Tapahtumat elokuulle 2012

TUTKIJALIITON 31. KESÄKOULU 31.8.-2.9.2012
ARVO, ARVOTTAMINEN, ARVOKKUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 31.8. sunnuntaihin 2.9.

* * *

Humen giljotiinina tunnettu periaate sanoo: Olemisesta ei voi johtaa pitämistä eli tosiasioista ei voi päätellä arvoja. - Mutta onko tosiaan näin? - Entä ekologiset arvot? - Eikö niitä ole viime vuosikymmeninä johdettu ja päätelty nimenomaan tieteellisistä
tosiasioista?

Humen giljotiinin kannattajien - ns. kovisten - tyypillinen vastaväite ns. pehmoille kuuluukin: Tosiasiasta voi johtaa arvon, jos on omaksuttu piilevä arvo­premissi. Tätä voisi ehkä kutsua Humen giljotiinin suhteellisuusteoriaksi. Siinä kumoutuu giljotiinin
tulkinnoissa tiuhaan esiintyvä joko/tai väite. - Mutta mitä ja millaisia ovat ja voivat olla nämä "piilevät arvopremissit"? - Niitä luonnehditaan "yleisesti hyväksytyiksi". - Mikä taas viittaa sen tapaisiin asioihin kuin kulttuuri, elämäntapa ja elämänmuoto sekä
yhteisöllisyys. - Miten arvo, arvottaminen ja arvokkuus ilmenevät näissä?

Kun niin julkisuudessa kuin arkipuheessa korostetaan tosiasioita - arvojen kustannuksella - niin on tapana vetää esiin talous ja raha tosiasioina, joiden mukaan "on pakko" toimia. - Mutta raha on itsessään arvoa. Eikä yksikään taloudellinen laskelma ole täydellinen. Aina on joitain seikkoja, jota on pidetty mitättöminä ja
yksinkertaisesti unohdettu laskelmista. Valtion budjetit, kuntabudjetit, Valtio­varainministeriön laskelmat, kaikki nämä perustuvat tavalla tai toisella puutteellisiin ja vähintään sitä kautta arvosidonnaisiin laskelmiin.

Entä miten on arvojen mittaamisen kanssa? Tosiasia on, että mille hyvänsä asialle voi tehdä mittarin. Tämän tietävät mielipidemittausten yms. kyselyjen tekijätkin. - Tosiasia on kuitenkin myös, ettei arvojen ja arvottamisten mittareilla - joilla siis muunnetaan arvoja ja arvottamisia mittaluvuiksi - voi olla nollakohtaa. Näin siksi ettei
voi olla ihmistä - eipä edes eläintä - jolla olisi arvoja ja arvottamisia nolla. Elämä ja elossa pysyminen edellyttävät arvoja, arvottamisia ja niihin perustuvia suuntautumisia ja valintoja. Elämä ja arvot edellyttävät siis toisiaan.

Entä arvokkuus? - Vastaavasti kuin "karisma" se on jotain, joka huomattavan yksituumaisesti tunnistetaan sellaiseksi, joka kuuluu joidenkuiden tunnuspiirteisiin. Se on jotain, joka eri aikoina ja eri kulttuureissa yhtä lailla yksituumaisesti liitetään joihinkin tiettyihin tapoihin olla ja elää. Vaikutusvalta kytkeytyy tähän. Mutta miten?

* * *

Luvassa on keskustelualustuksia mm. seuraavista aiheista:
Filosofointi arvokkaana elämäntapana antiikissa
Millaisia ovat kulttuuriset piiloarvot ja miten arvottaminen ilmenee
elämäntavoissa ja elämänmuodoissa?
Miten arvot koetaan?
Marx, raha ja arvolaki
Ihminen arvona ja tosiasiana
Normit etiikassa
Mihin perustuu arvovalta?
Taide, arvot ja arvottaminen
Millaisia ovat enkelit?
Kärsimys arvona kristillisessä perinteessä
Yhteisyys arvona ja arvojen perustana
Totuus tieteen arvona ja itseisarvona
Arvot mielipiteinä ja voluntaristinen subjektikäsitys
Sosiologia moraalitieteenä
Arvottamisen ilmeneminen toiminnassa
Moniarvoisuus median arvona

* * *

Puhujiksi ovat tähän mennessä alustavasti lupautuneet: Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen,Tuomas Nevanlinna, Eero Ojanen, Sara Heinämaa, Kirsti Määttänen, Susanna Lindberg, Paul Tiensuu, Mika Ojakangas, Kai Sadinmaa, Silja Rantanen ja Heikki Patomäki.

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna. Jos olet kiinnostunut alustamaan, ota yhteyttä Merja Hintsaan:
merja.hintsa at kaapeli.fi
puh. 09 633 239 tai 045 359 0818.

* * *

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai
puhelimitse (09) 633 239 tai 045 359 0818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 21. kesäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.


Sokraattinen dialogi ”Kukoistus koulussa”


Filosofi Heikki Vuorila pitää sokraattisen dialogin aiheesta ”Kukoistus koulussa” lauantaina 25.8. klo 11.30 – 16.00 Vapauttakaa koulu –tapahtumassa Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa, Lapinlahdentie 2, Helsinki.

 


”Kukoistus koulussa” toteutetaan non stoppina niin, että dialogiin voi tulla ja voi lähteä kesken. Ensimmäisten kahden tunnin aikana (11.30 – 13.30) esittelen sokraattisen dialogin periaatteet ja käydään osallistujien esimerkit teemasta. Tämän jälkeen (noin 13.30 – 14.00) pidetään lyhyt kahvitauko. Loput kaksi tuntia (14.00 – 16.00) käytetään yksimielisyyden löytämiseen näkemyksestä ”Kukoistus koulussa” sekä mahdollisesti peilataan yhteistä näkemystä vallalla olevaan käsitykseen kukoistuksesta!


Katso lisää osoitteesta http://www.kouluschool.org/tunnit/sokraattisia-dialogeja/

 


25.08.2012 - 26.08.2012
MÖRÖT VALTAAVAT HELSINGIN POETIIKKAKONFERENSSIN

Aika: 25.-26.8.2012 klo 11-17
Paikka: Annantalo, Annankatu 30, Helsinki
Kutsupuhujat: runoilija-muusikko A.W. Yrjänä, kirjoittamisen professori Joyelle  McSweeney, filosofi Reza Negarestani


Helsingin Poetiikkakonferenssi on kansainvälinen yleisölle avoin
konferenssi kaikille poetiikan ja runouden kysymyksistä
kiinnostuneille.

Vuonna 2012 konferenssin teemana on Mörkö; tekstuaaliset, todelliset, kuvitellut, historialliset, psykologiset, poliittiset, filosofiset aaveet, möröt ja peikot.

Poetiikkakonferenssin pääpuhujina ovat Joyelle McSweeney, Reza Negarestani ja A.W. Yrjänä. Joyelle McSweeney on Notre Damen yliopiston kirjallisuuden professori ja monialainen runoilija ja kirjailija. Reza Negarestani on iranilainen filosofi ja kirjailija,
jonka geofilosofiaa, öljyä ja materialismia käsittelevä teoreettinen romaani Cyclonopedia (Re.press, 2008) on herättänyt laajaa keskustelua filosofien, kirjailijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa. A. W. Yrjänä on muusikko ja runoilija, jonka mytologiasta, kansanperinteestä ja filosofiasta ammentavilla sanoituksilla on ollut suuri vaikutus kokonaiseen sukupolveen suomalaisen rock-musiikin ystäviä.

Helsingin Poetiikkakonferenssin järjestää runoyhdistys Nihil Interit yhteistyössä Runokuu-festivaalin, Annantalon kulttuurikeskuksen ja Kirjallisuudentutkijain seuran kanssa.

Lisätietoja Helsingin Poetiikkakonferenssin nettisivuilta:
http://poetiikkakonferenssi.fi/

Lisätietoja:
info at poetiikkakonferenssi.fi
tuottaja Teemu Manninen p. +358505850357

---

MONSTERS TAKE OVER THE VIII HELSINKI POETICS CONFERENCE

Time: August 25-26, 2012, from 11 AM to 5 PM
Place: Annantalo Arts Centre, Annankatu 30, Helsinki
Keynote speakers: poet-musician A.W. Yrjänä, prof. Joyelle McSweeney,
philosopher Reza Negarestani

Helsinki Poetics Conference is international and interdisciplinary conference for poets, writers, literary scholars and other professionals taking place in Helsinki, Finland.

The theme for the 2012 Helsinki Poetics Conference is “Monster – Poetry in the Age of Terror”. The conference examines the many literary and real monsters that plague our time as well as the times before us and beyond us.

Joyelle McSweeney is an assistant professor at the University of Notre Dame and a wide-ranging poet and writer. Reza Negarestani is an Iranian philosopher and the author of Cyclonopedia (Re.press, 2008), a theoretical novel on oil, materialism and geophilosophy, that has stirred an ongoing debate among philosophers, writers and artists alike. A. W. Yrjänä is a musician and a poet whose mythologically, folkloristically and philosophically inspired, symbolically versatile lyrics have been a major influence on a whole generation of Finnish rock fans.

The conference is organized by the poetry organization Nihil Interit in collaboration with the Finnish Literary Research Society, and it is a part of Runokuu (Poetry Moon), an international poetry festival in Helsinki.

Visit our website for more information:
http://poetiikkakonferenssi.fi/2012-helsinki-poetics-conference-monster/

Contact us:
info at poetiikkakonferenssi.fi
producer Teemu Manninen, tel +358505850357

MARX-ilta Taiteiden yönä torstaina 23.8.2012
Lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa klo 18-20

Filosofi-toimittaja Tuomas Nevanlinna juontaa. Tervetuloa väittelemään, keskustelemaan, osallistumaan Karl Marx seuran aktivistien kanssa.

Puheenvuorojen pitäjiksi  ja kommentoijiksi, väitteljöiksi pyydetty/pyydetään kiinnostuneita, asiantuntijoita..

Puheenaiheina seuraavat suomennetut Marx-aiheiset teokset:
-Terry Eagleton. Miksi Marx oli oikeassa (Like Kirjat 2012), esittelee Tuomas Nevanlinna
-Francis Wheen. Marxin Pääoma (Gummerus 2009), tutkija Pertti Honkanen
-MEGA-Marx.  toim. Juha Koivisto, Vesa Oittinen (Vastapaino 2011),
professori Vesa Oittinen
-Jukka Heiskanen. Nuoren Marxin luonnonfilosofia (TA-tieto 2010)
esittelee Jukka Heiskanen
-Marxia suomeksi -bibliografia (2011), Asko Helminen
-Robert.Misik. Marx jokamiehelle (Otava 2006)
-Kurssi kohti konkurssia. toim. Kallinen-Koivisto-Lahikainen-
Ronkainen (Vastapaino 2011), Antti Ronkainen

mahdollisesti myös:
-Megnad Desai, Marxin Kosto (Gaudeamus 2008) ja vanhempia Marxin kirjoja ja kirjoja Marxista.

Vapaa pääsy.

17.08.2012 - 19.08.2012
Välkommen till filosofiseminarium i Hangö i 17.-19. augusti 2012!

Avsikten med seminariet är att i en informell omgivning diskutera frågor kopplade till ämnet filosofi på ett filosofiskt sätt. Vi fortsätter att behandla ämnen som är relevanta för såväl akademisk som mer tillämpad filosofi. Alla filosofiintresserade är välkomna!

I år kretsar frågorna och programmet kring temat kroppslighet. Vi utför kroppsliga övningar och reflekterar kring temana kroppslighet-medvetande.

Programmet kommer att bestå av en sokratisk dialog, två workshopaktiga programpunkter samt två fysiska övningar (meditation samt lätt yoga).
Vi återkommer med ett mer detaljerat program i början av augusti till dems om anmält sig.

Programmet inleds kl 18 på fredagen 17.8 i familjen Garoffs sommarvilla, Högbergsgatan 5 i Hangö. Diskussionerna och måltiderna äger rum i det rymliga Garoffska residenset, eller utomhus i trädgården om vädret tillåter. Seminariet avslutas efter söndagens frukost. Det är möjligt att ta sig ett morgondopp både på lördag och
söndag morgon.

Att delta i seminariet är gratis och seminariedeltagarna bjuds på filosofiskt stimulerande program, övernattning hos Garoffs, hemlagad middag på fredag, frukost och en lätt lunch på lördag samt frukost på söndag. På lördag äter vi middag på restaurang där varje deltagare betalar för sin egen mat och dryck. Alkohol drycer får deltagarna stå för sjäälva, men för övrigt står Interbaas rf för arrangemangen och
kostnaderna i Hangö.

Så boka in datumen i kalendern och anmäl ditt intresse att delta till Ferdinand
(ferdinand.garoff(a)gmail.com ). Meddela också gärna ifall du inte tänker övernatta hos Garoffs. Vi skickar mer information till dem som anmält sig när datumet närmar sig.

Om du har frågor, kontakta Ferdinand Garoff, ferdinand.garoff(a)gmail.com eller Marianne Airisniemi, marianne.airisniemi(a)helsinki.fi.

Hälsar,
Ferdinand Garoff
Interbaas rf.
tel. + 358 40 8454456