Tapahtumat tammikuulle 2008

09.01.2008 - 11.01.2008
Antti Kauppinen väittelee 9.1.2008 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Essays in Philosophical Moral Psychology" (Esseita filosofisesta moraalipsykologiasta). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on Professor Russ Shafer-Landau, University of Wisconsin, ja kustoksena on professori Timo Airaksinen. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical studies from the University of Helsinki.

HUOM. Arto Laitinen ilmoittaa:
Tiedoksi, Kauppisen väitöstilaisuus on lykkäytynyt (ilmeisesti yhdellä päivällä, uutta salia ja aikaa järjestettäneen parhaillaan) vastaväittäjän lennon peruunnuttua lumen takia, lisätietoja saanee käytännöllisen filosofian laitokselta.
07.01.2008 - 08.01.2008
Suomen Filosofisen Yhdistyksen USKO-kollokvio 7.–8.1.2008

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki


Maanantai 7.1.

I: sali 505 puheenjohtajana: Ilkka Niiniluoto
10.00–10.15 Ilkka Niiniluoto: Avaussanat
10.15–11.00 Jaana Hallamaa: Mitä etiikassa pitää uskoa?

kahvitauko

II A: sali 505 puheenjohtajana: Markus Lammenranta
11.30–12.15 Sara Heinämaa: Uskomus ja luottamus: kolme tulkintaa maailmavarmuuden rakenteesta
12.15–13.00 Leila Haaparanta ja Heikki J. Koskinen: Luottamus, epäusko ja epäilevä usko

II B: sali 309 puheenjohtajana: Pilvi Toppinen
11.30–12.15 Heta Aleksandra Gylling: Uskonto, valta ja sensuuri
12.15–13.00 Juha Räikkä: Loukkaako kaikkitietävä Jumala kansalaisten yksityisyyden suojaa?

lounastauko

III A: sali 505 puheenjohtajana: Ahti-Veikko Pietarinen
14.00–14.45 Veikko Rantala: Uskomusten syistä
14.45–15.30 Ilkka Niiniluoto: Uskomuksen asteet
15.30–16.00 Ilpo Halonen: Knowledge and Belief: 50 vuotta myöhemmin

III B: sali 309 puheenjohtajana: Jussi Backman
HUOM: Vesa Oittinen on perunut
14.00–14.30 Jussi Kotkavirta: Usko ja valtamerellinen kokemus
14.30–15.00 Mikko Lahtinen: Lapsen uskosta uskoon yhteiskunnassa – J.V. Snellmanin uskontokritiikkiä
15.00–15.30 Olli-Pekka Moisio: Karl Marxin uskontokritiikistä
15.30–16.00 -

III C: sali 312 puheenjohtajana: Tomi Kokkonen
14.00–14.30 Tapio Puolimatka: Usko ja sen kumoajat
14.30–15.00 Arto Siitonen: Uskottavuudesta
15.00–15.30 Jani Hakkarainen: Agrippan argumentti ja perusteet uskoa
15.30–16.00 Jarmo Pulkkinen: Usko vs. järki moraalisen tiedon lähteenä: Christian Wolff ja teologit

kahvitauko

IV A: sali 505 puheenjohtajana: Teemu Toppinen
16.30–17.00 Markus Lammenranta: Rationaalisuus ja uskonnolliset erimielisyydet
17.00–17.30 Arto Laitinen: Voiko ryhmillä olla uskomuksia?
17.30–18.00 Jari Palomäki: Näen sen, mutten usko – Cantor ja kontinuumin ongelma

IV B: sali 309 puheenjohtajana: Elina Nurmi
16.30–17.00 Ahti-Veikko Pietarinen: Muodostaminen ja muokkaaminen
17.00–17.30 Raul Hakli: Uskomuksista ja muista doksastisista tiloista
17.30–18.00 Tuomo Aho: Uskomistilojen identiteetistä

IV C: sali 312 puheenjohtajana: Sami  Pihlström
16.30–17.00 Ilmari Kortelainen: Uskomuksen kohteet Russellilla
17.00–17.30 Henrik Rydenfelt: Kaksi pragmatismia? William James ja uskomisen käytännölliset seuraamukset
17.30–18.00 Timo Vuorio: Rorty, pragmatismi ja uskonto

19.00 illallinenTiistai 8.1.

I: sali 505 puheenjohtajana: Sami Pihlström
10.15-11.00 Olli Koistinen: Usko ja tieto Kantin filosofiassa

kahvitauko

II A: sali 505 puheenjohtajana: Leila Haaparanta
11.30–12.15 Pauliina Remes: Uskomuksiin ja sieluntiloihin sitoutuminen antiikin filosofiassa
12.15–13.00 Taneli Kukkonen: Uskomusasenteen muodostuminen arabialaisessa ajattelussa

II B: sali 309 puheenjohtajana: Hanne Appelqvist
11.30–12.15 Timo Koistinen: Uskonnollisten uskomusten filosofisesta arvioinnista
12.15–13.00 Seppo Sajama: Hyvässä uskossa

lounastauko

III A: sali 505 puheenjohtajana: Ahti-Veikko Pietarinen
14.00–14.30 Panu Raatikainen: Mitä uskomukset ovat?
14.30–15.00 Jussi Jylkkä: Uskomusten rooli Fodorin käsiteteoriassa
15.00–15.30 Jussi Haukioja: Uskomussisällöt ja sosiaalinen ympäristö
15.30–16.00 Teemu Toppinen: Metaetiikka ja kaksi uskomuksen käsitettä

III B: sali 309 puheenjohtajana: Ilpo Halonen
14.00–14.30 Eero Salmenkivi: Jumala ja looginen välttämättömyys
14.30–15.00 Aku Visala: Usko ja sen selitykset
15.00–15.30 Tomi Kokkonen: Uskonnon evoluutio sosiokulttuurisena organismina
15.30–16.00 Heikki V. Kirjavainen: Singulaaritermi ’Jumala’ ja logiikka

III C: sali 312 puheenjohtajana: Pauliina Remes
14.00–14.30 Sami Pihlström & Heikki A. Kovalainen: Etiikka, usko, metafysiikka
14.30–15.00 Toni Kannisto: Kant uskon ja tiedon suhteesta
15.00–15.30 Nora Hämäläinen: Religiösa ramverk och etiska teorier – två vägar till det etiska livet?
15.30–16.00 Bernt Österman: Vad vi kan lära oss av religiös musik

kahvitauko

IV A: sali 505 puheenjohtajana: Jussi Haukioja
16.30–17.00 Hanne Appelqvist: Wittgensteinin varhaisista uskonnollista uskoa koskevista huomautuksista
17.00–17.30 Joose Järvenkylä: Skeptiset uskomukset ja idea kolmesta Wittgensteinista
17.30–18.00 Susanne Uusitalo: Uskomusten rooli tahdonheikkoutta ilmentävissä teoissa ja addiktiivisissa teoissa

IV B: sali 309 puheenjohtajana: Virpi Lehtinen
16.30–17.00 Tommi Wallenius: Ilmeneminen ja usko – fenomenologian ja uskonnon suhteesta Michel Henrylla
17.00–17.30 Joona Taipale: Usko ja todellisuus
17.30–18.00 Jari Kaukua: Luonnontieteellinen teismin kritiikki ja uskonnollisen puheen referenssi

IV C: sali 312 puheenjohtajana: Heta Aleksandra Gylling
16.30–17.00 Pilvi Toppinen: Demokraattinen tasavertaisuus ja uskonnollisen neutraaliuden ongelma
17.00–17.30 Annamari Vitikainen: Monikulttuurinen politiikka ja valittujen uskomusten haaste
17.30–18.00 Jaakko Kuosmanen: Uskonnolliset yhteisöt liberaalissa yhteiskunnassa
 
 

Tenkkapoot tammikuussa

 
niin & näin pitää alkuvuodesta keskustelutilaisuuksia helsinkiläisessä Ravintola Tenkassa (Helsinginkatu 15). Paikalla toimittajat Kilpeläinen ja Tuusvuori sekä kirjantekijöitä. Vakiovieraana kirjailija-filosofi Torsti Lehtinen. Istunnot ovat keskiviikkoisin klo 17.30–19 seuraavina päivämäärinä:
 
2. tammikuuta – Mika Hannula & suomalaisuus
9. tammikuuta – Simone Weil & juurtuneisuus
16. tammikuuta – Friedrich Nietzsche & traagisuus
23. & 30. tammikuuta – aihe ilmoitetaan myöhemmin

 
Tervetuloa Tenkkaan. Lisätietoja: jarkkostuusvuori(at)hotmail.com, p. 040 – 735 87 68
 
Mika Hannula, Suomalaisuudesta
Simone Weil, Juurtuneisuus
Friedrich Nietzsche, Tragedian synty
(niin & näin -lehden kirjasarja)