Tapahtumat helmikuulle 2012

Viime vuoden lopulla ilmestyi nykyistä talouskriisiä käsittelevä teos Kurssi kohti konkurssia <http://kurssikohtikonkurssia.wordpress.com> (Vastapaino 2011). Teoksen pohjalta järjestetään kuun vaihteessa kaksipäiväinen seminaari alkaen Tampereelta ja päätyen Helsinkiin: kriisikirjaan kirjoittanut yhdysvaltalainen taloustieteilijä Andrew Kliman sekä Alex Demirović Rosa Luxemburg Stiftungista keskustelevat ja debatoivat kapitalismia vaivaavista kriiseistä ja niiden seuraukista. 


Tule mukaan keskustelemaan, minkälaisia muotoja jo viidettä vuotta jatkuva kriisi tulee jatkossa saamaan taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti.

*Osa I: Nykykriisien syyt*

**Keskiviikko 29.2.2012 klo 16.15 Tampereen yliopisto, Linna-rakennus,
Väinö Linna -sali, Kalevantie 5.
Avaussanat: Antti Ronkainen
Keskustelemassa professorit Alex Demirović, Berliini ja Andrew Kliman, New York.


*Osa II: Poliittiset vaihtoehdot*

**Torstai 1.3.2012 klo 15,15 Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6,
Helsinki.
Avaussanat: Juha Koivisto
Keskustelemassa professorit Alex Demirović, Berliini ja Andrew Kliman, New York.

Pääalustukset ovat englanninkielisiä.

Tilaisuus Facebookissa: https://www.facebook.com/events/227482377344346/
Kriisikirjan kotisivu: http://kurssikohtikonkurssia.wordpress.com/
Lisätietoja: Juha Koivisto (050-5418912) & Antti Ronkainen (040-7764204)

Seminaarin järjestävät Karl Marx -seura, Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura sekä Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja -kulttuuritieteiden yksikkö ja Viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

* * *

Two-day seminar in Helsinki and Tampere:
*Origins of the Current Crises: Consequences and Political Alternatives*

with

Prof. Alex Demirović, Berlin, and Prof. Andrew Kliman, New York.

*Part I: Origins of the Current Crises*

**Wednesday 29.2.2012 at 4.15 p.m. at the University of Tampere, Linna Building, Väinö Linna Hall, Kalevantie 5, Tampere.
Opening words: Antti Ronkainen

*Part II: Consequences and Political Alternatives*

**Thursday 1.3.2012 at 3.15 p.m. at the House of Science and Letters,
Lecture Hall 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
Opening words: Juha Koivisto

Seminar in Facebook: https://www.facebook.com/events/227482377344346/
More details: Juha Koivisto (050-5418912) & Antti Ronkainen (040-7764204)

The seminar is organized by the Finnish Karl Marx Society, the Finnish Society for Marxist Social Science, the School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere and the School of Communication, Media and Theatre, University of Tampere.

VÄITÖSTILAISUUS

VTM Markku Koivusalo väittelee lauantaina 25.2.2012 kello 10.00 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen Pienessä juhlasalissa. Vastaväittäjänä on professori Jussi Kotkavirta, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena professori Juri Mykkänen.

Markku Koivusalo (s. 1969) on laaja-alainen valtio-oppinut, joka on julkaissut artikkeleita tieteestä, taiteesta, filosofiasta, politiikasta, kulttuurista ja taloudesta kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, jossa on opettanut erityisesti poliittista filosofiaa ja teoriaa lähes kaksi vuosikymmentä. Käsillä oleva teos on tulos hänen pitkäaikaisesta tutkimustyöstään Michel Foucault'n ajattelun parissa ja se ilmestyy Tutkijaliiton Episteme-sarjassa.

Lisätiedot ja tilaukset tutkijaliitto AT helsinki.fi sekä www.tutkijaliitto.fi.


Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5169-82-9

FM Saara Hacklin väittelee 24.2.2012 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Divergencies of Perception - The Possibilities of Merleau-Pontian Phenomenology in Analyses of Contemporary Art" (Havainnon säröjä: Merleau-Pontyn fenomenologian mahdollisuudet nykytaiteen tarkastelussa).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XIII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Renée van de Vall, Maastricht University, ja kustoksena on professori Arto Haapala.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7605-3


Oulun Sokrates-kahvila on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen kulttuuritalo Valveella.

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Seuraava tapaaminen on 22.02.2012.

Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Luonnonfilosofian seuran alkuvuoden ohjelma:

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki,
klo. 18.00-20.00.

24.1.2012 Työterveyslaitoksen johtaja prof. Harri Vainio  esitelmöi
aiheenaan: Tutkimus ja tieteellinen tieto, kommenttipuheenvuoron pitää
 tutkimusprofessori. Jussi Timpuri

7.02.12 TIEKEn tutkimus- ja kehittämisjohtaja,TkT Jyrki Kasvi,puhuu
aiheesta: Informaation ja tiedon murros.

21.02.12 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar,
puhuu aiheesta Kulutus ja talouden liike.


06.03.12 Prof. Uskali Mäki tarkastelee talouden ilmiöitä taloustieteen
 filosofina, kommentaattorista sovitaan myöhemmin.

20.03.12 Aiheena on: Etiikka ja ontologia. Alustaja ja keskustelijat
sovitaan myöhemmin.


Terveisin,

Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa on tarkoitus polkaista käyntiin kunnollinen tutkijaseminaari tänä keväänä. Tutkijaseminaarin ideana on olla laaja-alainen filosofian seminaari, jossa esitelmiä pitävät lähinnä vierailijat ja lähinnä jo väitelleet. Sen päämääränä on filosofisen keskustelun edistäminen. Kaikki, myös perustutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita!

Aika: tiistaisin klo 14-16

Paikka: Pinni B 4116

7.2. Antti Keskinen (Tampere): Quinen objektikäsitys ja objektien individuaatio

21.2. Markku Keinänen (Turku): Troopit - miksi ihmeessä?

6.3. Jussi Haukioja (Trondheim/Turku): Metaeksternalismi ja metainternalismi kielellisten viittaussuhteiden tutkimuksessa

20.3. Joona Tapipale (Helsinki): TBA

3.4. Elisa Aaltola (Kuopio): Empatia ja skeptisismi

17.4. Erika Ruonakoski (Helsinki): TBA

22.5. auki

 Verkossa: http://www.uta.fi/yky/tutkimus/filosofia/tutkijaseminaari.html

*** Filosoficafé i Åbo 19.2 - Populism - Hot eller löfte?  ***

Tid: Söndag 19.2.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: Populism - Hot eller löfte?

Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Populismens framgångar speglar den representativa demokratins och partidemokratins problem. Populismens livsluft är en känsla av utanförskap och ett upplevt avstånd mellan medborgare och deras politiska representanter. Populismens frammarsch är även en reaktion på de omfattade omvandlingar som präglat våra samhällen under den senaste decennierna: globaliseringens och den europeiska integrationens öppnare gränser med fri rörlighet, ökad konkurrens och immigration. De politiska, sociala och ekonomiska skeendena är den mylla där populismen hämtar sin näring, men populismens idémässiga tankegods kan sägas vara demokratins konstanta följeslagare, eller i en mer pessimistisk tolkning dess skuggsida.
    Populismen kan å ena sidan i sina appeller utropa ett demokratins evangelium om mer makt till folket och ett beslutsfattande som ligger närmare det folket önskar. Med sin närvaro kan populismen blottlägga sprickor och tillkortakommanden i de politiska systemen. Populismen kan på så sätt vara ett korrektiv och bidra till en förbättring. Å andra sidan drar populismen upp nya särskiljande gränser i upprätthållandet av majoritetsprincipen och tanken om ett homogent folk. Populismens skuggsida representeras av den bristande tolerans för minoriteter och grundläggande demokratiska värden som kan följa i den vulgära och obegränsade folkmajoritetens spår.

  I vilken utsträckning populismens blir ett hot mot demokratiska värden är beroende av om populistiska partier har tillgång till maktpositioner, samt hur övriga politiska partier agerar. Sist och slutligen är det en öppen fråga om populismen är ett hot eller ett löfte?

Ann-Cathrine Jungar är docent och högskolelektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och är verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES. Hon deltar aktivt i diskussionen om den nordiska populismen som samhällsfenomen. Se dessa länkar för ett urval av hennes senaste artiklar med detta tema:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd

http://www.magma.fi/tema/populismen-en-motkraft-i-finska-konsensuskulturen

http://www.svd.se/kultur/understrecket/med-nationen-och-kulturen-som-retorisk-ide_6668292.svd

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Perjantai-Parlamentti

17.2 Runous, aika ja ikä

Perjantai-Parlamentissa pohditaan runoilijan äänen ja ethoksen yhteyttä aikaan?
Voidaanko puhua vanhuuden tai nuoruuden runoilijoista? Missä määrin runoilijan ikä vaikuttaa paitsi runon sisältöön ja muotoon niin myös runoilijan käsitykseen runouden tehtävistä ja kulttuurisesta asemasta? Johannes Ojansuun vieraaksi saapuu runoilija, poliittinen vaikuttaja ja muusikko Claes Anderson sekä runoilija Sinikka Vuola.

Ilta alkaa Olutravintola Birgerissä/Hämeenlinna 18.00

Yleistä infoa parlamenteista saat seuraavilta sivuilta:

http://yle.fi/alueet/hame/radio-hame/2010/01/perjantaiparlamentti_1377481.html
http://birger.fi/perjantai-parlamentti/


”Café Philo” Kirjakauppa Arkadiassa

Café Philo-keskustelu Kansainvälisessä Arkadia Kirjakaupassa, (Arkadia International Bookshop), Pohjoinen Hesperiankatu 9 keväällä 2012

Torstaisin 16.2., 8.3., 19.4.
klo 18.00-19.30

Ranskasta lähtöisin olevassa Café Philossa philos tarkoittaa ystävää ja sofia viisautta eli filosofia viisauden ystävyyttä. Tämä on jokamiehenoikeus. Filosofia on tässä ja nyt. Mikä sinua ihmetyttää, hämmästyttää, puhuttaa omassa elämässäsi ja tässä maailmassa? Tule mukaan sellaisena kuin olet ja puhu ominkin sanoin.

Illalle pyritään valitsemaan yksi teema jonka puitteissa yritetään pysytellä. Ennen tilaisuuden alkua juuri siihen keskustelukertaan osallistuvat ehdottavat toiveita ja teemoja, joista sitten valitaan useimpia kiinnostava teema. Ideana on että teemassa pysyttäisiin, puheenvuoroja pyydettäisiin ja niitä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin erilaisuutta. Teeman kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen tai täsmennetty, ”elämän tarkoituksen” vetäjä on varannut Monty Pythonille. Melkein kaikki muu käy. Teema voi olla myös väite tai kysymys.

Vetäjänä toimii filosofi Pekka Hongisto. Hän on toistakymmentä vuotta vetänyt kymmeniä filosofiakahviloita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Hänen haastattelunsa viimeaikojen kokemuksista on ilmestynyt Kulttuurivihkoissa 3/2011 ”Joutoaikaa filosofian parissa”.

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut. Kirjakauppa toivoo 2 euron vapaaehtoista lahjoitusta ja tarjoilee vihreää teetä.


”Café Philo” in International Bookshop Arkadia,
Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki, Spring 2012:

Thursdays 18.00-19.30.: 16.2., 8.3., 19.4.

The discussion shall be in Finnish but maybe also in English. It is originally French idea where ”philos” means ”friend” and ”sofia” wisdom. Events are open to anyone and everybody. Participants propose themes for discussion in the beginning and one is chosen to be discussed together. The moderator tries to keep the discussion in the
subject and hopes that participants listen to others and respect other´s opinions.

The Moderator: Philosopher Pekka Hongisto


Filosofinen Eurooppa

Filosofiaa kutsutaan antiikin kreikkalaisen syntyperänsä vuoksi ”eurooppalaiseksi” ajattelun ja tieteen perinteeksi. Mutta millaisia käsityksiä Euroopan ja sen kansakuntien tai valtioiden ”filosofisuudesta” on elätelty kreikkalaisten jälkeen? 

Jo 1700-luvulla levisi sanonta, jonka mukaan Saksa, Englanti ja Ranska olivat kolme modernia ”filosofista kansakuntaa”. Esimerkiksi englantilainen romantikko, runoilija ja filosofi Samuel Taylor Coleridge tiivisti kansainvälisen filosofisen työnjaon näin: ”Yhden maan oli tarkoitus käyttää aivojaan, toisen käsiään ja kolmannen aistejaan.” Yhä edelleen näiden kolmen poliittisestikin johtavan eurooppalaisen valtion ”kansanluonteista” liikkuu monenlaisia stereotypioita.

Kevään filosofian illoissa tutustutaan stereotypioita syvemmältä uuden ajan filosofisen ajattelun merkittävimpiin perinteisiin.

 
Tampereen pääkirjasto Metso,
Pietilä-sali klo 18.00–19:30


Ke 15.2. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Timo Kaitaro (FT, dosentti), ”Ranskalaisen valistuksen järki ja tunteet” 


Ke 14.3. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Antti Salminen (FT, yliopistotutkija), ”Saksalainen varhaisromantiikka: järjen runous, järjen myytit”

Ke 18.4. 18.00–19.30, Pietilä-sali
Jani Hakkarainen (FT, yliopistotutkija), ”Brittiläinen empirismi: kauppiaiden filosofiaa”


Juontajana Tuukka Tomperi.
 
 
Tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.


Maailman kulttuurin laitoksen arabialaisen filosofian luennot 7-9.2.2012


Maailman kulttuurien laitoksen FiDiPro-projekti "The Intellectual Heritage of the Ancient Near East" järjestää viikolla 6 kolme kaikille avointa tilaisuutta arabialaiseen filosofiaan liittyen.


Tiistai 7.2. klo 12.15-13.15
Paikka: päärakennus, aud II

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"Cosmology and politics in the Ikhwan al-Safa' between Greek heritage and Ismaili elaborations"

Professori Baffioni toimii islamilaisen filosofian historian professorina Università degli Studi di Napoli L'Orientalessa ja on julkaissut laajasti liittyen erityisesti 900-luvulla kirjoitettuun ensyklopediseen teokseen Rasa'il Ikhwan as-safa.


Keskiviikko 8.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Topelia, Unioninkatu 38, B114

FT Jari Kaukua: "(Preliminary remarks on) knowledge in post-avicennian islamic philosophy"

FT Janne Mattila: "Philosophical practice in classical Arabic philosophy"

MA Timothy Riggs: "Authentic Self in Farabi and its relation(s) to Ancient Greek
Antecedents"

FM Inka Nokso-Koivisto: "Microcosm-macrocosm Analogy and the idea of human being in Islamic Thought"


Torstai 9.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Päärakennus, sali 3

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"The encyclopaedia of the Brethren of Purity and its role in the philosophical curricula of Muslim classical thinkers"


Tilaisuuksien kieli on englanti.

Tervetuloa!

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on 08.02.2012 klo 18
Kulttuuritalo Valveella.

Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy. Ks. aikaisemmat
http://sokrateskahvila.wordpress.com/
Maailman kulttuurin laitoksen arabialaisen filosofian luennot 7-9.2.2012


Maailman kulttuurien laitoksen FiDiPro-projekti "The Intellectual Heritage of the Ancient Near East" järjestää viikolla 6 kolme kaikille avointa tilaisuutta arabialaiseen filosofiaan liittyen.


Tiistai 7.2. klo 12.15-13.15
Paikka: päärakennus, aud II

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"Cosmology and politics in the Ikhwan al-Safa' between Greek heritage and Ismaili elaborations"

Professori Baffioni toimii islamilaisen filosofian historian professorina Università degli Studi di Napoli L'Orientalessa ja on julkaissut laajasti liittyen erityisesti 900-luvulla kirjoitettuun ensyklopediseen teokseen Rasa'il Ikhwan as-safa.


Keskiviikko 8.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Topelia, Unioninkatu 38, B114

FT Jari Kaukua: "(Preliminary remarks on) knowledge in post-avicennian islamic philosophy"


FT Janne Mattila: "Philosophical practice in classical Arabic philosophy"


MA Timothy Riggs: "Authentic Self in Farabi and its relation(s) to Ancient Greek
Antecedents"

FM Inka Nokso-Koivisto: "Microcosm-macrocosm Analogy and the idea of human being in Islamic Thought"Torstai 9.2. klo 14.15-15.45
Paikka: Päärakennus, sali 3

Professori Carmela Baffioni Napolin yliopistosta esitelmöi aiheesta
"The encyclopaedia of the Brethren of Purity and its role in the philosophical curricula of Muslim classical thinkers"

Tilaisuuksien kieli on englanti.

Tervetuloa!
Luonnonfilosofian seuran alkuvuoden ohjelma:

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki,
klo. 18.00-20.00.

24.1.2012 Työterveyslaitoksen johtaja prof. Harri Vainio  esitelmöi
aiheenaan: Tutkimus ja tieteellinen tieto, kommenttipuheenvuoron pitää
 tutkimusprofessori. Jussi Timpuri

7.02.12 TIEKEn tutkimus- ja kehittämisjohtaja,TkT Jyrki Kasvi, puhuu aiheesta: Informaation ja tiedon murros.

21.02.12 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Panzar,
puhuu aiheesta Kulutus ja talouden liike.

06.03.12 Prof. Uskali Mäki tarkastelee talouden ilmiöitä taloustieteen
 filosofina, kommentaattorista sovitaan myöhemmin.

20.03.12 Aiheena on: Etiikka ja ontologia. Alustaja ja keskustelijat
sovitaan myöhemmin.


Terveisin,

Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa on tarkoitus polkaista käyntiin kunnollinen tutkijaseminaari tänä keväänä. Tutkijaseminaarin ideana on olla laaja-alainen filosofian seminaari, jossa esitelmiä pitävät lähinnä vierailijat ja lähinnä jo väitelleet. Sen päämääränä on filosofisen keskustelun edistäminen. Kaikki, myös perustutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita!

Aika: tiistaisin klo 14-16

Paikka: Pinni B 4116

7.2. Antti Keskinen (Tampere): Quinen objektikäsitys ja objektien individuaatio

21.2. Markku Keinänen (Turku): Troopit - miksi ihmeessä?

6.3. Jussi Haukioja (Trondheim/Turku): Metaeksternalismi ja metainternalismi kielellisten viittaussuhteiden tutkimuksessa

20.3. Joona Tapipale (Helsinki): TBA

3.4. Elisa Aaltola (Kuopio): Empatia ja skeptisismi

17.4. Erika Ruonakoski (Helsinki): TBA

22.5. auki

Verkossa: http://www.uta.fi/yky/tutkimus/filosofia/tutkijaseminaari.html