Tapahtumat vuodelle 2010

FL Eero Salmenkivi väittelee 21.12.2010 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa teoreettisen filosofian oppiaineessa antiikin filosofiaa käsittelevällä väitöstutkimuksella, jonka nimi on “Knowledge through Discussion: An Interpretation of Epistemology in Plato’s Meno” Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34 [Helsinki].

Vastaväittäjänä on PhD Pauliina Remes Uppsalan yliopistosta ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-92-8378-1
 

Feminist Phenomenology and Medicine
http://www.genna.gender.uu.se/conferences-events/conferences-workshops/f...

Call for proposals:

Feminist Phenomenology and Medicine
May 18-21, 2011
Uppsala, Sweden

Phenomenology and much feminist theory and philosophy investigate lived experiences and affirm the role of embodiment for human meaning-making. Furthermore, both unveil and scrutinize taken-for-granted and in this sense ‘hidden’ assumptions, beliefs and norms that we live by, that we strengthen by repeated actions and that we also resist, challenge and question.  Whereas there is a growing area of feminist phenomenology dealing with concrete issues of embodiment and situatedness surprisingly little work focuses on topics/phenomena related to medicine and health. Whereas phenomenologists have made valuable contributions to the analysis of the nature of medicine, the meaning of illness and health as well as clinical practice, there have been comparably few analyses of such issues that combine insights from feminist theory and philosophy with phenomenology.
 
This conference is based on the conviction that facticities of human life, such as birth, illness, sex and death benefit from being examined in the light of feminist theory and phenomenology. More and more often, these facticities are managed in medicine, through medical treatment and medical technology.  We want to approach both the facticities of human existence and the different ways in which these are being medicalized through the perspectives of feminist phenomenology. By doing this we want to bring to light the role of bodies in different human experiences and in subjective and intersubjective meaning-making. We want to examine taken-for-granted assumptions about bodies that inform and structure medical practices and lived experiences in medicine as well as in everyday life. We further want to raise questions of how the relation between phenomenology and feminism can be understood in a fruitful and mutually enriching way and how phenomenon such as birth, illness, sex and ageing can and does inform feminist phenomenology as a theoretical framework.
 
We welcome contributions from a wide range of disciplinary perspectives dealing with the overarching topic of feminist phenomenology and medicine. Topics can include (but are not limited to) phenomenological analyses and/or approaches to:

- ethics
- suffering and pain
- disability
- birth and death
- embodiment of subjectivity
- sexualities and sexual identities
- medical practices
- medical diagnosis
- bodily movement
- health

300-word proposals are due December 15, 2010.

Direct any questions you might have to Kristin Zeiler (kristin.zeiler(at)liu.se) and Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall(at)gender.uu.se).

Register here!

Submit Abstract here!

Most welcome!

The conference is a co-arrangement between the Body/Embodiment group within the framework of the GenNA-program at the Centre for Gender Research, Uppsala University, Sweden, and the research network Humanities Forum: Gender and Health, based at the Division of Health and Society, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden.
 
PLATON –klubilla lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 14.12 klo 18-20:

JOHN DEWEY -ilta


Keskustelu taiteen tekemisestä, tutkimisesta ja opettamisesta sekä taiteista nauttimisesta erityisesti John Deweyn teoksen TAIDE KOKEMUKSENA (suom. 2010) valossa.

Paikalla professori Tarja Pitkänen-Walter (Kuvataideakatemia), toiminnanjohtaja Kalle Hakkola (Suomen sarjakuvaseura), tutkija Tuukka Perhoniemi (HY) ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori (niin & näin).

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi,
Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI. www.kirja.lasipalatsi.fi
 

Ensi maanantaina 13. 12. klo 16–18 Aleksanteri-instituutin Kulttuurifoorumilla puhuu prof. Tatjana Artemjova (Pietari) 1700-luvun venäläisestä valistuskulttuurista.
 
Tarkemmin  ks.:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/ajankohtaista/2010/kulttuurifoorumi.html
 
Prof. Artemjova on tällä hetkellä Tutkijakollegiumin vierailevana tutkijana Helsingissä. Hän valmistelee laajaa julkaisua 1700-luvun venäläisestä valistusfilosofiasta.

Kaikki ovat tervetulleita paikalle kuuntelemaan! Snackseja ja ehkä viiniäkin tarjoillaan.


Parhain terveisin
Vesa Oittinen
 
vesa.oittinen(at)helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/
 
Tervehdys!

Minuuden ja maailman siteeseen pureutuva väitöskirjani SELF AS WORLD - THE NEW EMERSON tarkastetaan parin viikon päästä lauantaina. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille ehdottoman avoin (luentosali on iso, joten sinne mahtuu halutessaan huomaamattomastikin sulautumaan), ohessa tarkemmat tiedot ja lyhyt tiedote:

Self as World - The New Emerson

V ä i t ö s t i l a i s u u s
11. joulukuuta 2010 klo 12:00
Päärakennus, Luentosali A 1 [Tampere]

Vastaväittäjäksi saapuu professori John T. Lysaker Emory Universitystä (USA). Emersonin ohella Lysaker on tutkinut muiden muassa Heideggeria ja Marxia, kriittistä koulukuntaa ja poliittista filosofiaa, minuuden kysymystä skitsofreniassa sekä kirjallisuudenfilosofiaa.

Hän pitää laitoksella myös seuraavana maanantaina tai tiistaina (siis 13. tai 14.12.) esitelmän, josta seuraa lisäinfoa myöhemmin.

Ensi hätään kuitenkin tarjolla mahdollisuus kuulla uunituoretta Emerson-keskustelua! Tilaisuuden jälkeen on kaikille mukana olleille avoin kahvitarjoilu päätalolla.

Tervetulotoivotuksin, minulta voi halutessaan kysellä lisää --

Heikki A. Kovalainen

--------------------
SELF AS WORLD
The New Emerson
Lehdistötiedote
--------------------

Asioina ja sanoina minuus ja maailma ovat ehkä turhankin tuttuja, eikä niiden filosofista merkitystä ja arkielämässä ilmenevää yhteyttä niinkään usein pysähdytä pohtimaan. Paljon toki puhutaan itsetuntemuksesta ja oman elämän herruudesta, mutta entä jos elämä ei olekaan hallittavissa ja minuus ja maailma ovat erottamattomasti yhteydessä?

Yhdysvaltalaista esseisti-filosofi-runoilijaa Ralph Waldo Emersonia (1803-1882) on tähän asti tulkittu pitkälti kirjallisuudenhistoriaa vasten. Samalla kun hänen runollisten esseidensä filosofinen merkitys on viime aikoina yhä enemmän tunnustettu, systemaattista filosofista tulkintaa ei ole ollut saatavilla. Väitöskirjani vastaa tarpeeseen tulkitsemalla Emersonin esseitä minuuden ja maailman välisenä intiiminä vuoropuheluna, johon kuuluu niin vastavuoroisuus kuin ristiriitaisuuskin.

Monin eri tavoin maailman tunteminen edellyttää oman itsen tuntemista, ja itsetuntemuksesta vuorostaan avautuu ikkunoita maailmaan. Minuuden ja maailman suhde ei kuitenkaan ole aina symbioottinen tai sopusointuinen, ovathan itsen ja maailman väliset konfliktit täysin todellisia. On esimerkiksi mahdollista kadottaa ote omasta itsestään samalla vieraantuen maailmasta, minkä ei kuitenkaan pitäisi merkitä vian löytyvän itsestä eikä lainkaan maailmasta.

Itsetuntemuksen arvon tähdentämisestä huolimatta tutkimuksessa ei puolusteta yksioikoista näkemystä, jonka mukaan maailma olisi minuudelle alisteinen. Pikemminkin johtoajatuksena on, että minuuteen syventyminen voi tehdä aidosti mahdolliseksi sen, että maailma saa sijansa minuudessa.

Minuuden ja maailman yhteyden tutkiminen voi auttaa meitä hahmottamaan, milloin tulisi kuunnella itseä ja milloin maailmaa; eron tunnistaminen yksittäisissä elämäntilanteissa jää olemisemme ongelmaksi ja haasteeksi.
 
The Future of Political Community: Beyond Universalism and Particularism

Conference organized by the Network for European Studies project “Rethinking Cultural Diversity in Europe”

Date: 10-11 December 2010

Place: University of Helsinki

As a result of the contemporary cultural diversification of societies, the traditional European affirmation of universalism, both religious and secular, has become increasingly contested as hegemonic or imperialist. However, this contestation of universalism from particularistic or multicultural standpoints does not take into account that European universalism emerged historically as a solution to the problems of exclusion and violence posed precisely by the emergence of multicultural societies. The abandonment of universalism therefore does little more than reactivate and intensify these problems. The alternative to such a scenario consists in going beyond the very opposition between universalism and particularism and rethinking political community as neither exclusionary nor hegemonic. What is the real relationship between universal principles and particular identities? Is it possible to think of a universal political community? Is such a community realizable? Does not the very being of beings entail exclusion? What kind of concept of political community would be able to overcome this eternal conflict of identities? The aim of this conference is to address these questions both in genealogical inquiries into the history of political community and philosophical investigations of alternative perspectives on this problem.


Schedule


Fri Dec 10
Place: Network for European Studies, University of Helsinki (address: Arkadiankatu 7)

13.15 Opening remarks

13.30 Keynote talk:
Veronique Pin-Fat: “In Defence of Universality.”

15.00 Break

15.15 Panel 1:
Sergei Prozorov: “Politics of the Void: Rethinking the World Community.”
Susanna Lindberg: “Lacking a Future World.”
Ari Hirvonen: “Europe: A Universal Community?"

16.45 Break

17.00 Panel 2:
Mika Ojakangas: “A Political Community of Whosoever.”
Lauri Siisiäinen: “Deliberation and Listening to the Other: the Past and Future of Political Community.”
Markku Koivusalo: “Michel Foucault and the Singular Political Experience of the Universal Man.”

Dinner


Sat Dec 11
Place: University Main Building, University of Helsinki, seminar room XIII (address: Unioninkatu 34)

09.15 Keynote talk:
Louiza Odysseos: “Community, Tradition and Critical Belonging in Heidegger’s early
Thought: Inspiration from an unlikely Source?”


10.45 Panel 3:
Jussi Backman: “The Dangers and Possibilities of a Politics of Singularity: Heidegger and Arendt.”
Timo Miettinen: “Universalism as an Infinite Task.”
Sofia Anna Näsström: “Justifying Who ‘We, the People’ Are.”

12.15 Lunch

13.15 Round table discussion


Keynote speakers:

Veronique Pin-Fat is Senior Lecturer in International Relations at the University of Manchester, UK. She is the author of Universality, Ethics and International Relations (London: Routledge, 2009), the co-editor of Sovereign Lives: Power in an Era of Globalisation (Routledge, 2004) and Sovereignty and Subjectivity (Lynne Rienner, 1999), and the author of numerous articles on political philosophy and international relations.

Louiza Odysseos is Senior Lecturer in International Relations at the University of Sussex, UK. She is the author of The Subject of Coexistence: Otherness in International Relations (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007), the co-editor of The International Political Thought of Carl Schmitt (London: Routledge, 2007) and Gendering the International (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002) and the author of numerous articles on political philosophy and international relations.
 
TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA -luentosarja

Uusi esitelmä- ja keskustelusarja TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA liikkuu siellä missä taide ja filosofia kohtaavat: kokemisen ja ajattelun leikkauspisteissä. Sarja tarjoaa pohdittavaksi kulttuurimme keskeisiä kysymyksiä merkityksestä ja olemassaolosta, esittämisestä ja ilmaisusta, kauneudesta ja kokemisesta.

Luentosarja on jatkoa professori Pekka Himasen Pointissa 2.9. pitämälle luennolle Arvokas elämä.

Syksyllä aiheina ovat mm.: Mitä on taiteen lumo? Missä olemme kuvan äärellä? Pitäisikö makuasioista sittenkin kiistellä? Löytyykö elämä taiteesta?

Vetäjänä filosofian ja estetiikan tutkija, FL Miika Luoto

Paikka: Tikkurilan lukio, (auditorio), Valkoisenlähteentie 53

Syksyn 2010 ohjelma:

1. Taiteen lumo: inspiraatio ja tulkinta
To 30.9. klo 18-20

Kuinka ajatella taiteen voimaa?
Mihin joudun, kun taiteellinen esitys ottaa minut valtaansa?
Voivatko ymmärrys ja ymmäryksen menettäminen kuulua yhteen?
Jos taiteeseen kuuluu ymmärryksen menettäminen, voiko taidetta opettaa ja oppia?
Miksi ei ole vain yhtä taidetta, vaan monia taiteita?

Filosofinen sisältö: Lähtökohtana Platon ja kreikkalainen kokemus taiteesta.

2. Kuvan kosketus: esitys ja esittämätön
To 21.10. klo 18-20

Mikä on kuva?
Missä me olemme kuvan äärellä?
Kuinka ajatella kuvallista esitystä?
Miten "kuvallinen" voi "koskettaa"?
Miten kuva voi tehdä näkyväksi näkymättömän?
Mitä tarkoittaa esittämättömän esittäminen?

Sisältö: Lähtökohtana Jean-Luc Nancyn tulkinta Caravaggion maalauksesta Neitsyen kuolema.

3. Kauneuden loisto ja esteettinen nautinto
To 25.11. klo 18-20

Onko kauneus vain katsojan silmässä?
Onko makuasioista turha kiistellä?
Miksi kreikkalaiset yhdistivät kauniin siihen mikä maailmassa on hyvää ja totta, kun taas modernilla ajalla kaunis on usein ymmärretty pikemminkin subjektiiviseksi kokemukseksi? Onko kaunis vain miellyttävää vai voiko se vavahduttaa tuskallisella tavalla?

Sisältö: Klassisen kreikkalaisen kauneuskäsitteen ja modernin kauneuskäsitteen eroja.

4.  Taide ja elämä
To 9.12. klo 18-20

Tarvitseeko elämä taidetta?

Pitäisikö elämästä tehdä taidetta?
Kuinka ajatella taiteen tarjoamaa kokemusta olemassaolosta?

Lähtökohtana: Nietzschen Tragedian synty.


****************************************
Filosofian ja estetiikan tutkija Miika Luoto on suosittu opettaja ja luennoitsija mm. Teatterikorkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Helsingin yliopistolla ja Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on julkaissut  teoksen Heidegger ja taiteen arvoitus (Tutkijaliitto, Helsinki), kääntänyt useita mannermaisen filosofian teoksia ja artikkeleita, julkaissut lukuisia artikkeleita kokoomateoksissa ja erikoisjulkaisuissa (Tiede & edistys, Nuori voima, Synteesi)

Vapaa pääsy.
Sarja jatkuu keväällä.

Järjestää Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
Lisätietoja: kulttuurituottaja Arja Keränen, arja.keranen(a)vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1%3B132%3B120631
PDF: http://www.vantaa.fi/redirect.asp?path=1;218;63221;120631;120654
 
MONIKULTTUURISUUS

Filosofian illat pääkirjasto Metsossa
Syksy 2010
 
"Monikulttuurisuudesta" puhutaan nykyään yhä enemmän – ja yhä sekavammin. Termi on ollut jo kauan tieteellisen keskustelun tavanomaista sanastoa, mutta nyt se esiintyy taajaan myös päivänpolitiikassa ja mielipidepalstoilla.  Kulttuurintutkimuksen ja historian näkökulmasta monikulttuurisuus on kiistämätön tosiasia. Se ei myöskään ole uusi nykyaikainen kehityssuunta, vaan hyvin vanha ilmiö. Myös Suomi on juuriaan myöten monikulttuurinen paikka.  Filosofian illoissa selvitellään monikulttuurisuuden käsitettä ja ilmiötä erilaisista näkökulmista. Samalla pohditaan monikulttuurisuuden ja etiikan suhdetta. Millaisia kysymyksiä herää arvojen, hyvän elämän ja hyvän yhteiskunnan suhteen?


Ke 27.10. klo 18.00, ls. 1
Tuukka Tomperi (tutkija, Tampereen yliopisto):
Monikulttuurisuus on meissä
 
Ke 8.12. klo 18.00, ls. 1
Husein Muhammed (lakimies, Helsinki):
Suomalaistuuko islam, islamilaistuuko Suomi? 
 

 
Juontajana Tuukka Tomperi
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

(Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin)
 
History of Philosophy Research Seminar
Helsinki

Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

Time: Tuesdays 14:15-15:45
Place: Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki) Seminar room 344.

28.9 Ivars Neiders (Riga Stradins University): “Notes on Socratic Egoism”

12.10 Jani Hakkarainen (Tampere): Hume's Argument for the Ontological Independence of Simple Properties.

26.10 Mikael Melan (Turku): Aristotle and Aquinas on the Explaining Actions.

9.11 Olof Pettersson (Uppsala): Becoming Authentic: on Discourse and Deception in Plato’s Phaedrus.

23.11 Miira Tuominen (Jyväskylä / Helsinki): knowledge and love in Plato's symposium.

7.12 Eero Salmenkivi (Helsinki): TBA.


Please note that the seminar is based on discussion. The participants are expected to read the papers in advance. They are usually made available about four days in advance. Please contact Ville Paukkonen(at)helsinki.fi to receive the papers.

All interested are welcome!
 
FM Antti Kuusela väittelee 4.12.2010 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Non-reductive Physicalism, Irreducibility of the Mental and the Problem of Mental Causation - A study of Donald Davidson's and Georg Henrik von Wright's positions in the philosophy of mind". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XIII, Fabianinkatu 33.

Paikka: Päärakennus, auditorio XIII, Fabianinkatu 33, Helsinki
Aika: 04.12.2010, 10:15 - 14:00

Vastaväittäjänä on professori Björn Ramberg, Oslon yliopisto, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa:
http://www.doria.fi/handle/10024/64338


Järjestäjä: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Lisätietoja antaa Antti Kuusela, antti.o.kuusela(at)helsinki.fi
 
Research Seminar of the Philosophy Disciplines
2.12.2010, 4 p.m. – 6 p.m.
Helsinki

Professor Björn Ramberg, University of Oslo, will give a paper titled "Hermeneutics and pragmatics".

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A [Helsinki], on Thursday 3.12. Everyone's presence is warmly welcomed.
 
Tiedote

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

Tiistaina 30.11. klo 18.00-20.00

Julius Telivuo alustaa
Gilles Deleuzen teoksesta
Kantin kriittinen filosofia

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.


Taustatietoja aiheesta:

Käsitteiden luomisesta ja kumouksellisesta ajattelusta tunnettu Gilles Deleuze (1925–1995) aloitti uransa kurinalaisena filosofian klassikoiden tulkitsijana. Vuonna 1963 ilmestyneessä kolmannessa teoksessaan Deleuze esittelee Immanuel Kantin kolmessa kritiikissään kehittelemän opin mielenkykyjen välisistä suhteista. Hän näyttää kriittisen filosofian systemaattisena hankkeena, jonka yhtenäisyys on peittynyt kuhunkin kritiikkiin erikseen keskittyneiden tietoteoreettisten, moraalifilosofisten tai esteettisten tarkastelujen alle. Lisäksi Deleuzen tulkinta osoittaa kahden ensimmäisen kritiikin varjoon jääneen Arvostelukyvyn kritiikin keskeisen merkityksen koko kriittisen filosofian kannalta. Kantin kriittinen filosofia on innostava ja tiivis johdatus Kantin filosofiaan, ja se myös taustoittaa valaisevasti Deleuzen myöhempää ajattelua.

Gilles Deleuze oli ranskalainen filosofi, joka tunnetaan filosofian historian konstruktiivisista ja luovista uudelleenluennoistaan sekä uuden ajattelun ja käsitteiden kehittämisestä. Hän kehitteli olemisen yksiäänisyyden ja moneuden metafysiikkaa sekä tapahtuman filosofiaa pyrkien omien sanojensa mukaan etsimään Nietzschen ja Spinozan ajattelun suurta ykseyttä. Deleuze oli edelläkävijä erojen, voimien ja rihmastojen ajattelussa.

Julius Telivuo opiskelee filosofiaa Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti Gilles Deleuzen luovasta ja perinnettä elävöittävästä filosofian historian käytöstä.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
PMP Research seminar
Helsinki:

Friday, 5 November, 12-15 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu  34, 2nd floor) Philosophy of Gender

Juha Sihvola, Aristotle on gender in biology, psychology and politics
Malin Grahn, "Who is this who smells like woman?" The Stoics on the  signs of gender
Ilse Paakkinen, On Christine of Pisa

Please, note also the next seminar, also in November:
Friday, 26 November, 12-16 (Auditorium IV, Main Building, Unioninkatu  34, 2nd floor)
Hobbes, politics, and passions

Timo Airaksinen (Helsinki), Hobbes: The Scandal of Safety and Security  Revisited
Jeffrey Collins (Ontario / Cambridge), Hobbes and toleration
Johan Tralau (Uppsala), Hobbes's use of metaphor and the biological  foundations of beauty
Juhana Lemetti (Helsinki), Hobbes's theory of passions and its  scientific context

 
For more information, see:
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index.htm
 
 
Normativity and Metaphysics
A workshop
26 November 2010
Helsinki Collegium for Advanced Studies,
Fabianinkatu 24, 1st floor Seminar Room [Helsinki]

10.00 Kent Hurtig (Uppsala, Stirling): Wrong kind of value
11.20 Sami Pihlström: Fact-value entanglement
12.00  L U N C H
13.00 Teemu Toppinen: Metanormative expressivism and metaphysics
13.40 Antti Heikinheimo: Minimal normativity of mental content - A case against
reductionism
14.20  B r e a k
14.40 Henrik Rydenfelt: Naturalism and normative science
15.20 Arto Laitinen: Aye, aye, Searle!? On deontology, institutions and two directions
of fit

Organized by the project Ethical Grounds of Metaphysics (Academy of Finland)
For more info: arto.laitinen(at)helsinki.fi
 
 
TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA -luentosarja

Uusi esitelmä- ja keskustelusarja TAIDE ELÄMÄ FILOSOFIA liikkuu siellä missä taide ja filosofia kohtaavat: kokemisen ja ajattelun leikkauspisteissä. Sarja tarjoaa pohdittavaksi kulttuurimme keskeisiä kysymyksiä merkityksestä ja olemassaolosta, esittämisestä ja ilmaisusta, kauneudesta ja kokemisesta.

Luentosarja on jatkoa professori Pekka Himasen Pointissa 2.9. pitämälle luennolle Arvokas elämä.

Syksyllä aiheina ovat mm.: Mitä on taiteen lumo? Missä olemme kuvan äärellä? Pitäisikö makuasioista sittenkin kiistellä? Löytyykö elämä taiteesta?

Vetäjänä filosofian ja estetiikan tutkija, FL Miika Luoto

Paikka: Tikkurilan lukio, (auditorio), Valkoisenlähteentie 53

Syksyn 2010 ohjelma:

1. Taiteen lumo: inspiraatio ja tulkinta
To 30.9. klo 18-20

Kuinka ajatella taiteen voimaa?
Mihin joudun, kun taiteellinen esitys ottaa minut valtaansa?
Voivatko ymmärrys ja ymmäryksen menettäminen kuulua yhteen?
Jos taiteeseen kuuluu ymmärryksen menettäminen, voiko taidetta opettaa ja oppia?
Miksi ei ole vain yhtä taidetta, vaan monia taiteita?

Filosofinen sisältö: Lähtökohtana Platon ja kreikkalainen kokemus taiteesta.

2. Kuvan kosketus: esitys ja esittämätön
To 21.10. klo 18-20

Mikä on kuva?
Missä me olemme kuvan äärellä?
Kuinka ajatella kuvallista esitystä?
Miten "kuvallinen" voi "koskettaa"?
Miten kuva voi tehdä näkyväksi näkymättömän?
Mitä tarkoittaa esittämättömän esittäminen?

Sisältö: Lähtökohtana Jean-Luc Nancyn tulkinta Caravaggion maalauksesta Neitsyen kuolema.

3. Kauneuden loisto ja esteettinen nautinto
To 25.11. klo 18-20

Onko kauneus vain katsojan silmässä?

Onko makuasioista turha kiistellä?
Miksi kreikkalaiset yhdistivät kauniin siihen mikä maailmassa on hyvää ja totta, kun taas modernilla ajalla kaunis on usein ymmärretty pikemminkin subjektiiviseksi kokemukseksi? Onko kaunis vain miellyttävää vai voiko se vavahduttaa tuskallisella tavalla?

Sisältö: Klassisen kreikkalaisen kauneuskäsitteen ja modernin kauneuskäsitteen eroja.


4.  Taide ja elämä
To 9.12. klo 18-20

Tarvitseeko elämä taidetta?
Pitäisikö elämästä tehdä taidetta?
Kuinka ajatella taiteen tarjoamaa kokemusta olemassaolosta?

Lähtökohtana: Nietzschen Tragedian synty.

****************************************
Filosofian ja estetiikan tutkija Miika Luoto on suosittu opettaja ja luennoitsija mm. Teatterikorkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Helsingin yliopistolla ja Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on julkaissut  teoksen Heidegger ja taiteen arvoitus (Tutkijaliitto, Helsinki), kääntänyt useita mannermaisen filosofian teoksia ja artikkeleita, julkaissut lukuisia artikkeleita kokoomateoksissa ja erikoisjulkaisuissa (Tiede & edistys, Nuori voima, Synteesi)

Vapaa pääsy.
Sarja jatkuu keväällä.

Järjestää Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
Lisätietoja: kulttuurituottaja Arja Keränen, arja.keranen(a)vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1%3B132%3B120631
PDF: http://www.vantaa.fi/redirect.asp?path=1;218;63221;120631;120654
 
seuraava>