Tapahtumat huhtikuulle 2007

Call for papers

30th International Wittgenstein Symposium

Kirchberg am Wechsel, Lower Austria,
Sunday, 5 August 2007 - Saturday, 11 August 2007

 

Its general theme will be:

Philosophy of the Information Society

Sections

1. Wittgenstein

2. Wittgenstein and the digital turn

3. Information science, text theory and hermeneutics in the digital context

4. Philosophy of media

5. Philosophy of the Internet

6. Ethics and political economy of the information society

Workshop: Electronic philosophy resources and Open Source

 

Philosophers work on texts employing genres that have been familiar for hundreds of years: essays, reference works, lectures etc. Modern information and communication technologies now challenge such endeavour with a hitherto unimagined field of possibilities, while the Internet has expanded the spectrum still further. It is not just a matter of “transporting texts across the web”. Email, chats, virtual communities, interactive text production and multimedia presentations all confront traditional philosophy with barely explored forms of expression and professional activity. The knowledge society is founded on digital techniques that also imply a transformation of the instruments used in knowledge work. The consequences reach as far as the most elementary forms of communication within the humanities. Starting out from a consideration of the role that Wittgenstein and Wittgenstein research could and do already play in this context, “Philosophy of the Information Society” will form the subject of six sections and of a workshop as also a panel debate.

 

Deadlines:

30 April 2007: Deadline for submitted papers, payment for speakers
31 May 2007: Information concerning acceptance/non-acceptance of the submitted papers (conference fees are fully reimbursable in case of non-acceptance)
20 July 2007: Deadline for registration and payment for non-speakers
20 July 2007 Last possible reimbursement of conference fees (a handling charge will be deducted)
5 August 2007: Beginning of the Symposium

Information:

http://www.alws.at/wittgenstein07.htm

 

Vårens filocafésäsong som handlar om säkerhet och trygghet sätter i gång 
inkommande söndag, 25.2, med inledning av filosofen Bernt Österman. I 
övrigt ser programmet ut som följande:

Filocaféer på våren 2007
på Luckan, Simonsgatan 8
söndagar klockan 15-17
Fritt Inträde. Välkomna! 

25.2 Bernt Österman: "Tryggheten i livet och tryggheten i staten. En 
filosofisk inledning"

11.3 (Meddelas senare): "Trygghet ur polisväsendets perspektiv"

25.3 Peter Lodenius: "Europas barrikader"

15.4 Camilla Kronqvist: "Är du absolut säker?": Om kärlek, trygghet och 
tillit"

29.4 Jan Otto Andersson: "Kapitalismens nya anda och arbetslivet"

Med vänlig hälsning, Interbaas rf.
Vierailuluento
Prof. Edvin Schei ja Eivind Meland: Filosofinen poliklinikka  
Paikka Biomedicum, Haartmaninkatu 8, semin.huone 3, P-kerros
Kampus    Meilahti-Ruskeasuo
 
Aika 24.4.2007 klo 18.00
 
Kuvaus Lääketieteen filosofinen poliklinikka on toiminut Bergenissä vuodesta 1998. Sen tarkoituksena on tutkia lääketieteen humanistisia ulottuvuuksia. Toimintatapana ovat luento- ja keskustelutilaisuudet noin kerran kuukaudessa. Poliklinikan perustajat, yleislääketieteen professorit Edvin Schei ja Eivind Meland esittelevät sen toimintaa ja alustavat aiheesta Biology, technology and humanism - medicine as applied complementary.
 
Tilaisuus on englanninkielinen.
Kahvitarjoilu.
 
Järjestäjä: Lux Humana ja Suomen lääketieteen filosofian seura
 
Lisätietoja
Lauri Pohjanpää
Puhelin: (09) 191 26643
Sähköposti:
WWW: http://www.terkko.helsinki.fi/lux/

Studia Collegialia. Ihminen ja yhteiskunta tutkimuksen valossa

 

Professor Sara Heinämaa: Filosofia ja luonnollinen asenne: epäily, uskominen ja tietäminen

Venue: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 4
Free admission. Welcome!
 
Studia Collegialia. Ihminen ja yhteiskunta tutkimuksen valossa
Paikka: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 4
 
Aika: Keskiviikkoisin klo 16.15
 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää lukuvuonna 2006-2007 neljän luennon sarjan aiheesta "Usko ja Tieto". Sarjassa kysytään, mikä tekee totuudesta uskottavan, seuraako usko tiedosta vai tieto uskosta. Tutkijamme pohtivat sarjassa tiedon ja kokemuksen perustuksia.
 
 
18.10.2006
Dos. Ilkka Pyysiäinen: "Usko, tieto ja kognitiivinen teologia"
 
22.11.2006
Dos. Virpi Mäkinen: ”Usko, tieto ja intuitio: Moraalisen tiedon ulottuvuuksia”
 
28.2.2007
Dos. Petri Ylikoski: ”Uskonto ja tiede tutkimuskohteina”
 
25.4.2007
Prof. Sara Heinämaa: ”Filosofia ja luonnollinen asenne: epäily, uskominen ja tietäminen”
 
 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Filosofian illat Metsossa
 (Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkankatu 2)
 
Kevät 2007
 
Aiheena:
Teatteri
 
 
Teatteri on vanhimpia inhimillisen kulttuurin muotoja. Sitä voi pitää monien keskeisten taiteenlajien alkumuotona: runouden ja kirjallisuuden, lausunnan, laulun ja musiikin, tanssin ja liikkeen alkuperäisenä ilmenemistapana. Myös sen suhde kuvataiteisiin on ollut läheinen.
Filosofiassa teatteri on noussut kiinnostuksen kohteeksi monella aikakaudella, antiikista romantiikkaan ja poliittisista ajattelijoista nykyfilosofiaan. Monesti on ajateltu teatterin kykenevän tunne-elämyksiä synnyttäessään ulottumaan syvemmälle ihmisen toimintaan, arvoihin ja ajatteluun kuin filosofia käsitteellisyydessään ja järkiperäisyydessään. Teatteri on ollut myös näkyvä poliittinen kommentaattori, usein peilaamalla yhteiskuntaa etäännyttäen tapahtumat toisiin aikoihin ja paikkoihin.
Mitä teatteri on, miten teatteri vaikuttaa, mitä se merkitsee ja mihin teatteri on menossa? Mikä on teatterin suhde aikaansa, yhteiskuntaan ja politiikkaan? Missä ovat teatterin rajat? Miten teatteri ajattelee ja miten ajatella teatteria? Kevään illoissa teatterista puhuvat teatterin tekijät ja tutkijat. 
 
Ohjelma:
 
Ma 19.2. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Pauliina Hulkko: ”Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi”
 
Ma 2.4. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Mikko Kanninen: ”Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa”
 
Ma 23. 4. klo 18:00, ls. 1
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja: ”Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta”
 
Ma 14.5. klo 18:00, ls. 1
Filosofi, päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori: ”Nietzsche tragedian näyttämöllä”
 
Puheenjohtajana tutkija, filosofi Tuukka Tomperi.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti NIIN & NÄIN.

Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto järjestää 19-20.2. korkeatasoisen
seminaarin Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlaan liittyen.

Seminaarissa käsitellään eurooppalaisuutta kulttuurin ja politiikan
näkökulmista ja tavoitteena on palauttaa mieliin, mistä Euroopan unionissa
ja eurooppalaisessa yhteistyössä pohjimmiltaan on kyse. Tarkoituksena on
käydä laajaa intellektuaalista keskustelua eurooppalaisista arvoista,
identiteetistä ja sivistyksestä.

Alla seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.
Seminaari on englanninkielinen. Lisätietoja järjestävästä yhdistyksestä
http://www.eurocult.fi/

The Idea of Europe: Continuity and Change
Programme 19-20 April, 2007

Venue: Säätytalo (House of the Estates) Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

 
THURSDAY 19 APRIL 2007
    
12:30 Registration   
13:00 Welcome address
    Sinikka Salo, Chairman of the Finnish National Committee of the
European
Cultural Foundation
First session
    Spirit of Europe
    Chair: Sinikka Salo
    Agnes Heller, Hannah Arendt Professor of Philosophy and Political
Science
    Meglena Kuneva (tbc), European Commissioner for Consumers
    Pedro Sorela, Researcher
14:45 Coffee
15:00 Second session
    Future of the EU - Governance of Unity and Diversity
    Chair: Jaakko Iloniemi, Minister
    Paavo Lipponen, Speaker of the Parliament
    Christoph Bertram, Former Director of the German Institute for
International and Security Affairs (SWP)
    Jean-Jacques Subrenat, Ambassador
    Hans von Ploetz, Ambassador and Former Secretary of State
17:00 Conclusions
 
Reception
    
FRIDAY 20 APRIL 2007
    
9:30 Third session
    New Media and Culture: Crossing Borders and Understanding Diversity
    Panel chaired by Riitta Pihlajamäki, Channel controller, TV1 YLE
(Finnish State Broadcasting Company)
    Alexandre Mirlesse, Associate Researcher, Notre Europe
    Nicola Mullenger, Coordinator, LabforCulture
    John Lambert, Editor in chief, signandsight.com
11:30 Lunch break
13:30 Fourth session
    Media and the Future of the European Integration - Developing a Truly
European Forum
    Chair: Riitta Pihlajamäki
    Susanne Mundschenk, Director, Eurointelligence
    Jean-Louis Arnaud, Journalist, Novelist
    Reetta Meriläinen, Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
14:45 Coffee
15:00 Fifth session
    Challenges for the EU
    Chair: Sinikka Salo
    Christian de Boisseau, President of the French Council of Economic
Analysis
    Kersti Kaljulaid, Member of the European Court of Auditors
    Andrzej Olechowski (tbc), Minister
    Paula Lehtomäki, Minister for European Affairs
16:30 Closing of the Seminar
    Sinikka Salo

 
17:00 Reception
    Venue: Päivälehden museo, (Päivälehti Museum) Ludviginkatu 2-4 H,  Helsinki 

Seminar is free of charge.
All rights for changes reserved.

Registration: http://www.eurocult.fi/ilmoittautuminen.htm
Please registrate latest 12 April
More information

Eurooppalaisen Kulttuurisäätiön Suomen Osaston puolesta,
Jasmin Etelämäki
seminaarin projektisihteeri

Vapaus
 
Seminaari 19.4. 2007
Tampereen yliopistolla
 
Vapaus on yksi merkittävimmistä nyky-yhteiskunnan ja moraalifilosofian käsitteistä. Sitä pidetään yhtenä liberaalin ja demokraattisen yhteiskunnan perustavimmista arvoista ja oikeuksista. Vapauden voimakas korostaminen on kuitenkin herättänyt 1900-luvulta lähtien etenkin globaalista ja ekologisesta näkökulmasta keskustelua vapauden tuottamista ongelmista. Seminaarissa on tarkoituksena valottaa vapaudesta käytyä keskustelua historiallisesta, eettisestä, kasvatustieteellisestä, poliittisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kaikki seminaarista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan!

Pinni ls. B3107
11.15. Avaussanat: FT Petri Räsänen
11.15. FM Sami Syrjämäki (TAY): Vapauden käsitteen käsitteet
12.00. FT Petri Koikkalainen (LAY): Miten vapauden kaltaisten ”ideologisten” käsitteiden rooli on muuttunut poliittisessa filosofiassa 1900-luvun aikana

12.45. Lounas

13.00. FM Jaakko Kuosmanen (TAY): Vapauden ensisijaisuus arvopluralismin näkökulmasta
13.45. FT Petri Räsänen (TAY): Uusliberalistin vapaus

14.30. Kahvi

Pinni ls. B3116
15.15. Prof. Juhani Pietarinen (TY): Yksilön autonomia Platonin kirjoituksissa
16.00. Prof. Veli-Matti Värri (TAY): Pedagoginen paradoksi ja moraalisubjektin dilemma tässä ajassa
16.45. FT Marika Enwald (TAY): Vapauden moraalifilosofisesta merkityksestä

18.00. Illanvietto: ravintola Tillikka

Järjestäjät: ”Freedom as Historical, Moral and Economical Concept” –projekti ja Tampereen yliopiston filosofian oppiaine
Historia, tieto ja valta

Turun yliopiston historia-aineet yhdessä järjestävät Historia, tieto
ja valta -seminaarin 13.-14.9.2007.

Turun yliopiston historian ja poliittisen historian laitokset
järjestävät 13.-14.9.2007 historiantutkimuksen
metodologia-konferenssin Historia, tieto ja valta. Konferenssi kuuluu
laitosten metodikonferenssien sarjaan, jossa aiemmin on järjestetty:
History and Memory (1997), History and Time (1998), History and Space
(1999), History and Change (2000), Historiantutkimus nyt (2001),
History in Words and Images (2002) ja Thinking through the
Environment (2005).

Tämänvuotisessa seminaarissa on tarkoitus pohtia historian, tiedon ja
vallan välisiä suhteita. Kysymykset siitä, miten historiaa tuotetaan,
popularisoidaan ja käytetään, ovat aina ajankohtaisia ja koskettavat
jokaista historiantutkijaa. Erityisesti viime aikoina ovat nousseet
keskusteluun eettiset kysymykset ja historiakulttuurin eri muodot.

Ohjelma koostuu kutsutuista luennoista ja työryhmistä.

Pyydämme ehdotuksia esitelmiksi tältä alueelta. Esitelmät voivat
liittyä esimerkiksi seuraaviin konferenssin teemoihin:
- historiakulttuurin eri muodot
- historiankirjoituksen etiikka
- sukupuoli ja historiatieto
- tutkija historian tuottajana ja tulkitsijana
- historiatieto ja politiikka
- median valta historian tuottamisessa
- historia vallankäytön välineenä

Myös kokonaisia työryhmäehdotuksia otetaan vastaan. Ehdotukset voivat
liittyä metodisiin, teoreettisiin tai filosofisiin näkökulmiin tai
empiirisiin tutkimusaiheisiin.

Pyydämme lähettämään esitelmästä abstraktin (enintään 300 sanaa)
16.4.2007 mennessä osoitteeseen: .

Lisätietoja antaa prof. Kimmo Rentola, p. 02 3335366 tai
kimmo.rentola@utu.fi
Vårens filocafésäsong som handlar om säkerhet och trygghet sätter i gång 
inkommande söndag, 25.2, med inledning av filosofen Bernt Österman. I 
övrigt ser programmet ut som följande:

Filocaféer på våren 2007
på Luckan, Simonsgatan 8
söndagar klockan 15-17
Fritt Inträde. Välkomna! 

25.2 Bernt Österman: "Tryggheten i livet och tryggheten i staten. En 
filosofisk inledning"

11.3 (Meddelas senare): "Trygghet ur polisväsendets perspektiv"

25.3 Peter Lodenius: "Europas barrikader"

15.4 Camilla Kronqvist: "Är du absolut säker?": Om kärlek, trygghet och 
tillit"

29.4 Jan Otto Andersson: "Kapitalismens nya anda och arbetslivet"

Med vänlig hälsning, Interbaas rf.
CONFERENCE:  "THE PRAGUE SCHOOL AND THEORIES OF STRUCTURE"

Department of English and American Studies, Faculty of Arts,

Charles University, Prague 18-21 October 2007

 

Call for Papers

 

The theme of the conference goes back to the structural concept of the language system developed by the Prague School. The papers are expected:

 

1. to reassess the theoretical work of Prague structuralists (especially Bohumil Trnka and René Wellek) and its relevance for contemporary research, and;

 

2. to discuss transformations of structuralist approaches in recent and contemporary theories of structures and systems, characterized by the movement away from the models of homogeneous, hierarchized and centralized structures to concepts of structurality based on dehierarchized assemblages, transversal relations and dynamic semantic situations (Einstein, Dewey, Bateson, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, etc.).

 

The conference will have two sections and will conclude with the first annual Prague colloquium on "Frontiers of Theory: Technicity, Art and the New Media" (Saturday 20 October 2007):

 

*Section 1: Theories of Structure and their Transformations

Suggested focus areas:

1. Prague Structuralism in relation to other structuralist and formalist trends (Saussure, Peirce, New Criticism, cultural semiotics, etc.)

2. The legacy of the Prague School and later theories of structures and systems

3. Structuralist theories and methodologies in sciences and humanities

 

*Section 2: Prague Structuralism and Language Systems

Suggested focus areas:

1. The structural concept of the language system in contemporary descriptions of English and its historical development

2. Interfacial aspects of the highest language level

 

*Frontiers of Theory: Technicity, Art and the New Media

Suggested focus areas:

1. Contemporary theories of technicity in relation to semiotics, structuralism, cybernetics and deconstruction. How does "techhnicity" make possible a new understanding of language systems in the technosciences and the life sciences?

2. Technicity and contemporary culture, media and aesthetics (new media, the internet, digitalisation, real-time communication and transmission)?

  

Please send an abstract for a 30 minute paper (3000 words maximum) with your contact details via e-mail by 15 April 2007 to:

 

Prof. Dr. Martin Procházka (Section 1): martin.prochazka @ ff.cuni.cz

Doc. Dr. Jan Cermák (Section 2): jan.cermak @ ff.cuni.cz.

 

Questions concerning the colloquium on "Frontiers of Theory: Technicity, Art and the New Media" should be addressed to Dr. Louis Armand:

info @ litterariapragensia.com.

 

Papers will be selected by a conference committee and the speakers will be notified by 30 April 2007 and mailed a registration form and futher information.

Kasvatuksen historian päivät 2007
Rajoja ja siltoja kasvatuksen historian kentillä
 
CALL FOR PAPERS
 
Helsingin yliopistossa 4.-5.6.2007
 
Kasvatuksen historian kolmansien kesäpäivien tarkoituksena on koota eri tieteenalojen edustajia, opiskelijoita ja alan harrastajia keskustelemaan kasvatuksen historian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa alan tutkimusta ja yhteistyötä eri tieteenalatraditioita edustavien tutkijoiden kesken.
 
Päivien teemaryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden esittämän kiinnostuksen perusteella. Esitykset voivat olla esimerkiksi seuraavista teemoista: aatehistoria, elämäkertatutkimus, kasvatuksen kokemukset, lapsuuden historia, kadonneet koulut, työväki ja kasvatus, kasvatus ja sukupuoli, kansallinen kasvatus. Kasvatuksen historian päivien yhteydessä järjestetään myös teemaryhmät liittyen oppikirjatutkimukseen ja kansalaisvaikuttamiseen. Myös kasvatusfilosofit ovat tervetulleita.
 
Päivillä voit pitää esitelmän tutkimuksestasi tai vain osallistua keskusteluun.
 
Kasvatuksen historian verkosto organisoi päivien aikana perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetun graduseminaarin, jossa opiskelijat saavat ohjausta opinnäytetyönsä laatimiseen.
 
Abstraktien (noin 100–200 sanaa) viimeinen jättöpäivä 13.4.2007. Abstraktit lähetetään sähköpostitse Marko van den Bergille, (E-mail: marko.vandenberg [at] helsinki.fi)
 
Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.2007 sähköpostitse Marko van den Bergille, (E-mail: marko.vandenberg [at] helsinki.fi.)
 
Ei osallistumismaksua.
 
Yhteyshenkilöt:
 
Päivien kokonaisjärjestelyt: Jukka Rantala, (E-mail: jukka.rantala [at] helsinki.fi)
Oppikirjatutkimuksen teemaryhmä: Jan Löfström, (E-mail: jan.lofstrom [at] helsinki.fi)
Kansalaisvaikuttamisen teemaryhmä: Petteri Hansen, (E-mail: petteri.hansen [at] helsinki.fi)
 
Järjestäjät: Kasvatuksen historian verkosto, Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, Suomen Kouluhistoriallinen Seura
 
Järjestelytoimikunta
Professori Jukka Rantala, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
Dosentti Marjatta Rahikainen, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos
Dosentti Jan Löfström, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
FT Saara Tuomaala, Helsingin yliopiston historian laitos
KT Jari Salminen, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
FM Oona Ilmolahti, Helsingin yliopiston historian laitos
 
Filosofian illat Metsossa
 (Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkankatu 2)
 
Kevät 2007
 
Aiheena:
Teatteri
 
 
Teatteri on vanhimpia inhimillisen kulttuurin muotoja. Sitä voi pitää monien keskeisten taiteenlajien alkumuotona: runouden ja kirjallisuuden, lausunnan, laulun ja musiikin, tanssin ja liikkeen alkuperäisenä ilmenemistapana. Myös sen suhde kuvataiteisiin on ollut läheinen.
Filosofiassa teatteri on noussut kiinnostuksen kohteeksi monella aikakaudella, antiikista romantiikkaan ja poliittisista ajattelijoista nykyfilosofiaan. Monesti on ajateltu teatterin kykenevän tunne-elämyksiä synnyttäessään ulottumaan syvemmälle ihmisen toimintaan, arvoihin ja ajatteluun kuin filosofia käsitteellisyydessään ja järkiperäisyydessään. Teatteri on ollut myös näkyvä poliittinen kommentaattori, usein peilaamalla yhteiskuntaa etäännyttäen tapahtumat toisiin aikoihin ja paikkoihin.
Mitä teatteri on, miten teatteri vaikuttaa, mitä se merkitsee ja mihin teatteri on menossa? Mikä on teatterin suhde aikaansa, yhteiskuntaan ja politiikkaan? Missä ovat teatterin rajat? Miten teatteri ajattelee ja miten ajatella teatteria? Kevään illoissa teatterista puhuvat teatterin tekijät ja tutkijat. 
 
Ohjelma:
 
Ma 19.2. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Pauliina Hulkko: ”Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi”
 
Ma 2.4. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Mikko Kanninen: ”Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa”
 
Ma 23. 4. klo 18:00, ls. 1
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja: ”Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta”
 
Ma 14.5. klo 18:00, ls. 1
Filosofi, päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori: ”Nietzsche tragedian näyttämöllä”
 
Puheenjohtajana tutkija, filosofi Tuukka Tomperi.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti NIIN & NÄIN.
CRITICAL MARXISM TODAY

Monday, April 2, 2007 at the University of Tampere,
Linna Building, Lecture Hall K103 (10.15 –12:00) and K113 (12:30 – 14:00)

10:15 Juha Koivisto and Mikko Lahtinen: Wellcome and Introduction
10:30 Wolfgang Fritz Haug: Philosophizing with Marx today – The axiomatic field
11:15 Frigga Haug: Marx in Feminism
12:00–12:30 Break
12:30 Peter Thomas: The Altermondialisation of Marxism
13:15 Juha Koivisto and Mikko Lahtinen: Conjunctures of Marxism and Cultural Studies

Lisätietoja: Juha Koivisto () ja Mikko Lahtinen
(kevä)