Tapahtumat syyskuulle 2009

Oiva Ketonen -luento
Ke 30.9.2009 klo 18.15

Syksyn 2009 Oiva Ketonen -luento järjestetään keskiviikkona 30. syyskuuta klo 18.15 alkaen Vaasan yliopiston Wolff-auditoriossa (Tervahovi, Wolffintie 34). Luennon aiheena on Filosofia, kulttuuri ja yhteiskunta. Aiheesta ovat puhumassa professori Simo Knuuttila ja yliopistonlehtori Thomas Wallgren Helsingin yliopistosta.

Ennen luentoa, klo 16.00 alkaen, ohjelmassa on Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston 50-vuotishistoriateoksen julkistaminen.

Linkki tapahtuman ohjelmaan:
http://www.uwasa.fi/ajankohtaista/tapahtumia/etusivu/oivaketonen09.html

Teuvalaissyntyinen akateemikko Oiva Ketonen (1913-2000) oli merkittävä suomalainen filosofi ja korkeakoulupoliittinen vaikuttaja. Ketosen laaja-alaisen ajattelun perinteen vaalimiseksi Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto ja Vaasan yliopisto järjestävät joka vuosi Oiva Ketonen -luennon.
 
Creationism in the Classical Tradition
30 September 2009, 10 – 12, Auditorium XIII (Main Building)
[University of Helsinki]

Speakers:

Dmitri Panchenko: The Problem of the Cosmogonical Start in the  Presocratics

Simo Knuuttila: Creationism in Ancient Philosophy

Taneli Kukkonen: Creationism in Medieval Islamic Thought

Risto Saarinen: Creationism in Luther

Moraalipsykologian historian tutkimusyksikkö (PMP) järjestää 30. 9.  2009 klo 10 – 12 kollokvion Creationism in the Classical Tradition päärakennuksen salissa XIII. Puhujia ovat Dmitri Panchenko  (Presocratics) , Simo Knuuttila (Ancient Philosophy), Taneli Kukkonen  (Medieval Islamic Though), Risto Saarinen (Luther).
 
Suomalainen argumentaation tutkimus
CFP deadline 30.9.2009
– Turku

Suomalainen argumentaation tutkimus
CALL FOR PAPERS

Aika: 26. – 27.11.2009

Paikka: Turun yliopisto

Järjestäjä: AKISO ry (Argumentoinnin kansainvälinen instituutti – Suomen osasto)


Konferenssin tavoite on luoda kattava katsaus tämänhetkiseen suomalaiseen argumentaation tutkimukseen ja tuoda alan tutkijoita yhteen. Konferenssiin toivotaan esitelmiä, jotka joko antavat uuden panoksen argumentaation tutkimukseen tai esittelevät kattavasti esitelmöitsijän valitseman argumentaation tutkimuksen erikoisalaa (state of the art). Myös case study –tyyppiset esitelmät ja esitelmät, jotka tarkastelevat jonkin tieteenalan argumentointia, ovat mahdollisia. Esitelmät voivat kuulua filosofian, kielitieteen, viestintätieteiden, tai muun argumentaation käsitteellisen tai empiiriseen tutkimuksen alaan, tai argumentaation opettamiseen eri koulutusasteilla. Esitelmien tulee olla 20 – 30 minuuttia pitkiä ja ne voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihe-alueita:

Aristoteleen teoria argumentoinnista
Port-Royalin logiikka
Obligaatiopelit ja modernit loogiset dialogipelit
Modernin argumentaation tutkimuksen klassikot: Perelman, Toulmin, Hamblin
Episteemiset argumentin ja argumentoinnin teoriat
Dialektiset ja pragmaattiset argumentin ja argumentoinnin teoriat
Retorinen argumentoinnin tutkimus
Argumentin filosofia ja logiikan filosofia
Argumentin analyysin, rekonstruoinnin ja evaluaation ongelmat
Kriittisen ajattelun opettaminen
Uskomusjärjestelmien revisiointi ja argumentaatio
Virhepäätelmät
Argumenttityypit (erityisesti argumenttiskeemat ja konduktiiviset argumentit)
Kognitiiviset kyvyt ja argumentointi
Diskurssianalyysi ja argumentointi
Bioeettinen argumentointi
Poliittinen argumentointi
Debattikilpailut

Konferenssin pääpuhujat ovat Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (HKK) ja Markus Lammenranta (HY).

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Juho Ritolaan (juho.ritola(at)utu.fi) 30.9.2009 mennessä. Konferenssin esitelmöitsijät voivat anoa matkakorvausta ja majoitusta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Juho Ritolalle. Esitelmien lopulliset versiot (max. 4 000 sanaa) tulee jättää konferenssiin ilmoittautumisen yhteydessä (word-tiedosto Juho Ritolalle). Tiedostojen tarkemmasta muotoilusta ilmoitetaan hyväksynnän yhteydessä. Esitelmistä tullaan kokoamaan konferenssijulkaisu.


Ystävällisesti,

Olli Koistinen, Teoreettisen filosofian professori, Turun yliopisto
Juho Ritola, Tutkijatohtori, Turun yliopisto
 
Tutkijapaikkoja haettavana
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2009.pdf

Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu julistaa haettavaksi 4 opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulutuspaikkaa nelivuotiskaudeksi 1.1.2010-31.12.2013. Palkallista tutkijakoulutuspaikkaa voivat hakea Filosofian tutkijakoulun opiskelijat ja muut suomalaisiin yliopistoihin väitöskirjaansa tekevät filosofian jatkotutkinto-opiskelijat.

Tutkijakoulutuspaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään liitteineen sekä sähköpostitse (txt-, rtf- tai doc-muotoisina liitetiedostoina) että postitse Tommi Vehkavaaralle 30.9.2009 mennessä seuraaviin osoitteesiin:

s-posti: tommi.vehkavaara[at]uta.fi

postiosoite:

Tommi Vehkavaara
Historiatieteen ja filosofian laitos
33014 Tampereen yliopisto


Hakemuksen liitteinä tulee olla:

1. Tutkimussuunnitelma (3-4 sivua).
2. Lyhyt CV (korkeintaan 1 sivu)
3. http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/Haku2009_Tiivistelma.rtf Tiivistelmä hakijasta (lähetetään vain sähköpostitse).

Yksityiskohtaisempi hakujulistus
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2009.pdf .


Tommi Vehkavaara
Filosofian valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattori
 
Åbo Akademi -- Forskarseminarierna i filosofi höstterminen 2009

Åbo Akademi University -- Research Seminars in philosophy in the Autumn term of 2009


Tid och plats: Måndagar kl 18-20, Åbo Akademi, Arken (Fabriksgatan 2), Auditorium Westermarck.

Time & location: Mondays 6.15 to 8 pm., Åbo Akademi University, Humanities, Fabriksgatan 2, Auditorium Westermarck.

Förhandstexterna till seminarierna finns normalt tillgängliga några dagar i förväg på ämnets webbsida (see länken nedan). Se även på webbsidan för eventuella ändringar i programmet och nya presentationer.

https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Each paper will normally be posted on the web page a few days in advance (see the adress above). Check also the website for changes and new papers.


Program/Programme:

28.9 Niklas Forsberg (ÅA): How to Make a Mirror.

For an updated program, see their home page above.
 
Rupert Read (The University of East Anglia, Norwich) håller en gästföreläsning/presentation vid filosofiämnet måndagen den 28 september kl 15-17. Plats: Auditorium Westermarck, Åbo Akademi/Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Rupert Read: "Wittgenstein's Philosophical Investigations as a War Book"

Observera det reviderade klockslaget, 2 timmar senare än vad som först angavs.

Rupert Read (The University of East Angla, Norwich) will give a guest lecture/ seminar at Philosophy, Åbo Academy, on 28 September at 3.15 to 5 o'clock pm.
Venue: Auditorium Westermarck, Åbo Academy/ Arken (Humanities complex), Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Please note the changed time slot (a change forward by 2 hours from what was originally announced).

Rupert Read är antagligen mest känd för sin sk terapeutiska uppfattning av filosofin som fr a utvecklas i en sk resolut läsning av Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus.

Rupert Read is probably known above all for calling for a 'therapeutic' conception of philosophy, above all developed in the context of in what is known as the 'resolute reading' of Wittgenstein's 'Tractatus Logico-Philosophicus'.
 
Måndag /Monday 28.9. kl 15-17 (3.15 to 5 pm)
Rupert Read (the University of East Anglia, Norwich)
Title: "Wittgenstein's Philosophical Investigations as a War Book"
Place: Auditorium Westermarck, Arken, Åbo Akademi
Fabriksgatan 2/Tehtaankatu 2, Åbo/Turku

Ev. ändringar/Changes of location etc. will be posted at
https://www.abo.fi/student/filosofi
NORTHERN LIGHTS – FACETS OF ENLIGHTENMENT CULTURE
A Joint Finnish-Russian Symposium at the Aleksanteri Institute,
University of Helsinki (Unioninkatu 33, 2nd floor)
September 25.—26., 2009


The Enlightenment of the 18th century was, besides its general "progressive" tendency, a multifaceted and contradictory process, and many of its aspects are yet poorly known. Especially in the Nordic countries and Russia the Enlightenment took shapes which differed considerably from the "paradigmatic" French discourse of the lumiéres or of the English 18th century thought now considered as classical. On the other side, nationalist tendencies in the historiography of both the Nordic countries and Russia have tried to play down the fact that these countries have, despite of all differences, had their share in a general European Enlightenment culture. The symposium arranged by the Aleksanteri Institute will present relevant studies of Finnish and Russian scholars on the theme and at the same time contribute to further research in the field of Nordic and Russian history of ideas. Languages of the symposium are English and French, discussion in German or Russian is of course possible, too. The symposium is open to all who are interested in the history of the Enlightenment and Russia and Nordic countries in the 18th century.

FRIDAY 25TH OF SEPTEMBER
MARKKU KIVINEN Opening Words
TATIANA ARTEMYEVA The Status of Intellectual Values in the Russian Enlightenment
OILI PULKKINEN Scottish Enlightenment between Periphery and Cosmopolitism
MIKHAIL MIKESHIN A Russian Adam Smith in French Style. An example of the transfer of ideas
JOHANNES REMY Radishchev's Ideas on the Social Impact of Consumer's
Choices
JOHAN STEN Anders Johan Lexell, a Finnish Astronomer at St.
Petersburg Academy of Sciences and His European Contacts
19.00 Dinner

SATURDAY 26TH OF SEPTEMBER
ALLA ZLATOPOLSKAYA L’autocritique des Lumières chez Rousseau et le
rousseauisme russe
CAROLA HÄNTSCH (will be announced later)
SERGEY VOLKOV The symbols of "Light", "Cresset", "Enlightenment" and "Education" in the discourse of M. Lomonosov
LARISA AGAMALIAN A Library of an Enlightened Russian Land-owner
VESA OITTINEN Between Popularphilosophie and Utilitarism -- The Peculiarity of Nordic Enlightenment

Concluding discussion.

Changes and additions yet possible. The order of the presentations is not final.

For the updated program, see the conference homepage:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news/events/2009/0925northernlights.htm

Printable programme (.pdf)

For more information, contact Vesa Oittinen (vesa.oittinen [at] helsinki.fi)
 
The research seminar at the Department of philosophy will meet on thursday, 24.9 at 16-18 (Unioninkatu 40 A [Helsinki], 1st floor, room A 110):

Rupert Read (UEA): Wittgenstein vs. Rawls

The seminar is open for all, including students. Welcome!

Full paper: http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari/Wittgenstein%20vs%20Rawls.doc

ABSTRACT:

Many philosophers influenced by Wittgenstein but holding highly divergent readings of Wittgenstein find themselves in agreement on one thing: Rawls is compatible with Wittgenstein, and Rawls is on the right track so far as political philosophy is concerned. I argue by contrast that Rawls's work is incompatible with the core of what it is to be a Wittgensteinian. Chiefly for these three reasons:

•    Rawls’s taking of justice as the first virtue of social institutions is problematic; he more or less assumes this (whereas Wittgenstein would consider other possibilities), and the content of the assumption is in any case very questionable.

•    The heart of Rawlsian thinking is, surprisingly, non-action-guiding. Both the difference principle and the ‘just savings’ principle are open invitations to bad faith. This is because they are non-genuine contracts which nevertheless in some sense pretend to be as-if contracts. An analogy is drawn with Wittgenstein’s anti-‘private-language’ consideration, which are directed against the ‘idea’ of a non-language which nevertheless in some sense pretends to be a language.

•    Rawlsian thinking (see e.g. the previous point) is, I claim, fundamentally dishonest. Whereas honesty is the paramount watchword of Wittgenstein’s thinking.
 
Kansainvälisen soveltavan estetiikan seuran KSEI:n syysseminaari

KSEI järjestää perinteisen syysseminaarin 24.–25.9.2009 Lahdessa. Seminaarin teema on Ympäristön esteettiset arvot ja ihmisen hyvinvointi. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Seminaari järjestetään KSEI:n tiloissa osoitteessa Tietoportti Saimaankatu 11, 2. krs. 15140 LAHTI.

Päivien aikana kuulemme asiantuntijaesityksiä, jotka käsittelevät teemaa monipuolisesti huomioimalla ympäristön ja ihmisen vuorovaikutteisen suhteen. Erityisesti seminaarissa tarkastellaan ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman ympäristönsä esteettisyyteen ja siten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tiedustelut:
Tarja Rannisto, tarja.rannisto (at) helsinki.fi p. 050 442 1116
Antti Hämäläinen, antti.z.hamalainen (at) helsinki.fi


Ohjelma:

Torstai 24.9.2009

10.15                      Seminaarin avaus

10.15 – 11.00       Eeva Aarrevaara, TkT : Arjen estetiikkaa viime vuosisadan
maaseutuympäristössä

11.00- 11.45        Hanna Mattila, FM, TKK: Osallistava suunnittelu ja rakennetun ympäristön estetiikka

11.45 – 12.45       Lounas

12.45- 13.30        Timo Kopomaa, VTT, dos. Helsingin yliopisto: Leppoistettu kaupunki

13.30 - 14.15       Arto Haapala, PhD,  prof. Helsingin yliopisto: Mitä on esteettinen hyvinvointi?

14.15 – 14.45       Kahvi

14.45 – 15.30       Leena Kopperoinen, Vanhempi tutkija, Syke: Virkistysmahdollisuudet ekosysteemipalveluna

15.30 - 16.15       Minna Eväsoja, FT, Helsingin yliopisto: Japanilainen puutarha: taidetta ja mielen kultivointia

Illanvietto Kino Iriksessä klo 18- n. 21


Perjantai 25.9.2009

9.15 – 10.00        Tommi Sulander, VTT : Hyvinvointia viherympäristöstä

10.00 – 10.45       Kaisa Hauru, FM, Helsingin yliopisto: Kaupunkimetsät
virkistyskokemusten tuottajana

10.45 – 11.00       Eeva Karjalainen, FT, Metla: Luonnonympäristön
terveysvaikutukset

11.30 – 12.30       Lounas

12.30 – 13.15       Ossi Naukkarinen, FT, TaiK: Esteettinen jalanjälki

13.15 – 14.00       Tarja Rannisto, FM, Helsingin yliopisto: Meri esteettisenä kokemuksena

 
Gambling, Gender and Society - International Research Conference 24.9.2009

Time: 24.9.2009 at National Institute for Health and Welfare
Location: Auditorium, Lintulahdenkuja 4, Helsinki, Finland
Organizer: Department of Alcohol, Drugs and Addiction
Participation is free for all, but registration is mandatory
[For registration information, see their webpage www.thl.fi/gamblingconference]


Gambling, gender and society. Kansainvälinen tutkijakonferenssi 24.9.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä.

Osallistuminen on ilmaista, mutta rekisteröityä tulisi 28.8. mennessä sähköpostitse maria.heiskanen(at)thl.fi tai mari.miekkala(at)thl.fi. Pyydämme ilmoittamaan, mikäli haluatte osallistua illanviettoon (tervetulotilaisuuteen ja kaupungin vastaanottoon).

Majoitusta varten olemme varanneet huoneita konferenssihinnalla Hotelli Arthurista ja Hotelli Seurahuoneelta (kiintiö voimassa 1.9. saakka) sekä Hotelli Cumulus Kaisaniemestä (vapaita huoneita voi vielä kysyä).

Lisätietoa konferenssista internetsivuilta: www.thl.fi/gamblingconference.

Ohjelma:

***********************
September 23, 2009

19.00 Welcoming cocktail at Cumulus Hotel, Kaisaniemi

September 24, 2009

09.00 Christoffer Tigerstedt and Johanna Järvinen-Tassopoulos: Opening words

The Evolving Gaming Scene

Chair: Maritta Itäpuisto

09.15 Ingeborg Lund (SIRUS, Norway): The Norwegian Gambling Scene - Background, Recent Events and Policy Developments

09.45 Anne Claire Mangel (Paris Descartes University, La Francaise des Jeux, France): Compulsive Gambling Problem and Responsible Gaming in France

10.15 Coffee Break

10.45 Thomas Karlsson (National Institute for Health and Welfare): How PAF Troubles the Finnish Gaming Policy?

11.15 Johanna Järvinen-Tassopoulos (National Institute for Health and Welfare): Online Poker in Finland - A National Issue

12.00 Lunch

Gender, Risks and Experiences

Chair: Ingeborg Lund

13.00 Emma Casey (Kingston University, UK): Gender, Gambling and Narratives of 'Risk'

14.00 Charles Livingstone (Monash University, Australia): Space, Freedom, and Indeterminacy: Gender, Desire and Commodification in the Use of Electronic Gaming Machines
15.00 Coffee Break

Modern Age and Society

Chairs: Johanna Järvinen-Tassopoulos & Anne Claire Mangel

15.30 Michel Maffesoli (Paris Descartes University /Institut Universitaire de France): Playing and Gambling in the (Post)modern Age

17.00 Gerda Reith (University of Glasgow, UK): Gambling in an Age of Chance: The Problems of Gambling and the Contradictions of Capitalism

18.00 Closing of the Conference

Evening Programme

19.00 Reception at the Old Town Hall, Aleksanterinkatu 20

Representative of the City of Helsinki: Welcoming words
Johanna Järvinen-Tassopoulos, National Institute for Health and Welfare: Towards a Strong Research Fellowship
************************
 
FILOSOFIAN ILLAT PÄÄKIRJASTO METSOSSA SYKSYLLÄ 2009

AMERIKKA

Maailman mahtavin talouden, politiikan ja sodan supervalta on myös kulttuuriteollisuuden mastodontti, jonka usein pelätään tallovan alleen maailman muut kulttuurit. Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kutsuminen yksinkertaisesti "Amerikaksi" ja yhdysvaltalaisten "amerikkalaisiksi" on itsessään yksi esimerkki monia ärsyttävästä itsekeskeisyydestä ja -varmuudesta.

Yhdysvallat on kuitenkin kulttuurinen moninaisuus, lukuisten paikkojen, kansojen ja perinteiden sulatuskattila tai salaattikulho. Sillä on historianaan erityislaatuisia ajattelutapoja, mytologioita ja filosofioita, joiden tunteminen auttaa ymmärtämään nykyaikaa muuallakin maailmassa. Tampereen kaupungin Pohjois-Amerikan teemavuoteen osallistuen Filosofian illoissa selvitellään, mistä "Amerikassa" on oikein kysymys.

OHJELMA
Keskiviikkoisin (huom. muuttunut viikonpäivä)
klo 18.00-19.30, luentosalissa 1.

23.9. Heikki A. Kovalainen (tutkija, Tampereen yliopisto): R.W. Emerson - amerikkalainen ajattelija

21.10. Ville Lähde (FT): Myytti villistä lännestä

18.11. Reijo Kupiainen (FT, tutkija, Suomen Akatemia): Amerikka elokuvissa

Juontajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin
 
Ikuisesti ajassa
– filosofisia keskusteluja Tuomas Nevanlinnan kanssa

”Aikakautta eivät määritä sen antamat tyypilliset vastaukset, ne uskomukset, joista jonakin aikana elävät ihmiset ovat yksimielisiä. Päinvastoin. Aikakauden muodostavat ne kysymykset, johon se ei kykene vastaamaan, mutta joihin sen on pakko ottaa jatkuvasti kantaa; samassa ajassa ja paikassa elävät ihmiset keräävät yhteen juuri ne kiistat, joita ei voi paeta eikä ratkaista. Miksi ei voi? Jos ne voi välttää tai ratkaista, silloin myös aikakausi on vaihtunut.

Ikuisesti ajassa -keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä omasta ajastamme."
-Tuomas Nevanlinna
 
Syksyn 2009 teema: VAPAUS

23.9.  Professori Tuija Pulkkinen: "Vapaus - mitä poliittisin käsite"
28.10. Dosentti Thomas Wallgren: "Elämän tarkoitus ja vapaus"
18.11. Tutkija, FT Petter Korkman: "Valistus ja vapaus"

Aika: Tilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 17.30-19.30.
Paikka: Pasilan kirjastossa.

Järjestäjät: Pasilan kirjasto ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
Yhteistyökumppaneina: Kriittinen korkeakoulu ja Tutkijaliitto.

Päivitetty ohjelma löytyy sarjan kotisivulta osoitteesta: http://www.lib.hel.fi/pasila/ikuisestiajassa
 
In autumn 2009, the Metaphysical Club gathers in the seminar room 346 of Semiotics (Vironkatu 1 [Helsinki]) on Tuesdays at 6 pm. Papers are presented in either Finnish or English, while discussion is in Finnish if there are no English-speaking participants.

Please see below for the current programme. For more information, please contact Henrik Rydenfelt (henrik.rydenfelt(at)helsinki.fi).

For an updated program, see their home page:
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/

22.9.  Mikko Martela: "Pragmatism as an Attitude"
 
HPRS Program for Fall 2009
Porthania P617 [Helsinki], 14.15 -15.45.


22.9 Eero Salmenkivi: The paradox in the Meno

6.10 Mika Perälä: The Necessity of Friendship: Aristotle's Nicomachean  Ethics 9.9

20.10  Mikko Tolonen: Hume’s case for monarchy; or, one example of how  moral (or philosophical) psychology functions in early modern  political thought

3.11 Tuomo Aho: Descartes on Intellectual Memory

17.11 José Filipe Silva and Juhana Toivonen: The Active Nature of the  Soul in Perception: Kilwardby and Olivi.

1.12 Christophe Erismann: TBA

15.12 Tommi Lindfors: Jean Bodin, The Rise of Absolutist Theory, Really?