Tapahtumat syyskuulle 2007

CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry. järjestää 7.-8.1.2008 Helsingin yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa USKO. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia sekä lisäksi 10 minuuttia keskustelulle.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia uskoon liittyviä teemoja:
o uskonnonfilosofia
o usko, moraali ja yhteiskunta
o uskomukset
o uskontotieteen filosofia ja metodologia
o usko, tieto ja tiede

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2007 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään Pilvi Toppiselle osoitteeseen:


Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström ja Pilvi Toppinen

....................................

Filosofiska Föreningen i Finland rf. ordnar vid Helsingfors universitet 7.-8.1.2008 sitt traditionella ett ords -kollokvium. Temat för denna gång är på finska USKO. Förutom de inbjudna föredragen inbjuder vi också andra att komma med förslag till föredrag, på svenska eller finska. För varje föredrag, inklusive diskussion, reserveras 30 minuter.

Föredragen i kollokviet kan handla med bl.a. de följande problem:
o religionsfilosofi
o tro, moral och samhälle
o trosföreställningar
o religionsvetenskapens filosofi och metodologi
o tro, kunskap och vetenskap

De som är intresserade av att hålla föredrag ombeds skicka en titel och ett abstrakt på ca 400 ord (1 sida) senast 30.9.2007. Titel och abstrakt kan skickas till Pilvi Toppinen. E-post:


Vänliga hälsningar för sommaren,

Arrangörskommittéen
Ahti-Veikko Pietarinen, Sami Pihlström och Pilvi Toppinen
Historia, tieto ja valta

Turun yliopiston historia-aineet yhdessä järjestävät Historia, tieto
ja valta -seminaarin 13.-14.9.2007.

Turun yliopiston historian ja poliittisen historian laitokset
järjestävät 13.-14.9.2007 historiantutkimuksen
metodologia-konferenssin Historia, tieto ja valta. Konferenssi kuuluu
laitosten metodikonferenssien sarjaan, jossa aiemmin on järjestetty:
History and Memory (1997), History and Time (1998), History and Space
(1999), History and Change (2000), Historiantutkimus nyt (2001),
History in Words and Images (2002) ja Thinking through the
Environment (2005).

Tämänvuotisessa seminaarissa on tarkoitus pohtia historian, tiedon ja
vallan välisiä suhteita. Kysymykset siitä, miten historiaa tuotetaan,
popularisoidaan ja käytetään, ovat aina ajankohtaisia ja koskettavat
jokaista historiantutkijaa. Erityisesti viime aikoina ovat nousseet
keskusteluun eettiset kysymykset ja historiakulttuurin eri muodot.

Ohjelma koostuu kutsutuista luennoista ja työryhmistä.

Pyydämme ehdotuksia esitelmiksi tältä alueelta. Esitelmät voivat
liittyä esimerkiksi seuraaviin konferenssin teemoihin:
- historiakulttuurin eri muodot
- historiankirjoituksen etiikka
- sukupuoli ja historiatieto
- tutkija historian tuottajana ja tulkitsijana
- historiatieto ja politiikka
- median valta historian tuottamisessa
- historia vallankäytön välineenä

Myös kokonaisia työryhmäehdotuksia otetaan vastaan. Ehdotukset voivat
liittyä metodisiin, teoreettisiin tai filosofisiin näkökulmiin tai
empiirisiin tutkimusaiheisiin.

Pyydämme lähettämään esitelmästä abstraktin (enintään 300 sanaa)
16.4.2007 mennessä osoitteeseen: .

Lisätietoja antaa prof. Kimmo Rentola, p. 02 3335366 tai
HEGEL SOCIETY OF GREAT BRITAIN — 28th Annual Conference

St Edmund Hall, Oxford — 10th-12th September 2007

"Hegel and the Phenomenology of Spirit": Commemorating 200 years since its first publication

Website: http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/conference.html

Speakers include:
Cinzia Ferrini (Trieste) “On Hegel’s Confrontation with the Sciences in ‘Observing Reason’”
Brett A. Fulkerson-Smith (Kentucky) “Kant’s Skeptical Method and Hegel’s Phenomenological Method: A Reply to Kenneth Westphal”
Stephen Houlgate (Warwick) “From Consciousness to Self-Consciousness: A Critique of Brandom’s Reading of Hegel’s Phenomenology”
James Kreines (Yale) “Hegel: Metaphysics without Pre-Critical Monism”
Catherine Malabou (Paris-Nanterre) “Is Confession the Accomplishment of Recognition?”
Julia Peters (UCL) “Two Dialectics of Art?”
Robert Pippin (Chicago) “Can there be a ‘Logic of Experience’? On Hegel’s Phenomenology of Spirit”
Ludwig Siep (Münster) “Recognition in Hegel and Beyond”
Nick Walker (Essex) “H.S. Harris: An Appreciation”
Kenneth R. Westphal (Kent) “Harris on the Structure of Hegel’s Phenomenology”

There will also be a round table on Yirmiyahu Yovel’s recent *Hegel’s Preface to the ‘Phenomenology of Spirit’* (Princeton UP, 2005) with Thom Brooks (Newcastle), Evangelia Sembou (Oxford), and Yirmiyahu Yovel (New School/Hebrew University of Jerusalem).

Registration forms are available from the Hegel Society of Great Britain website: http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/cform.html

In addition, there are postgraduate bursaries of £75 available. Interested postgraduate students should submit a form found here:
http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/gradbursary.html
These must be received by *Friday, 27th July 2007*.

For further details, contact: Dr Thom Brooks

The registration deadline is *3rd AUGUST 2007*
 
 
10.09.2007 - 11.09.2007
HELEN E. LONGINO LUENNOI TURUSSA 10. 9. – 11. 9. 2007
 

Tunnettu sosiaaliepistemologi ja tieteenfilosofi, professori Helen E. Longino Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista (ks. http://www-philosophy.stanford.edu/fss/hlongino.html ja http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Longino) vierailee Turun yliopiston sosiologian laitoksella syyskuussa 2007.

Philosopher Helen E. Longino is visiting in the University of Turku and gives two lectures on the following topics / Professori Longino on lupautunut luennoimaan seuraavista aiheista:
 
"Philosophy of Science after the Social Turn" (maanantaina/Monday 10. 9. klo 14 – 16)
"Behavior Genetics:  Challenging or Reinforcing Prejudice" (tiistaina/Tuesday 11. 9. klo 14 – 16).
 
Teemat / topics:

Maanantai 10. 9. klo 14 –-16, Publicum 2

Philosophy of Science after the Social Turn

How should acknowledging the social dimensions of scientific knowledge
affect philosophy of science?  This talk contrasts two models of the
sociality of science, that presented by Philip Kitcher in his Science,
Truth and Democracy and that presented by the speaker in her The Fate of
Knowledge. What different conceptions of knowledge inform them?  What
different conceptions of the relation between science and society do each
support?

Tiistai 11. 9. klo 14 –-16, Publicum 3

Behavior Genetics: Challenging or Reinforcing Prejudice

Behavior genetics (both classical and molecular) is sometimes championed as
able to combat prejudice and often criticized as merely reinforcing it.
This talk examines the ways particular behaviors are defined in the course
of genetics research to argue that while genetic research is not in
principle prejudicial, current methods of defining behavior for purposes of
research do end up reinforcing prejudicial attitudes. The talk is based on analysis of recent empirical research on human aggression and on human sexuality.


Lisätietoja vierailusta/ more information:
VTT Seppo Poutanen (sosiologia, Turun yliopisto / sosiology, University of Turku)
 
 
International Symposium September 2-5, 2007

The Vienna Circle in the Nordic Countries - Networks and Transformations of Logical Empiricism

Fabianinkatu 24, Helsinki

Organizers:
The Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki
Vienna Circle Institute and the University of Vienna
Centre for Nordic Studies, University of Helsinki
With support from the Austrian Embassy, Helsinki

September 2, 2007
19.00:  Reception for Speakers at the Collegium
Sponsored by the Austrian Embassy and the Helsinki Collegium for Advanced Studies

September 3, 2007

9.00-9.30 Opening:
Ilkka Niiniluoto (Rector, University of Helsinki)
 Juha Sihvola (Director, Helsinki Collegium for Advanced Studies)
Friedrich Stadler (Director, Institute Vienna Circle)

Chair
: Elisabeth Nemeth
9.30-10.15:  Friedrich Stadler (Helsinki/Vienna):
Arne Naess: Dogmas and Problems of  Empiricism

10.15-11.00:  Marja Jalava (Helsinki):
The Earliest Receptions of Mach in the North

Coffee break: 11.00-11.30

11.30-12.15:  Jan Faye (Copenhagen):
Niels Bohr and the Vienna Circle

12.15.13.00:  Leila Haaparanta (Tampere):
Carnap's "Ueberwindung der Metaphysik" and its Reception in Finland

Lunch: 13.00-14.00 (Helsinki Collegium)

Chair: Juha Manninen
14.00-14.45: Arto Siitonen (Helsinki):
Kaila and Reichenbach as Protagonists of Naturphilosophie

14.45-15.30:  Ilkka Niiniluoto (Helsinki):
Kaila's Critique of Vitalism

15.30-16.15:  Michael Stöltzner (Wuppertal):
From Bohr's Positivism to Formal Teleology. On the Different Voices in Eino Kaila's "Terminalkausalität"

Coffee Break: 16.15-16.45

16.45-17.30:  Matti Sintonen (Helsinki):
Re-evaluating Eino Kaila

17.30-19.00: Special session:
Jaakko Hintikka (Boston)  and Simo Knuuttila (Helsinki)
Conversation on the Schilpp Volume The Philosophy of Jaakko Hintikka (Open Court 2006)

Optional Dinner

September 4, 2007

Chair: Matti Sintonen
9.00-9.45:  Carl-Göran Heidegren (Lund):
Positivism before Logical Positivism in Nordic Philosophy

9.45-10.30:  Johan Strang (Helsinki):
 "Theoria" and the Logical Empiricists

Coffee break: 10.30-11.00

11.00-11.45:  Thomas Uebel (Manchester):
The Nature and Status of Scientific Metatheory. The Debate between Otto Neurath and Åke Petzäll

11.45-12.30:  Thomas Mormann (San Sebastian):
Inhalt und Umfang des Begriffs: Marc-Wogau's Critique of Cassirer's Theory of Concepts

Lunch: 12.30-13.30 (Helsinki Collegium)

Chair: Friedrich Stadler
13.30-14.15:  Jan von Plato (Helsinki) and Michael von Boguslawski (Helsinki):
Young Ketonen and His Supreme Logical Discovery

14.15-15.00:  Fredrik W. Thue: (Oslo):
Empiricism, Pragmatism, Behaviorism: Arne Naess and the Growth of American Styled Social Research in Norway after World War II

15.00-15.45:  Elisabeth Nemeth (Vienna):
Otto Neurath and Arne Naess on Economy/Ecology

Coffee break: 15.45-16.15

16.15-17.00:  Hayo Siemsen (Emden):
On the Philosophical and Cultural Background of the Finnish Education System

17.00-18.00:  Juha Manninen (Helsinki):
Georg Henrik von Wright - Between the Vienna Circle and Ludwig Wittgenstein

Concluding Remarks

20.00: Invited Dinner for Speakers