinen (OY): Metaforat tieteellisessä ajattelussa
15.00 - 15.30 Tarja Knuuttila (HY): Malli, kuva ja representaatio
15.30 - 16.00 Petri Ylikoski (JY): Kuvilla selittäminen

Huom! Pienet muutokset ovat mahdollisia.
Kollokvion järjestelytoimikunta:
Prof. Leila Haaparanta
Dos. Timo Klemola
Prof. Jussi Kotkavirta
Prof. Sami Pihlström