Tapahtumat helmikuulle 2007

Studia Collegialia. Ihminen ja yhteiskunta tutkimuksen valossa
 
Docent Petri Ylikoski: Uskonto ja tiede tutkimuskohteina
 
February 28,  4.15pm
Venue: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 4
Free admission. Welcome!
 
Studia Collegialia. Ihminen ja yhteiskunta tutkimuksen valossa
Paikka: Porthania, PIII, Yliopistonkatu 4
Aika: Keskiviikkoisin klo 16.15
 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää lukuvuonna 2006-2007 neljän luennon sarjan aiheesta "Usko ja Tieto". Sarjassa kysytään, mikä tekee totuudesta uskottavan, seuraako usko tiedosta vai tieto uskosta. Tutkijamme pohtivat sarjassa tiedon ja kokemuksen perustuksia.
 
18.10.2006
Dos. Ilkka Pyysiäinen: "Usko, tieto ja kognitiivinen teologia"
 
22.11.2006
Dos. Virpi Mäkinen: ”Usko, tieto ja intuitio: Moraalisen tiedon ulottuvuuksia”
 
28.2.2007
Dos. Petri Ylikoski: ”Uskonto ja tiede tutkimuskohteina”
  
25.4.2007
Prof. Sara Heinämaa: ”Filosofia ja luonnollinen asenne: epäily, uskominen ja tietäminen”
 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
25.02.2007

Filosoficafé

Restaurant Skolan/Ravintola Koulu,
Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

Söndagen den 25.2.2007 kl. 17

Inledare: fil.lic. Ville Kivimäki, Åbo  Akademi


Tema: Sotilaan moraaliset valinnat ja niiden seuraukset
(föredrag undantagsvis på finska – diskussion på finska och svenska)

 

Tappaminen, raiskaukset ja kidutus ovat osa sotaa, todennäköisesti jokaista sotaa. Tällä hetkellä aihe on ajankohtainen etenkin Irakin sodan ja kolmannen maailman konfliktien valossa. Jugoslavian hajoamissodissa etniset puhdistukset sekä sotilaisiin ja siviiliväestöön kohdistuneet raakuudet palasivat myös Euroopan kartalle. Mihin kaikkeen ihminen yksilönä ja ryhmänä kykenee, ja miksi näin tapahtuu?
Historiantutkija Ville Kivimäki tarkastelee esityksessään sotaisaa väkivaltaa - ja siitä kieltäytymistä. Keskeinen pohdinnan aihe on, mikä on sodan olosuhteiden ja toisaalta yksilön moraalisen valinnanvaran suhde sotatilanteessa. Sodankäynnille on ominaista ylevien ideologioiden ja likaisten käytäntöjen ristiriita, jota sotilaat joutuvat eri tavoin sovittamaan suojellakseen minä- ja maailmankuvaansa. Ei ainoastaan väkivallan
uhriksi joutumisella vaan myös väkivallan harjoittamisella voi olla pitkät ja
traumaattiset jäljet.
Sotilaiden valintoja ja niiden seurauksia tarkastellaan esityksessä etenkin Suomen viime sotien 1939—45 osalta, suomalaissotilaiden muistelmien ja kokemusten näkökulmasta.


Fritt inträde!

Alla välkomna!

Filosoficaféet arrangeras av Folkets Bildningsförbund: forum för debatt och samtal.

Folkets Bildningsfrbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 bo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 40 757 9159
fax +358 2 237 9190
E-mail   
Hemsida: www.fbf.fi

 

 

Vårens filocafésäsong handlar om säkerhet och trygghet. Programmet ser ut som följande:

Filocaféer på våren 2007
på Luckan, Simonsgatan 8
söndagar klockan 15-17
Fritt Inträde. Välkomna! 

25.2 Bernt Österman: "Tryggheten i livet och tryggheten i staten. En 
filosofisk inledning"
11.3 (Meddelas senare): "Trygghet ur polisväsendets perspektiv"
25.3 Peter Lodenius: "Europas barrikader"
15.4 Camilla Kronqvist: "Är du absolut säker?": Om kärlek, trygghet och 
tillit"
29.4 Jan Otto Andersson: "Kapitalismens nya anda och arbetslivet"

Med vänlig hälsning, Interbaas rf.
 
 
Filosofian illat Metsossa
 (Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkankatu 2)
 
Kevät 2007
 
Aiheena:
Teatteri
 
 
Teatteri on vanhimpia inhimillisen kulttuurin muotoja. Sitä voi pitää monien keskeisten taiteenlajien alkumuotona: runouden ja kirjallisuuden, lausunnan, laulun ja musiikin, tanssin ja liikkeen alkuperäisenä ilmenemistapana. Myös sen suhde kuvataiteisiin on ollut läheinen.
Filosofiassa teatteri on noussut kiinnostuksen kohteeksi monella aikakaudella, antiikista romantiikkaan ja poliittisista ajattelijoista nykyfilosofiaan. Monesti on ajateltu teatterin kykenevän tunne-elämyksiä synnyttäessään ulottumaan syvemmälle ihmisen toimintaan, arvoihin ja ajatteluun kuin filosofia käsitteellisyydessään ja järkiperäisyydessään. Teatteri on ollut myös näkyvä poliittinen kommentaattori, usein peilaamalla yhteiskuntaa etäännyttäen tapahtumat toisiin aikoihin ja paikkoihin.
Mitä teatteri on, miten teatteri vaikuttaa, mitä se merkitsee ja mihin teatteri on menossa? Mikä on teatterin suhde aikaansa, yhteiskuntaan ja politiikkaan? Missä ovat teatterin rajat? Miten teatteri ajattelee ja miten ajatella teatteria? Kevään illoissa teatterista puhuvat teatterin tekijät ja tutkijat. 
 
Ohjelma:
 
Ma 19.2. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Pauliina Hulkko: ”Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi”
 
Ma 2.4. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Mikko Kanninen: ”Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa”
 
Ma 23. 4. klo 18:00, ls. 1
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja: ”Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta”
 
Ma 14.5. klo 18:00, ls. 1
Filosofi, päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori: ”Nietzsche tragedian näyttämöllä”
 
Puheenjohtajana tutkija, filosofi Tuukka Tomperi.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti NIIN & NÄIN.