Filosofoidaan! Blogi tutkailee filosofian antia varhaiskasvattajille


lasten filosofia
blogit

Aloitin kesäkuussa kirjoittamaan "Filosofoidaan" nimistä blogia lasten ja nuorten kanssa filosofoinnista. Olen kirjoittanut esimerkiksi kirja- ja artikkelikatsauksia, tutkimusesittelyitä sekä erilaisia käytäntöön liittyviä vinkkejä. Blogiin on myös koottu tietopaketti lasten ja nuorten kanssa filosofoinnista, sekä esittely Matthew Lipmanin Filosofiaa lapsille -ohjelmasta.

Idea blogikirjoittamiseen

Opiskelen Laurea Ammattikorkeakoulussa sosiaali-alan luovien toimintojen suuntautumislinjalla. Aihe blogille syntyi omasta kiinnostuksestani filosofiaa sekä lastentarhanopettajan työtä kohtaan. Sosionomin tutkinto mahdollistaa työskentelyn lastentarhanopettajan, ja lasten kanssa filosofoinnilla vaikuttaa olevan paljon tarjottavaa varhaiskasvatukselle.

Filosofoinnista ei kuitenkaan ole paljon tietoa varhaiskasvatuksen piirissä. Filosofiaa ei ole mainittu valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ja suurelle osalle alalla työskentelevistä aihe on täysin uusi. Aihetta koskevia kursseja tai luentoja ei myöskään ole sisällytetty sosionomin opintoihin.

Lasten kanssa filosofointi on tästä huolimatta linjassa varhaiskasvatussuunnitelman kanssa, ja sen käytännöt sekä tavoitteet vastaavat varhaiskasvatussuunnitelman sisällöllisten orientaatioiden vaatimuksiin. Esimerkiksi monet alalla työskentelevät pitävät tärkeänä eettisten ongelmien tutkimista yhdessä lasten kanssa. Kuitenkaan tähän ei ole kaikilla työkaluja, menetelmiä tai varattua hetkeä päiväkotiryhmien päiväjärjestyksissä. Filosofointi lasten kanssa tarjoaisi kasvattajille menetelmiä, joilla eettisiin kysymyksiin voi lasten kanssa rakentavasti tarttua. Uskon, että moni alalla työskentelevä pitäisi filosofointia lasten kanssa hyvänä ja tervetulleena asiana, mutta ongelma on siinä, että he eivät ole koskaan kuulleetkaan asiasta.

Toivonkin, että tulevaisuudessa filosofointi saisi enemmän jalansijaa kouluissa ja päiväkodeissa.

Blogia kirjoitetaan osana opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on blogin avulla tavoittaa yleisöä sekä jakaa tietoa lasten ja nuorten kanssa filosofoinnista. Työn tavoitteiden toteutumista mitataan kävijämäärä tilastoilla ja blogiin tulleiden kommenttien kautta. Kommentointi sekä uudet kävijät ovat tervetulleita.

Blogi löytyy osoitteesta http://filosofoidaan.wordpress.com/

Jaakko Perttunen