Tapahtumat joulukuulle 2007

International Workshop on Recognition and Solidarity
Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24, seminar room, ground floor.

This workshop will discuss social aspects of human existence, and the topics
of solidarity and mutual recognition at interpersonal, societal and global
contexts.

Free admission. Welcome!

PROGRAMME


Monday 17 December
09.30-11.30
Susanna Lindberg (Helsinki): Mutual Recognition and Heidegger’s Mitsein
Comment: Sara Heinämaa (Helsinki)
Heikki Ikäheimo (Frankfurt/Jyväskylä): Towards a Normative Ontology of
Personhood – Recognition as an Ethical and Ontological Concept

13.00-15.00
Jonathan Seglow (Royal Holloway, London): Respect and Citizenship
Cillian McBride (Belfast): Respect, Recognition and Liberal Nationalism

15.30-17.30
Shane O’Neill (Belfast): Recognition and Redistribution in Theories of
Justice Beyond the State
Simon Derpmann (Cologne): Solidarity as a Moral Principle

Tuesday 18 December
10.30 – 13.30
Nick Smith (Macquarie) & Arto Laitinen (Helsinki): Charles Taylor on
Solidarity?
Susanne Dahlgren (Helsinki): Charles Taylor and the Middle East
Closing panel: Mutual Recognition and Solidarity?

Further information: Arto Laitinen, arto.laitinen[AT]helsinki.fi

Hegelin Hengen fenomenologia 200 vuotta

Helsingin yliopiston filosofian laitos ja Helsingin yliopiston
tutkijakollokgio järjestävät kollokvion Hegelin Hengen fenomenologian
200-vuotisjuhlien kunniaksi. Kollokviossa suomalaiset Hegel-
asiantuntijat esittelevät tämän käänteentekevän teoksen eri osia sekä
erilaisia siitä kummunneita tulkintatraditioita.

perjantai 14.12. klo 13-18

Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, seminaarihuone 136, 1.
krs (Fabianinkatu 24)
13.15 Syst. teol. dos. Tarja-Liisa Luukkanen: A. A. Laurellin
tietoteoria : Hengen fenomenologian varhainen reseptio Suomessa
14.00 Dos. Vesa Oittinen: Aistivarmuuden dialektiikasta

Kahvitauko

16.00 VT Arto Laitinen: Siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen:
halun ja elämän rooli
15.15 FK Ilmari Jauhiainen: Tunnustaminen subjektiviteetin ylittämisenä


Kahvitauko

17.15 FM. Elisa Heinämäki: "Inhimillistä elämää elävä kuolema":
herra, orja ja negatiivisuus Kojéven Hegel-tulkinnassa.


lauantai 15.12. klo 10-14

Paikka: Päärakennus, sali 10 (uusi puoli) (Fabianinkatu 33)
10.15 Lehtori, dos. Kari Väyrynen: Sivistys ja vieraantuminen Hengen
fenomenologiassa
11.00 VT Laura Werner: "Die Sittlichkeit,", Antigone ja kysymys
feminiinisestä

kahvitauko

12.30 Prof. Jussi Kotkavirta: estetiikasta
13.15 Dos. Susanna Lindberg: Äärellisestä ajattelusta äärettömään
henkeen. Kuinka Hegel kohdataan Heideggerin käännöksen jälkeen?

lisätietoja: susanna.lindberg@helsinki.fi

THE RESEARCH SEMINAR IN PHILOSOPHY
meets on Thursdays from 16 to 18 in the department seminar room (Siltavuorenpenger 20 A, room 222), unless stated otherwise. The meetings are open for all. Papers may be available on the home page of the research seminar (http://www.helsinki.fi/filosofia/researchseminar.htm).

 

The current programme:

20.9 Prof. Helmut Pape (Bamberg): "Thinking and Acting. The Logical Background of Peirce's Pragmatism"

27.9 Jussi Backman: Being and Being-Something: Aristotle's Metaphysical Critique of Parmenides.

4.10 Susanna Lindberg : Thinking the Elemental: Schelling's Organism, Heidegger's fysis and Merleau-Ponty's flesh.

9.10 (Note! Tuesday!) Jacek Kornak : "Post-fenomenological Reading of Pornography"

11.10 (Note! Room 303)  Panu Raatikainen: "Ontological Relativity and the Inscrutability of Reference"

1.11 Juhana Lemetti: "From 'soul-peeping' to sympathy: Hobbes and Hume on reciprocal recognition"

8.11 Nora Hämäläinen: Moral Particularism and Narrative Fiction.

22.11 Henrik Rydenfelt: TBA

7.12 Bernard Linsky (Alberta): "A proposition occurs in a function only
through its values: Extensionality in the Second Edition of Principia
Mathematica"
This will be a joint seminar with the Seminar in Logic. It will take place
in room 222 at the department of philosophy (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd
floor) 10 am. - 12 am.

13.12 Tuomas Tahko: The Necessity of Metaphysics

14.12 (Note! Friday!) Mark Phelan (UNC) : TBA

THE RESEARCH SEMINAR IN PHILOSOPHY
meets on Thursdays from 16 to 18 in the department seminar room (Siltavuorenpenger 20 A, room 222), unless stated otherwise. The meetings are open for all. Papers may be available on the home page of the research seminar (http://www.helsinki.fi/filosofia/researchseminar.htm).

 

The current programme:

20.9 Prof. Helmut Pape (Bamberg): "Thinking and Acting. The Logical Background of Peirce's Pragmatism"

27.9 Jussi Backman: Being and Being-Something: Aristotle's Metaphysical Critique of Parmenides.

4.10 Susanna Lindberg : Thinking the Elemental: Schelling's Organism, Heidegger's fysis and Merleau-Ponty's flesh.

9.10 (Note! Tuesday!) Jacek Kornak : "Post-fenomenological Reading of Pornography"

11.10 (Note! Room 303)  Panu Raatikainen: "Ontological Relativity and the Inscrutability of Reference"

1.11 Juhana Lemetti: "From 'soul-peeping' to sympathy: Hobbes and Hume on reciprocal recognition" 

8.11 Nora Hämäläinen: Moral Particularism and Narrative Fiction.

22.11 Henrik Rydenfelt: TBA

7.12 Bernard Linsky (Alberta): "A proposition occurs in a function only
through its values: Extensionality in the Second Edition of Principia
Mathematica"
This will be a joint seminar with the Seminar in Logic. It will take place
in room 222 at the department of philosophy (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd
floor) 10 am. - 12 am.

13.12 Tuomas Tahko: The Necessity of Metaphysics

14.12 (Note! Friday!) Mark Phelan (UNC) : TBA

Kojève ja Eurooppa.


Tutkijaliitto järjestää Kolmen sepän kirjakaupassa (Kaivopihan Hansakäytävä) torstaina 13.12. klo 17.00-17.30 keskustelutilaisuuden aiheesta Kojève ja Eurooppa. Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Miapetra Kumpula ja suomentaja Jussi Omaheimo keskustelevat Alexandre Kojèven kirjasta Historian loppu.


Opiskelijoille 20 % alennus. Päivän teemakirja
myynnissä 20 % alennuksella.  T e r v e t u l o a !

Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi, www.kolmensepankirjakauppa.fi

Barthes’s Relevance Today
An International Symposium
University of Helsinki, December 13, 2007
Metsätalo building, lecture hall 4

9.15                Opening of the Symposium

9.30-10.30         Patrizia Calefato (University of Bari): On myths and
fashion: Barthes and cultural studies

10.30-11.00        Coffee

11.00-12.30        Anne Sivuoja-Gunaratnam (Sibelius Academy): Voicing ”Le
Neutre”
                Sirkka Knuuttila (University of Helsinki): “L’effet de réel”
revisited. Affectivity of image and mimesis in reference to the late Barthes
                Chair: Heta Pyrhönen

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00        Heta Pyrhönen (University of Helsinki): “From Women to
Barthes with Love”
                Harri Veivo (University of Helsinki): Barthes’s positive
theory of the author
                Chair: Anne Sivuoja-Gunaratnam

15.00-15.30 Coffee

15.30-16.30        Michael Sheringham (Oxford University): Writing the Present:
notation, denotation and connotation in Barthes’s Collège de France lectures

16.30-16.45        Closing statements


Organized by the semiotics programme at the University of Helsinki

Yhteiskuntaeettisen seuran keskusteluilta aiheesta New Public Management

Aika: 11.12.2007  klo 17-19
Paikka: Kirjakauppa Kirjataivas (Mechelininkatu 15, Helsinki)
Vieraana: VTT Kati Rantala

Uusi julkishallintoajattelu (New Public Managament) on yksi
monista muotitermeistä, joka viittaa muutoksiin julkisten palvelujen
tuottamisessa - niin periaatteen kuin käytännön tasolla. Muutoksia
kuvaavia iskusanoja on mm. ruohonjuuritason vastuuttaminen,
markkinalogiikka, monitoimijaisuus ja projektit. Kuinka tilanteeseen
kannattaisi suhtautua? Miettimällä, miten palaset saadaan toimimaan
yhdessä niin että maailma paranee? Vai onko kyse pakonomaisesta
uskosta usein hienolta kuulostavaan mutta epärealistiseen retoriikaan?

Voit ilmoittautua iltaan yhdistyksen kotisivuilla
http://yhteiskuntaetiikka.gneissi.net/ohjelma.php

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kirjallisuutta:

Rantala & Sulkunen (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (2006):
http://www.yliopistokustannus.fi/1kirja.php?isbn=951-662-955-5

Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (2006):
http://www.stakes.fi/FI/Julkaisut/Kirjakauppa/KKMuut/M224.htm

Verkossa:

Wikipedia-artikkeli New Public Managementista:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management

Prof. Leena Eräsaaren kirjoitus "New Public Management on julkisen
sektorin vääryyksien isä":
http://www.leenaerasaari.fi/texts/vaaryys.pdf
 

 


TIEDOTE

Ma 10.12. klo 19.00––21.00 Café Engelissä Senaatintorilla Tiede & edistyksen
Kritiikki-kahvilassa Tapani Kilpeläinen alustaa Gilles Deleuzen ja Félix
Guattarin tuoreesta teoksesta Anti-Oidipus. Kapitalismi ja skitsofrenia.
Puhetta johtaa Tuomas Nevanlinna.

Tervetuloa!

Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi

Cafe Philo
Joutomaanantai

Ravintola Toveri
Castreninkadun ja kolmannen linjan kulmassa

Maanantaina 10.12 18.00 alkaen

 

Jatkamme Nietszhen teemasta: "Hyvän ja pahan tuolla puolen" osanottajien toivomuksesta. Uudet ovat sydämellisesti tervetulleita avoimeen ja vapaaseen tilaisuuteen.

"Jokainen filosofi on tähän asti uskonut perustelleensa moraalin; mutta itse moraalia on pidetty 'annettuna'"

"Mitä tehdään rakkaudesta, se tapahtuu aina hyvän ja pahan tuolla puolen."

"Vastaväite, syrjähyppy, iloinen epäluuloisuus, ivaamishalu ovat terveyden merkkejä; kaikki ehdoton kuuluu patologiaan."

Ps. Viime kerralla keskustelimme Nietszhen kulttuurikritiikistä ja suomalaisesta "kulttuurista" ja siinä yhteydessä esittelin kreikan sanaa idiotes. Asia tuli uudelleen mieleen kun radiossa jutusteltiin Dostojevskin "Idiootista".

Idiootilla on useita ulottuvuuksia, se voi merkitä typerystä tai kaatumatautista (kuten Venäjällä D:n aikaan), mutta myös oppimatonta. Tällöin sillä voi olla jopa positiivinen sisältö. Kristuksen opetuslapset olivat oppimattomia kansanmiehiä ja kreikkalaisen tekstin mukan idioteja. Se merkitsi myös itseoppinutta ja Leonardo da Vinci korosti olevansa itseoppinut ja siksi kriittinen idoti suhteessa vallassa olleeseen skolastiikkaan. Idios merkitsi kreikassa omaa ja yksityistä mutta myös omituista. Omituisiksi idioteiksi sanottiin niitää, joilla johtotähtenä ei ollut yhteisön etu vaan oma etu eli yksityistä viisastelua, eristäytynyttä ja abstraktia yksityisyyttä. Idiologialla ei siis välttämättä ole mitänn tekemistä älykkyysosamäärän kanssa, vaikka minusta juuri sen kanssa! Huippuidioteja olisivat siis sekä nykyiset politiikan yksityistämisintoilijat että Dostojevskin Kellariloukon mies, jolla on erittäin raju kritiikki teknokulttuuria vastaan?

 

Eläköön siis idiotia ja joutomaanantai?

 

Pekka Hongisto
"Karvalakkifilosofi" (Erään postmodernin skolastikon anteliaasti maailmalle antama käsitteellinen henkilö jolla viitattiin kai ...?)

 

 

Professori Kenneth Winkler pitää esitelmän ma 10.12. klo 14-16 luentosalissa Pinni A3107. Aihe: Continuous Creation. Esitelmän luonnos löytyy Tampereen yliopiston filosofian yksikön sivulta.
 

FM Jani Hakkaraisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja Hume's Scepticism and Realism - His Two Profound Arguments against the Senses in An Enquiry concerning Human Understanding (Humen skeptisismi ja realismi - hänen kaksi argumenttiaan aisteja vastaan teoksessa Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä) tarkastetaan 8.12.2007 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.


Vastaväittäjänä on professori Kenneth P. Winkler (Yalen yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

 

Lehdistötiedote

 

 
fil. lis. Anssi Korhonen väittelee 8.12.2007 kello 10 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Logic as the Universal Science -
Bertrand Russell's Early Conception of Logic and Its Philosophical Context"
(Logiikka universaaline tieteenä: Bertrand Russellin varhainen käsitys
logiikasta ja sen filosofinen tausta). Väitöstilaisuus järjestetään
osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Bernard Linsky, University of Alberta, ja
kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin
yliopistosta. Väitöskirjaa myy Anssi Korhonen ja Filosofian laitos.

THE RESEARCH SEMINAR IN PHILOSOPHY
meets on Thursdays from 16 to 18 in the department seminar room (Siltavuorenpenger 20 A, room 222), unless stated otherwise. The meetings are open for all. Papers may be available on the home page of the research seminar (http://www.helsinki.fi/filosofia/researchseminar.htm).

 

The current programme:

20.9 Prof. Helmut Pape (Bamberg): "Thinking and Acting. The Logical Background of Peirce's Pragmatism"

27.9 Jussi Backman: Being and Being-Something: Aristotle's Metaphysical Critique of Parmenides.

4.10 Susanna Lindberg : Thinking the Elemental: Schelling's Organism, Heidegger's fysis and Merleau-Ponty's flesh.

9.10 (Note! Tuesday!) Jacek Kornak : "Post-fenomenological Reading of Pornography"

11.10 (Note! Room 303)  Panu Raatikainen: "Ontological Relativity and the Inscrutability of Reference"

1.11 Juhana Lemetti: "From 'soul-peeping' to sympathy: Hobbes and Hume on reciprocal recognition"  

8.11 Nora Hämäläinen: Moral Particularism and Narrative Fiction.

22.11 Henrik Rydenfelt: TBA

 

7.12 Bernard Linsky (Alberta): "A proposition occurs in a function only
through its values: Extensionality in the Second Edition of Principia
Mathematica"


This will be a joint seminar with the Seminar in Logic. It will take place in room 222 at the department of philosophy (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor) 10 am. - 12 am.

 

13.12 Tuomas Tahko: The Necessity of Metaphysics

14.12 (Note! Friday!) Mark Phelan (UNC) : TBA

Jukka Mäkinen, KTT, Helsingin Kauppakorkeakoulu, luennoi 4.12.2007 kello 12-14 Tampereen yliopistolla aiheesta "Liikeyritys poliittisen filosofian tutkimuskohteena" (huone: Pinni A 2089)