Tapahtumat vuodelle 2008

International Conference on Philosophy of Language and Linguistics
University of Lodz (Poland), 14-15 May 2009
First Circular and Call for Papers


The Department of English and General Linguistics at University of Lodz
announces the first International Conference on Philosophy of Language
and Linguistics. The title of the Conference is deliberately ambiguous:
we wish to investigate the relation between ‘philosophy of language’ and
‘linguistics’, but we also want to focus on ‘philosophy of language’ as
opposed to ‘philosophy of linguistics’. Are the two in opposition, or do
they perhaps complement one another?

The principal aim of our Conference is to bring together philosophers
and linguists; we would like the papers to address the following issues
(the list is not exhaustive):
- what are the new problems and issues in the philosophy of language in
the 21st century?
- have any traditional problems been successfully solved?
- how does research in linguistics influence the philosophy of language
and philosophy of linguistics?
- how does philosophy influence modern linguistics?

The following scholars have accepted our invitation to address the
conference as plenary speakers:
Prof. Eros Corazza (Institute of Cognitive Science, Carleton University)
Prof. Katarzyna Jaszczolt (Department of Linguistics, University of
Cambridge)
Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Department of English Language and
Applied Linguistics, University of Lodz)
Prof. Michael Morris (Department of Philosophy, University of Sussex)
Prof. Jaroslav Peregrin (Department of Logic, Charles University, Prague)

A one-day seminar (in Polish) devoted to philosophy of language and
linguistics will follow the Conference.

Abstracts of papers of max. 500 words should be forwarded by e-mail to
philang2009 (at) uni.lodz.pl. Deadline for submission is 31 December 2008.
Presentations should last max. 30 minutes (including discussion and
questions). Notification of acceptance will be sent by 1 March 2009.

A volume of conference proceedings will be published with an
international publisher.

The conference fee is 200 EUR. It covers the cost of participation,
conference materials and conference dinner.

Accommodation will be provided at the University of Lodz Conference
Center, Kopcin'skiego 16/18. Single and double rooms are available. The
cost of a single room per night is 140 PLN, double 210 PLN, breakfast is
included in the price.

Further information about accommodation and social program will appear
in the Second Circular, in September 2008.

Organizing committee: prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. dr hab.
Krzysztof Kosecki, dr Janusz Badio, Jerzy Gaszewski, Ryszard Rasin'ski.
 
 
Kriittinen korkeakoulu
FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS
kevät 2009-syksy 2010


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Näitä vaatimuksia tarkennetaan vielä myöhemmin ja filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonlopputyöskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.


Mitä filosofinen praktiikka on?

Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta, filosofin vastaanotto juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofisen dialogin uskottiin lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Dialogi luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka voi tehdä onnellisuuden mahdolliseksi.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Kouluttajat:

Pääopettajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö ja sokraattinen dialogi sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys.

Lisäksi muita opettajia, muun muassa tutkija Miika Luoto (filosofian historian seminaarit).


Aika:

to 29.1. Aloitusseminaari klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe ja Eero Ojanen

ke 11.2. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan historia
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 25.2. Iltaharjoitukset klo 16.30-20
    Elli Arivaara-Ebbe

to 12.3. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan teoria
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
la 14.3. Harjoituksia klo 11-15 Elli Arivaara-Ebbe
ke 18.3. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
to 9.4. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan käytännöt
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 22.4. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
ke 29.4. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
to 14.5. Lähiopetuspäivä klo 9.16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan käytännöt
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 20.5. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
ke 27.5. klo 16.30-20


Paikka:

Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12.


Haku koulutukseen:

Hakuaika koulutukseen on vuoden 2008 loppuun mennessä. Hakijoita haastatellaan tammikuun alussa.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta. Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista. 

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki

Hinta: 600 euroa / lukukausi (yhteensä 2400 euroa).

Lisätietoa koulutuksesta Kriittisen korkeakoulun toimistolta: (09) 684 0010, ma-to klo 12-15, info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi 
 
Yhteistyössä mukana OK-opintokeskus
 
Pohjoinen Filosofiyhdistys Agon ry järjestää avoimia filosofisia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet järjestetään Lapin maakuntakirjaston (Jorma Eton tie 6) alakerran kokoushuoneessa, ellei toisin mainita.

AGONin kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/home/agon/

Keskustelutilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Tiistaina 25.11. klo 18.00-19.30 Kalle Lampela alustaa aiheesta "Taide ja politiikka".

Keskiviikkona 3.12. klo 18.00-19.30 John Pajunen alustaa aiheesta "Ei niin vakavaa filosofiaa".

Tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30 Jorma Leinonen alustaa aiheesta "Kosmologisen maailmankuvan muutos antiikista nykyaikaan".

Keskiviikkona 17.12. klo 18.00-19.30 Partow Izadi alustaa aiheesta "Kasvatuksen filosofiaa etsimässä".


Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 

Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Tid: Måndag kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Fabriksgatan 2 (Arken)

 

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008:

Listan anger presentationens rubrik eller ett preliminärt tema.

 

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 (OBS! avvikande dag: fredag) Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University) TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 - 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.) (OBS/NB! Nordic Network for Wittgenstein Research Workshop, Helsingfors/Helsinki 3 - 5 oktober/October. For information see http://nnwr.net)

20.10 (OBS! avvikande tid: kl. 17-18.45) Christian Braw (Moheda) Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10Hans Ruin (Södertörn)

3.11David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal) A single common currency for evaluating actions?

17.11 Christian Nilsson (Åbo)

24.11 Hugo Strandberg (Åbo) On the Miraculous

1.12 Mari Lindman (Åbo)

8.12 Åsa Slotte (Åbo)

15.12 Yrsa Neuman (Åbo)


Förhandstexter och övrig information finns på forskarseminariesidan/Texts and more information are to be found on the research seminar site:
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Forskarseminariet är öppet för allmänheten. The seminar is open to the public.
Välkommen! Welcome!

 

Research seminar will meet at the seminar room of the Department of Philosophy (Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on thursdays 16-18 pm. (Unless stated otherwise).

 

The seminar is open to everyone interested.
 

Program:

27.11 Teemu Toppinen: "The Frege-Geach Problem and Believing in Expressivism"
4.12 Juho Hotanen: "Merleau-Ponty's Reading of Descartes"
12.12 Michael Devitt (TBA)
15.12 Prof. Karen Nielsen, University of Western Ontario, Canada: "Aristotle and the Principle of Alternate Possibilities"

 

For more information, see their homepage:

http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm

 

Nordic Pragmatism Workshop:
"Pragmatism and the Ethics of Belief"

Jyväskylä, 15.-17.12.2008

The Nordic Pragmatism Network organizes an international workshop "Pragmatism and the Ethics of Belief" at the University of Jyväskylä, 15-17 December 2008. Detailed information about the programme is online at:

http://www.nordprag.org/ws08.html

The speakers of the workshop include leading experts on pragmatist philosophy of religion, e.g. Dirk-Martin Grube (University of Utrecht), David Lambert (Harvard University), Wayne Proudfoot (Columbia University) and Charlene Haddock Seigfried (Purdue University). In addition there are several Finnish and Nordic participants.

Everyone interested is welcome to participate in the workshop. For more information, please contact myself or the local host of the workshop, Prof. Sami Pihlström (sami.j.pihlstrom (at) jyu.fi).

Network Coordinator
Henrik Rydenfelt

Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
***

Nordic Pragmatism Network järjestää kansainvälisen workshopin "Pragmatism and the Ethics of Belief" Jyväskylän yliopistossa 15.-17.12.2008. Tarkemmat tiedot mm. ohjelmasta ovat osoitteessa:

http://www.nordprag.org/ws08.html

Workshopin puhujina on kansainvälisesti johtavia pragmatistisen uskonnonfilosofian asiantuntijoita, kuten Dirk-Martin Grube (University of Utrecht), David Lambert (Harvard University), Wayne Proudfoot (Columbia University) ja Charlene Haddock Seigfried (Purdue University). Lisäksi mukana on useita suomalaisia ja muita pohjoismaisia esitelmöitsijöitä.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan workshopiin. Lisätietoa saa minulta sekä tapahtuman paikalliselta järjestäjältä, prof. Sami Pihlströmiltä (sami.j.pihlstrom (at) jyu.fi).

Network Coordinator
Henrik Rydenfelt

Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
 
Workshop on Concepts and Intuitions
Turku, Finland, December 13-15, 2008

Saturday, December 13
Lecture Hall PUB2, Publicum building

13:30 – 14:45 Jonathan Ichikawa (St. Andrews): "'Intuitive' Judgments"
Coffee
15:15 – 16:30 Sören Häggqvist (Stockholm): "Experiments, Thought Experiments, and Intuitions"
16:30 – 17:45 Jussi Haukioja (Turku): "Intuitions, Dispositions, and Categories"

Sunday, December 14
Lecture Hall PUB2, Publicum building

9:30 – 10:45 Christian Nimtz (Bielefeld): "Philosophical Intuitions and Semantic Knowledge"
Coffee
11:15 – 12:30 Justyna Grudzinska (Warsaw): "The Role of Intuitions in Semantic Theory"
Lunch
13:30 – 14:45 Michael Devitt (CUNY): "Linguistic Intuitions Revisited"
14:45 – 16:00 Georges Rey (Maryland): "Intuitions in Marketplace and Explanatory Epistemologies"
Coffee
16:30 – 17:45 Jussi Jylkkä (Turku): "Psychologizing Semantics"

Monday, December 15
Lecture Hall PUB5, Publicum building

9:30 – 10:45 Antti Kauppinen (St. Andrews): TBA
Coffee
11:15 – 12:30 Daniel Nolan (Nottingham/Michigan): TBA
Lunch
14:00 – 15:15 Jonathan Weinberg (Indiana): "Loose Constitutivity and Armchair Philosophy"
15:15 – 16:00 Henry Pettersson (Turku): "Bealer on the Phenomenology of Rational Intuition"

Paikka on siis Filosofian laitos, Assistentinkatu 7, Turku
 

Research seminar will meet at the seminar room of the Department of Philosophy (Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on thursdays 16-18 pm. (Unless stated otherwise).

 

The seminar is open to everyone interested.
 

Program:

27.11 Teemu Toppinen: "The Frege-Geach Problem and Believing in Expressivism"
4.12 Juho Hotanen: "Merleau-Ponty's Reading of Descartes"
12.12 Michael Devitt: "On determining what there isn't"
15.12 Prof. Karen Nielsen, University of Western Ontario, Canada: "Aristotle and the Principle of Alternate Possibilities"

 

For more information, see their homepage:

http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm

 


Suomen Antropologisen Seuran Toisten silmin -keskustelusarja saa jatkoa, kun torstain avauksessa vieraanamme on Joel Robbins (University of California San Diego, UCSD) SAS:n puheenjohtajan Minna Ruckensteinin haastattelussa. Robbins on tunnettu mm. kulttuurisen muutoksen, länsimaisen ideologian, vaihdon ja arvoteorian, strukturalismin ja semiotiikan tutkijana sekä erinomaisena opettajana. Torstain haastattelu toteutetaan tieteellisen talk show'n tyyliin, jonka lopussa on aikaa esittää Robbinsille kysymyksiä.

Tulevissa tilaisuuksissa lyhyehköjen alustusten jälkeen pääpaino on keskustelussa alustajien sekä yleisön kesken. Toisten silmin -sarjassa pohdimme "toisten" näkökulmien merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitä, onko vuoropuhelu eri näkökulmien tai tieteenalojen välillä mahdollista. Loppusyksyn ohjelma alla.

Tervetuloa!

-Anna Ylä-Anttila

* * *
Toisten Silmin -  Keskustelua kulttuurista, tiedosta ja taloudesta
Torstaisin Tieteiden talossa (sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

9.10. (kello 18)
Anthropology matters:
Joel Robbins (University of California San Diego - UCSD)
in conversation with Minna Ruckenstein

23.10. (kello 18)
Yhteiskunta ja luokat
Jani Erola (Turun kauppakorkeakoulu)
Eija Stark (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
kommentti: Matti Eräsaari (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

30.10. (kello 18)
Tieto ja tieteellinen tieto
Kari Enqvist (HY, kosmologia, fysiikka)
Jukka Siikala (HY, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

13.11. (kello 14)
Anthropology More than Ever
Maurice Godelier

20.11. (kello 16)
Islam ja toiseus
Iivi Anna Masso (mm. Helsingin yliopisto, politiikantutkimus; Uusi Suomi)
Marko Juntunen (Helsingin yliopisto, Afrikan ja Aasian tutkimus)
Kommentti: Mohamed Moallin (Väestöliitto)

4.12. (kello 18)
Perhe ja yhteiskuntatieteet
Anna Rotkirch (Väestöliitto)
Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto, sosiologia)

11.12. (kello 18)
Kulttuuri, teknologia ja työ
Jussi Vähämäki (mm. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka; Osuuskunta General Intellect)
Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Mika Pantzar (Helsingin kauppakorkeakoulu, organisaatiot ja johtaminen)


järjestää Suomen Antropologinen Seura
(Maurice Godelierin vierailuluento yhteistyössä HY:n sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa)
* * *
Pohjoinen Filosofiyhdistys Agon ry järjestää avoimia filosofisia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet järjestetään Lapin maakuntakirjaston (Jorma Eton tie 6) alakerran kokoushuoneessa, ellei toisin mainita.

AGONin kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/home/agon/

Keskustelutilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Tiistaina 25.11. klo 18.00-19.30 Kalle Lampela alustaa aiheesta "Taide ja politiikka".

Keskiviikkona 3.12. klo 18.00-19.30 John Pajunen alustaa aiheesta "Ei niin vakavaa filosofiaa".

Tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30 Jorma Leinonen alustaa aiheesta "Kosmologisen maailmankuvan muutos antiikista nykyaikaan".

Keskiviikkona 17.12. klo 18.00-19.30 Partow Izadi alustaa aiheesta "Kasvatuksen filosofiaa etsimässä".

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 

History of Philosophy Research Seminar


The seminar meets on following Tuesdays, P318 14-16

 

Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

 

History of philosophy research seminar, autumn 2008:

16.9. Miira Tuominen (Jyväskylä): Late ancient interpretations of human sociability
23.9. Timo Kaitaro (Helsinki): Nature and morality in eighteenth-century French materialism
30.9. Mika Perälä (Helsinki): Memory of sensory acts in Aristotle?
7.10. Markku Roinila (Helsinki): Hope and moral motivation in Leibniz
28.10 Ville Paukkonen (Helsinki): Hylas’ parity argument
4.11. Toni Kannisto (Tampere): Kant on the matter/form distinction
11.11. Eero Salmenkivi (Helsinki): Socratic fallacy
25.11. Pauliina Remes (Uppsala): For itself and from nothing: The One as an extreme ideal of selfhood
2.12. Mikko Tolonen (Helsinki): Hume and pride
9.12. Malin Grahn (Helsinki): Stoic views on children and upbringing

 

KUTSU /  Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti!

From Pystykorva with Love:
Sarjakuvataiteilija Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuvakirjan julkistamistilaisuus

Tiistaina 9.12.  kello 14 alkaen
Ravintola Rytmissä (Toinen linja 2, Helsinki)
 
Tilaisuudessa Lissu Lehtimaja opastaa meidät rakkauden filosofian syövereihin.
Kommentattorina filosofi Tommi Wallenius. Lempeästä musiikista vastaa DJ Juuso Tervo.

***************

Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuva johdattaa meidät ranskalais-liettualaisen filosofin jalanjäljille. Levinas alkoi pohtia etiikkaa oltuaan sotavankina toisen maailmansodan aikana. Miten kohdata toinen ihminen ja mihin se johtaa? Sarjakuvassa tutustutaan Levinasin ajatuksiin etiikasta, dialogista ja rakkaudesta. Toisen rakastamista ja vastuuta käsitellään niin henkilökohtaisella kuin poliittisellakin tasolla. Levinas ei pyri moralisoimaan tai antamaan ohjeita, vaan kehottaa etsimään etiikan  merkityksiä.

"Rakastetulla on oma tulevaisuutensa. Rakastettua ei koskaan voi omistaa koska rakastetussa on aina jotain enemmän, jotain tulevaa."

Levinasin kasvot toimii itsenäisenä jatko-osana Lehtimajan vuonna 2006 julkaistulle Freiren kyydissä -sarjakuvalle (Like/Rauhanpuolustajat, Pystykorvakirja). Freiren kyydissä tutustuttiin maailmankuulun kasvatusfilosofi Paulo Freiren vallankumoukselliseen kasvatusfilosofiaan ja pohdittiin sen yhtymäkohtia suomalaiseen taidekasvatukseen.

Lissu Lehtimaja on nuori kulttuurin moniottelija: sarjakuvataiteilija, pedagogi sekä Maria Gasolina -yhteen laulusolisti ja brasilialaisen rytmimusiikin suurlähettiläs.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Teemu Matinpuro, 050-594 1499
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet (at) like.fi
 

Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Tid: Måndag kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Fabriksgatan 2 (Arken)

 

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008:

Listan anger presentationens rubrik eller ett preliminärt tema.

 

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 (OBS! avvikande dag: fredag) Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University) TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 - 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.) (OBS/NB! Nordic Network for Wittgenstein Research Workshop, Helsingfors/Helsinki 3 - 5 oktober/October. For information see http://nnwr.net)

20.10 (OBS! avvikande tid: kl. 17-18.45) Christian Braw (Moheda) Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10Hans Ruin (Södertörn)

3.11David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal) A single common currency for evaluating actions?

17.11 Christian Nilsson (Åbo)

24.11 Hugo Strandberg (Åbo) On the Miraculous

1.12 Mari Lindman (Åbo)

8.12 Åsa Slotte (Åbo)

15.12 Yrsa Neuman (Åbo)


Förhandstexter och övrig information finns på forskarseminariesidan/Texts and more information are to be found on the research seminar site:
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Forskarseminariet är öppet för allmänheten. The seminar is open to the public.
Välkommen! Welcome!

 

FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktighet och det goda tänkandet

• 14.9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28.9 Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
• 26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
¤¤¤
7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: Kärlek, sorg och förlust?- Om kroppens och känslans plats i
jagets och språkets utveckling. Ett nedslag i Freuds metapsykologi.

Inledning:
Att bli människa är en process som ganska långt handlar om att knyta an till andra människor. Vi lär oss att förstå oss själva genom att relatera till en eller flera viktiga personer, vi hittar våra egna konturer genom ömsesidig beröring, närhet, ögonkontakt och utbyte av ljud. Vi föds också till en värld av ömsesidigt tal, och redan innan födelsen lär vi oss lyssna till språkets ljud.

Jämfört med djuren föds barnet ofärdigt, nästan ännu ett foster, helt beroende av förälderns omsorg. Den ömsesidiga speglingen ger också jaget dess konturer. Freud säger att jaget utvecklas som en lök, där skalen utgörs av på varandra följande identifikationer med älskade personer. Men barndomens viktiga lärdomar består inte bara av att hitta sig själv genom att vara i kontakt med andra, där ingår också förmågan att vara ensam utan att hotas av psykiskt sönderfall.

Närvaro och frånvaro, närhet och avstånd, är inslagen i den väv av vilken jaget och språket uppbyggs. Dessutom lever vi inte bara i den medvetna tankens och språkets värld, utan också i känslans och den behövande och sårbara kroppens. Kärlek, sorg och förlust är grundläggande erfarenheter, genom vilka vi i bästa fall förmår vara närvarande inte bara för andra, utan också för oss själva; inte bara för oss själva, utan också för andra. Bland annat om de här frågorna har jag tänkt tala, i huvudsak utgående från Freuds metapsykologi, med litet stöd av Lacan och Matte Blanco.
¤¤¤

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
Suomen Antropologisen Seuran Toisten silmin -keskustelusarja saa jatkoa, kun torstain avauksessa vieraanamme on Joel Robbins (University of California San Diego, UCSD) SAS:n puheenjohtajan Minna Ruckensteinin haastattelussa. Robbins on tunnettu mm. kulttuurisen muutoksen, länsimaisen ideologian, vaihdon ja arvoteorian, strukturalismin ja semiotiikan tutkijana sekä erinomaisena opettajana. Torstain haastattelu toteutetaan tieteellisen talk show'n tyyliin, jonka lopussa on aikaa esittää Robbinsille kysymyksiä.

Tulevissa tilaisuuksissa lyhyehköjen alustusten jälkeen pääpaino on keskustelussa alustajien sekä yleisön kesken. Toisten silmin -sarjassa pohdimme "toisten" näkökulmien merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitä, onko vuoropuhelu eri näkökulmien tai tieteenalojen välillä mahdollista. Loppusyksyn ohjelma alla.

Tervetuloa!

-Anna Ylä-Anttila

* * *
Toisten Silmin -  Keskustelua kulttuurista, tiedosta ja taloudesta
Torstaisin Tieteiden talossa (sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

9.10. (kello 18)
Anthropology matters:
Joel Robbins (University of California San Diego - UCSD)
in conversation with Minna Ruckenstein

23.10. (kello 18)
Yhteiskunta ja luokat
Jani Erola (Turun kauppakorkeakoulu)
Eija Stark (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
kommentti: Matti Eräsaari (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

30.10. (kello 18)
Tieto ja tieteellinen tieto
Kari Enqvist (HY, kosmologia, fysiikka)
Jukka Siikala (HY, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

13.11. (kello 14)
Anthropology More than Ever
Maurice Godelier

20.11. (kello 16)
Islam ja toiseus
Iivi Anna Masso (mm. Helsingin yliopisto, politiikantutkimus; Uusi Suomi)
Marko Juntunen (Helsingin yliopisto, Afrikan ja Aasian tutkimus)
Kommentti: Mohamed Moallin (Väestöliitto)

4.12. (kello 18)
Perhe ja yhteiskuntatieteet
Anna Rotkirch (Väestöliitto)
Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto, sosiologia)


11.12. (kello 18)
Kulttuuri, teknologia ja työ
Jussi Vähämäki (mm. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka; Osuuskunta General Intellect)
Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Mika Pantzar (Helsingin kauppakorkeakoulu, organisaatiot ja johtaminen)

järjestää Suomen Antropologinen Seura
(Maurice Godelierin vierailuluento yhteistyössä HY:n sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa)
* * *