Tapahtumat helmikuulle 2010

Aesthetics, Art, and Politics
6.5.-7.5.2010, University of Helsinki
Call for Papers

The Finnish Society for Aesthetics together with the research project Artification and its Impact on Art (http://www.artification.fi/) will arrange a two-day seminar on the theme “Aesthetics, Art, and Politics” from the 6th of May to the 7th of May 2010 at the University of Helsinki. The keynote speaker of the seminar is Professor Aleš Erjavec (Slovenia).

Significant connections between aesthetics, art, and politics continue to exist in the new millennium. However, alongside traditional questions about art’s relationship to politics and the political aspects of aesthetic phenomena, a new set of issues has gradually arisen which are as much a result of changes occurring in aesthetics and art as they are a result of changes that have recently shaped politics. The criticism that different traditions of contemporary aesthetics have aimed against the idea of “pure aesthetics,” i.e., an aesthetics severed from political considerations, has been widely accepted. But what is the position of aesthetic theories which emphasize the social function of art and aesthetics today? Do the main traditions of contemporary aesthetics any longer manage to account for the current forms that the relationship between aesthetics, art, and politics takes or are novel approaches required for analyzing those connections?

Many other social practices besides art are to a growing extent characterized by features which have traditionally been associated primarily with art. What sorts of aesthetic and political consequences could this process known as “artification” involve? What are the effects of this development, for example, to the alleged autonomous nature of art or is this supposition a mere fallacy anyway? Different artistic traditions and movements embody different kinds of ideologies. How should one understand the relationship between art and politics in a world where faith in the impact of politics is increasingly diminishing? Changes of approach in recent art research also provide a new outlook on the theme of the seminar.  Do the different research approaches articulate specific views of the connection between aesthetics and politics and what sorts of political underpinnings, if any, could these approaches themselves involve?

The organizers of the seminar kindly invite people interested in theme of the seminar to send an abstract of their paper (max. length 250 words) to the secretary of the Finnish Society for Aesthetics (kalle.puolakka [at] helsinki.fi). One of the two days of the seminar will be in English. It is also possible to offer a presentation in the form of an artistic presentation or a performance. The deadline for abstracts is the 28th of February 2010.

Finnish Society for Aesthetics
PO Box 4
FIN-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI
www.estetiikka.fi
 
Nyt on ilmestynyt merkittävä Marx-tutkimus:
Jukka Heiskasen kirjoittama kirja Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset

Teos esitellään julkistamistilaisuudessa, jossa kirjoittajan lisäksi paikalla on mm. Karl Marx – seuran puheenjohtaja Vesa Oittinen.

Aika: ke . 24.2. 2010 klo 15 – 16.30
Paikka: Rosebudin Kurvin kirjakauppa, Hämeentie 48, Helsinki

Kirja tuo esille mielenkiintoisia ja suomen kielellä ennen käsittelemättömiä teemoja nuoren Marxin filosofisesta ja erityisesti luonnonfilosofisesta ajattelusta ja sen kehityksestä.

Tervetuloa!

Leo Partanen
Demokraattinen sivistysliitto ry.
puh. 09 – 7743 8130
s-posti: dsl(at)kolumbus.fi


Vaikka se voi tuntua yllättävältä, Karl Marx harjoitti nuorena innokkaasti luonnonfilosofiaa. Väitöskirjassaan (kirjoitettu 1840 – 1841) hän hahmotteli Epikuroksen ja Lucretiuksen erikoislaatuiseen atomioppiin nojautuen antimekanistista maailmankuvaa. Luonto näyttäytyy siinä luomiskykyisenä ihmisen synnyttäjänä ja tutkijana, mutta myös hänet aiemmin tai myöhemmin tuhoavana ”kuolemattomana kuolemana”. Jonkin verran myöhemmin Marx esitti Vuoden 1844 taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa, että ihmisen vieraantuminen luonnosta on yksi vieraantumisen keskeisimmistä ja vahingollisimmista muodoista.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia jäi elämään hänen myöhemmässä ajattelussaan, kylläkin muuttuneessa  muodossa. Tämä näkyy Marxin käsityksissä esimerkiksi edistyksen ristiriitaisuudesta, luonnon aktiivisuuden moninaisista muodoista, ihmisen aiheuttamasta luonnon vahingollisesta pirstoutumisesta, ihmisen ja luonnon välisestä ainesten vaihdunnasta ja eläinten luonnosta.

Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”filosofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista aina Kantin. Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti. Kirjoittaja ottaa kantaa myös muun muassa Engelsin luonnonfilosofiaan, Cyril Baileyn ja Alfred Schmiditn Marx-arvioihin ja Louis Althusserin aleatoriseen materialismiin.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset
Kirjoittaja: Jukka Heiskanen
Kustantaja: Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Teoksen julkaisemiseen on osallistunut myös  Karl Marx-seura
Marxilainen foorumi – julkaisusarja 46
ISBN 978-951-97831-8-5
ISSN 1236-6994-46
324 sivua
sh. 38 euroa
 
Klubi – filosofia, politiikka, taide
 
Tiistaisin Helsingissä.
 
Kevätkausi jatkuu 9.2. dosentti Vesa A. Niskasen avauksella sumeasta logiikasta.
Seuraavat alustajat: Tiistaina 16.2. klo 17.00
Toimittaja Erkki Hiltunen: Mielikuva, kieli ja kuva.

Tiistaina 23.2. klo 17.00
Opettaja Mervi Kannelniemi: Opettaja-kirjailija-historioitsija
Hilda Huntuvuoren erikoinen elämä ja teokset (täsmentyy)


Tiistaina 2.3. klo 17.00
Ohjaaja Nasima Razmyar: Afganistan–Islam–Nainen (täsmentyy)

Tiistaina 9.3. klo 17.00
Tutkija Isa Merikallio: Sähköisen viestinnän ulottuvuuksista (täsmentyy)

Tiistaina 16.3. klo 17.00
Tait.tri Sam Inkinen: Ajan hengestä (täsmentyy)

 
Lisätiedot:
jolavinen(at)gmail.com

Verkkosivu:
http://filosofiklubi.blogspot.com/
 
Metafyysinen klubi

Metafyysinen klubi kokoontuu semiotiikan oppiaineen tiloissa (Vironkatu 1, Helsinki) seminaarihuoneessa446 tiistaisin kello 16.00. Lisätietoja klubin toiminnasta sekä ajankohtaisen ohjelman löydät heidän kotisivuiltaan osoitteesta http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

23.2.    Avril Styrman: "Peirce's Thirdness as Absolutely Determinate Universal"
 
Åbo Akademi

FORSKARSEMINARIET VÅRTERMINEN 2010/ RESEARCH SEMINARS IN SPRING 2010.
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Tid/Time: Måndagar/Mo 18-20
Plats/Venue: Aud. Westermarck, Åbo Akademi/HF/Arken (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo).

22.2 Kim-Erik Berts
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 17.2. klo 18 Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa esitelmöi professori Jan von Plato (Helsingin yliopisto) otsikolla “Aristoteleen logiikka: uusi näkökulma vanhaan aiheeseen”.
 
Klubi – filosofia, politiikka, taide
 
Tiistaisin Helsingissä.
 
Kevätkausi jatkuu 9.2. dosentti Vesa A. Niskasen avauksella sumeasta logiikasta.
Seuraavat alustajat: Tiistaina 16.2. klo 17.00
Toimittaja Erkki Hiltunen: Mielikuva, kieli ja kuva.


Tiistaina 23.2. klo 17.00
Opettaja Mervi Kannelniemi: Opettaja-kirjailija-historioitsija
Hilda Huntuvuoren erikoinen elämä ja teokset (täsmentyy)

Tiistaina 2.3. klo 17.00
Ohjaaja Nasima Razmyar: Afganistan–Islam–Nainen (täsmentyy)

Tiistaina 9.3. klo 17.00
Tutkija Isa Merikallio: Sähköisen viestinnän ulottuvuuksista (täsmentyy)

Tiistaina 16.3. klo 17.00
Tait.tri Sam Inkinen: Ajan hengestä (täsmentyy)

 
Lisätiedot:
jolavinen(at)gmail.com

Verkkosivu:
http://filosofiklubi.blogspot.com/
 
Metafyysinen klubi

Metafyysinen klubi kokoontuu semiotiikan oppiaineen tiloissa (Vironkatu 1, Helsinki) seminaarihuoneessa 446 tiistaisin kello 16.00. Lisätietoja klubin toiminnasta sekä ajankohtaisen ohjelman löydät heidän kotisivuiltaan osoitteesta http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

16.2.    Pentti Määttänen: "Arvot ja tosiasiat pragmatismissa"
 
Åbo Akademi

FORSKARSEMINARIET VÅRTERMINEN 2010/ RESEARCH SEMINARS IN SPRING 2010.
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Tid/Time: Måndagar/Mo 18-20
Plats/Venue: Aud. Westermarck, Åbo Akademi/HF/Arken (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo).

15.2 Martin Gustafsson: Familiar Words in Unfamiliar Surroundings:
Davidson's Malapropisms, Cavell's Projections

 
CALL FOR PAPERS:
Is Medical Ethics Really in the Best Interest of the Patient?

http://www.crb.uu.se/symposia/2010/
http://www.crb.uu.se/symposia/2010/call.html

Medical Ethics Conference
14-16 June 2010, Uppsala, Sweden
Abstract submission deadline: February 15

Medical ethics is practised by doctors and nurses on an everyday basis. It is also a rapidly expanding academic discipline and ethical review boards for medical research play a key role in the life sciences. The primary concern is, or at least should be, the best interest of current and future patients. But is this really so?

This multi-disciplinary international conference will raise questions about some of the key ethical issues of concern regarding medical research. The possibility to increase knowledge about diagnosis, prevention and treatment of disease is the primary motive of medical research. Ethics is there in order to protect patients and promote their interests. But is medical ethics instrumental to this end?

The conference discusses three themes:

1. Should ideology be allowed to trump patient well-being?
2. What is the role of informed consent in medical research?
3. Ethical review boards: are they important ethical safeguards or     over-burdensome and unnecessary bureaucracy?

Call for abstracts

This conference is divided into three themes, one for each day of the conference. Each theme has three keynote presentations that will be followed by oral presentations in parallel sessions.

* Monday June 14
Should ideology be allowed to trump patient well-being?
* Tuesday June 15
What is the role of informed consent in medical research?
* Wednesday June 16
Ethical review boards: are they important ethical safeguards or over-burdensome and unnecessary bureaucracy?

We wanted to be a little provocative but, as the examples of questions indicate, we expect input both regarding "medical ethics as unduly bureaucratic" and "researchers as lazy when they complain about this alleged bureaucracy". We think that both ideology and prudence may in practice play a role both in clinical decision-making and in medical research ethics, but think that medical ethics, and the patients, would benefit from a clearer understanding of their relationship and their proper roles. We welcome presentations on medical research ethics as well as clinical ethics and encourage both empirical and theoretical contributions including discussions about different philosophical approaches to these issues. The abstracts will be peer reviewed and a notification of acceptance is due in March 2010.

On this basis we invite scholars of all disciplines and medical practitioners to submit abstracts.

The Scientific Committee welcomes the submission of abstracts for oral presentation for the conference. Abstracts should be submitted according to the guidelines below [for instructions, see their web page http://www.crb.uu.se/symposia/2010/call.html].

Accepted abstracts will be published in the Final programme and on the conference website. Presenting authors must register and pay the registration fee when submitting an abstract. If the abstract is not accepted, the registration fee is refundable.

Submission deadline is 15 February 2010.

We welcome your contribution!
 
Mats G. Hansson and Ruth Chadwick
 
Call for Papers

PHILOSOPHY IN LITERATURE
An international congress on philosophical questions related to literature and the study of literature, at the University of Vaasa, Finland, 27-28 May 2010.

Plato, Kierkegaard, and Nietzsche are classical examples of the philosophers who discuss philosophical ideas with literary style. Writers of world literature such as Dostoyevsky, Hesse, and Beauvoir, for their part, are known as novelists whose books discuss philosophical questions or are otherwise considered to be philosophical or profound. These and many other examples from different countries and continents show that literature can enrich and stimulate the discussion on philosophical themes. Again, philosophical concepts and thematizations may offer tools for literary research of literature. The goal of this conference is to bring together philosophers and scholars of the study of literature to discuss the aptness of literature in the discussion of philosophical questions and the suitability of philosophical concepts and theories in literary research.

The papers to be proposed can be case studies in which examples of literature are discussed. The papers can also be theoretical studies that aim to contribute to the theory of the study of literature or philosophy.

Some suggested questions and subtopics are the following:

- Examples of the philosophical themes or questions discussed in world literature by different authors from different periods

- Examples of the approaches to philosophical themes or questions in literature

- Which philosophical themes, fields (e.g., metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics) or questions are or have been especially apt to be discussed in the forum of world literature? Why?

- Which philosophical themes or questions are difficult to be discussed by means of fiction? Why?

- Which literary genres or types of novels are especially suitable to be forums of philosophical discussion?

- In what ways does philosophical imagination differ from fiction? In what sense is imagination similar in philosophy and in fiction?

- What special tools are available in literature to deal with philosophical questions - tools that are lacking from standard academic philosophical prose?

- In what ways can philosophical tools (concepts, views, theories) be used for the analysis of literature of different countries and cultures? In what ways should philosophical tools not be used in literary research?

- What philosophically interesting differences and similarities can be found in the literature of different cultures and continents? Are the differences related to philosophical themes and questions, or rather to approaches or the ways of discussing?

- What gender differences are there in male and female novelists' approaches to philosophical questions? How do philosophically oriented novelists discuss gender?

- How have feminist philosophers treated issues relating to gender, sexuality and embodiment in literary works? What kinds of philosophical concepts or theoretical approaches can be productive from the feminist perspective when studying the above mentioned questions in li-terature?

Advisory Board: Thom Brook (UK), Kisor Chakrabarti (USA), Sanjukta Dasgupta (India), Gordon Haist (USA), John Herold (USA), Linda B. Elder (USA), Panos Eliopoulos (Greece), Sandra Fair-banks (USA), Tiina Mäntymäki (Finland), Keya Maitra (USA), Ming Shao (China), Joel Wilcox (USA)

Conference Directors: Chandana Chakrabarti, Davis and Elkins College (USA), Tommi Lehtonen, University of Vaasa (Finland)

Please send 150 words abstract by email to chandanachak(at)gmail.com by February 15, 2010.

Selected papers from the conference will be published subject to editorial review.


Accommodation: Hotel Astor Vaasa

Single room 90 euros/night
Double room 109 euros/night
All rates include breakfastbuffet and value added tax.

Room reservations can be made by phone or by e-mail. When making the reservation, please mention the quota name "Yliopisto".

Hotel Astor Vaasa
Address: Asemakatu 4, 65100 Vaasa, Finland
Phone: +35863269111
Fax: +35863269484
E-mail: astor(at)astorvaasa.fi
http://www.astorvaasa.fi/main.php?l=e&pid=1
 
FBF - Filosoficafé 14.2.2010

Inledare: forskare Ritva Pitkänen
Tema: Suomalaisyhtiöt kansainvälistyivät - kuka hyötyi? (Inledning på finska, diskussion på svenska och finska)
Plats: Restaurant Skolan, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 14.2.2010 kl. 17:00

Fritt inträde & alla välkomna!

Kontaktuppgifter:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel. 0505147297
fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi
 
Culture and Politics

Two presentaions next Friday, 12 February 14-17, University of Helsinki, Porthania, P545:

Sakari Hänninen: Gramsci in Relation to Machiavelli

My aim is to make some sense of Gramsci's possible contribution towards politico-legal analysis. I shall not address those legal scholars (Critical Legal Studies et al) who have taken advantage of Gramsci's idea of hegemony and reworked it, but to start from the context in which Gramsci himself wrote his texts. In this effort I shall also address his reading of Machiavelli which makes sense why Gramsci might offer quite an alternative way of approaching state and law than the tradition anchoring itself to Hobbes and his "admirers".

Mónica García-Salmones: Social and Political Philosophy of Hans Kelsen

Hans Kelsen founded his legal theory upon pregnant intellectual assumptions. A study of his social philosophy might be divided into two. On that field he oscillated between a critique to the discipline of sociology of law and a personal engagement with sociology. Both his rejection of the sociology of law and the fact that, in a mature age, embarked in sociological studies himself contribute to better grasp the legal theory of one of the most celebrated 'Staatsrechtslehrer' of 20th century.

Welcome! Distribute!

Samuli & Sabine

For the whole programme of Culture and Politics seminar, see:
http://www.helsinki.fi/rpol/oikeussosiologia/CJCP.pdf

Culture and Politics 2009-2010

This is an ongoing monthly seminar under the auspices of the chair of legal sociology,
Faculty of Law, University of Helsinki. The seminar aims at opening a space for
discussing, mapping and developing perspectives of social, political and cultural
theory to legal research; and why not also legal theory perspectives to social, political
and cultural research.

The seminar is led by Sabine Frerichs sabine[dot]frerichs[at]helsinki[dot]fi and
Samuli Hurri samuli[dot]hurri[at]helsinki[dot]fi. Welcome everyone!

Programme (changes and additions are possible)

Wednesday 23 September 14-16 P 545
Sabine Frerichs: Re-embedding Neo-liberal Constitutionalism: a Polanyian Case for
the Economic Sociology of Law

Tuesday 6 October 14-16 P545
Jason Beckett: Foucault's Ghosts and the Shadow of Justice

Monday 9 November 14-16 P545
Zenon Ba kowski: The Space to See: Law and the Ethical Imagination

Wednesday 9 December 14-16 P 545
Dorota A. Gozdecka: From Religion to Culture
[Wednesday 27 January 14-16 P545
Hänninen’s presentation is moved to the 12 February session!!]
[See: on 28-30 January Power of Law workshop,
http://www.helsinki.fi/nofo/exlegpos/. You need to register for this!]

Friday 12 February 14-17(NB: three hours!) P545

Sakari Hänninen: Gramsci in Relation to Machiavelli
Mónica García-Salmones: Social and Political Philosophy of Hans Kelsen

Friday 5 March 14-16 P545
Marjo Ylhäinen: Symbolic Power in the Legal Field

Tuesday 13 April 14-16 P545
Panu Minkkinen: Max Weber's Tragic Modernity

Tuesday 11 May 14-16 P545
Ida Koivisto: Foucault
Samuli Hurri: Foucault’s Subtexts of Law
 
12.02.2010 - 13.02.2010
Problems of Social Solidarity
International colloquium

Venue: University of Helsinki Main Building, Lecture Hall XIII. Fabianinkatu
33, Helsinki. (NB! CHANGED VENUE, updated 18.1.2010)
Time: 12th -13th February 2010

The seminar is open for all but pre-registration is required. Please book your place by contacting Ms Kirsi Reyes at kirsi.reyes(at)helsinki.fi. The deadline for registrations is 26th January.

The notion of solidarity has returned to the focus of both social scientists and philosophers. Many recent publications have suggested different definitions and differentiations of the concept, arguing for its relevance (or irrelevance) in different aspects of moral, social and political life. The theme indeed resonates to various aspects of social life: cohesion, friendship, altruism, religion, social capital, terrorism, to mention a few. The forthcoming expert seminar "Problems of Social Solidarity" will gather together social scientists and philosophers who have discussed problems of social solidarity either theoretically or empirically. The focus will be both on the concept and the practices of social solidarity. The seminar is organized by Helsinki Collegium for Advanced Studies, which is a
multidisciplinary research unit within University of Helsinki. The organizing committee includes Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi.


UPDATED PROGRAMME
[18.1.2010]

Friday 12 Feburary 2010

10:00 Opening words by Sami Pihlström, Anne Birgitta Pessi and Arto Laitinen

10:30-11:30 Siegwart Lindenberg (University of Groningen): The Importance of Weak Solidarity

11:45-12:45 Mikko Salmela (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Collective Emotions as the 'Glue' of Solidarity

12:45-14:15 Lunch break

14:15-15:15 Carol Gould (CUNY, Hunter College; Grad Center, Ralph Bunche
Institute): Does Global Justice Presuppose Global Solidarity?

15:15-15:45 Break

15:45-16:45 Raimo Tuomela (University of Helsinki; University of Munich):
Solidarity and We-thinking

17:00-18:00 Arto Laitinen (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Solidarity and Mutual Recognition

18:15 Vice Rector's reception (all participants welcome!)

Saturday 13 February 2010

10:00-11:00 Pål Repstad (University of Agder, Norway): Social Solidarity,
State Welfare, and Religious Commitment

11:00-12:00 Nicholas H. Smith (Macquarie University, Sidney, Australia):
Work and Solidarity: A Reassessment

12:00-13:30 Lunch break

13.30-14.30 Bente Nicolaysen (University of Bergen): Volunteering, the
Humanitarian Gift to "Distant Suffering" and Solidarity


14.30-15.30 Anne Birgitta Pessi & Arto Laitinen (Helsinki Collegium for
Advanced Studies): Solidarity and Helping Behaviour

15:30-16:00 Break

16:00-17:00 Simon Derpmann (University of Cologne): What Is Wrong with
Universal Solidarity?


17:00-18:00 Closing Panel
 
Helsingin yliopisto tutkii Eurooppaa
http://www.helsinki.fi/nes/

Eurooppa-tutkimuksen verkoston vuodesta jo vuodesta 2004 järjestämässä seminaarisarjassa "Helsinigin yliopisto tutkii Eurooppaa" esitellään HY:lla tapahtuvaa ajankohtaista Eurooppa-tutkimusta.

Kaikki seminaarin luennot järjestetään klo 16.15 – 17.30 Economicumin luentosalissa (Arkadiankatu 7, Helsinki).

Kevään 2010 ohjelma:

21.1. Jyrki Nummi: Suomalainen modernismi: katkoksia vai jatkumoita?

11.2. Charlotta Wolff: Valistuneet lojaliteetit. Vertaileva käsitehistoria ja 1700-luvun jälkipuoliskon Eurooppa

4.3. Pilvi Torsti: Mitä ihmiset ajattelevat historiasta ja mitä väliä sillä on? Historiatietoisuus Suomessa –tutkimushanke

25.3. Sara Heinämaa ja Timo Miettinen: Eurooppalainen rationaalisuus modernin murrok-sessa - tutkimuksia fenomenologiasta ja hermeneutiikasta

22.4. Tero Erkkilä ja Attila Krizsan: Kieli ja identiteetti EU:n poliittis-hallinnollisessa jär-jestelmässä