Kansainvälinen filosofian & lasten päivä 20.11.2014


Tänään 20.11.2014 on vietetty YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn julistamaa kansainvälistä filosofian päivää (World Philosophy Day). Kerta on kymmenes, joten teemapäivää voi pitää vakiintuneena, vaikkei ehkä kovin tunnettuna Suomessakaan. Eri puolilla maailmaa järjestetään useita teemaan liitettyjä tapahtumia, kuten UNESCOn teemasivulta käy ilmi:

World Philosophy Day 2014 – http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celeb...
 
Suomessa päivää on juhlistettu muutamien viime vuosien tapaan Opetushallituksessa kokoontuneessa seminaarissa (http://filosofia.fi/node/6938). Tilaisuudessa on muun muassa leikitty filosofisesti, puhuttu kansainvälisistä filosofian olympialaisista (IPO, http://www.philosophy-olympiad.org/) sekä palkittu parhaita syksyn ylioppilaskokeen filosofian ja elämänkatsomustiedon suorittajia. Kuvia ja kommentteja tapahtumasta Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien Fb-ryhmän sivuilla: https://www.facebook.com/pages/Filosofian-ja-el%C3%A4m%C3%A4nkatsomustie...
 
Päivään kuuluu myös perinteikäs Immanuel Kant -biljarditurnaus, joka kisataan Corona-baarissa. Toisaalla Helsingissä on puolestaan tarjolla useita filosofisia keskustelutilaisuuksia: http://filosofia.fi/node/6935 (ks. myös Fb-sivu: https://www.facebook.com/events/1485713605049888/)
 
Sopivasti tänä vuonna tälle samalle päivämäärälle osuu myös YK:n yleiskokouksen aloitteesta vuodesta 1954 alkaen vietetty kansainvälinen lasten päivä, joka tunnetaan myös lapsen oikeuksien päivänä. Jälkimmäinen nimitys on nyt erityisen ajankohtainen, sillä YK:n Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta. Ks. teemapäivän verkkosivuja:
http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-lasten-paiva
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus-25-vuotta/
 
Ilman aasinsiltaakin lapset ja filosofia sopivat yhteen. Kannattaa esimerkiksi noteerata läheinen historiallinen kosketus lapsilähtöisen kasvatusajattelun ja lasten oikeuksien kehityksen välillä. Yhteys johdattaa suoraan havainnoimaan myös lasten ja nuorten kanssa harjoitetun pedagogisen filosofoinnin juuria (ks. Tomperi & Juuso, "(Lasten) pedagoginen filosofia -- kasvatuksen historiallinen mahdollisuus", niin & näin 1/2014). Lasten kuunteleminen ja lasten ajattelun kunnioittaminen on yhtä lailla lasten oikeuksien edistämisen kuin pedagogisen filosofoinnin ytimessä.
 
Peruskoulun oppiaineiden joukkoon ei valitettavasti (ainakaan vielä) saatu filosofiaa lapsille ja nuorille (ks. http://filoaloite.wordpress.com/), mutta Valtioneuvosto antoi viime viikolla lukion tuntijakopäätöksen, joka tuo mukanaan toisen kaikille lukiolaisille yhteisen filosofiankurssin: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/l...
Lisäksi lukiolaisille tarjotaan jatkossa mahdollisuus valita oppiaineita yhdistäviä teemakursseja, joista yhden aihepiiriksi on esitetty ajattelun taitoja. Pedagogisella filosofialla on siinä runsaasti annettavaa, ja jääkin kiinnostuksella nähtäväksi, millaista kokonaisuutta kurssiin hahmotellaan. Esimerkiksi filosofian, psykologian, äidinkielen ja matematiikan yhteistyönä voitaisiin koota monipuolisesti ajattelulle haasteita virittävää opetusta. Kurssien tavoitteet, aiheet ja sisällöt ovat kuitenkin vielä arvailujen varassa, sillä perinteisen työnjaon mukaisesti on seuraavaksi Opetushallituksen tehtävänä työstää ehdotukset opetussuunnitelman perusteiksi.
 
Myös lukioikää nuorempien lasten kanssa filosofointi ottaa Suomessa pienen askeleen eteenpäin -- perusteilla on nimittäin suomalainen P4C-yhdistys lasten, nuorten ja yhteisöjen kanssa filosofointia edistämään. Asiaa voi seurata ja mukaan liittyä esimerkiksi Facebook-ryhmän kautta: https://www.facebook.com/groups/1549664631932130/
Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa osallistumaan!
 
 
Tuukka Tomperi