Esittely

SUOMALAINEN FILOSOFINEN VERKKOPORTAALI

Filosofia.fi-portaalin ovat tuottaneet Eurooppalaisen filosofian seura ry, filosofinen niin & näin -lehti sekä Åbo Akademin filosofian oppiaine.
 
Portaalin tavoitteena on tarjota yhteydenpitofoorumi, välittää filosofiaan liittyvää ajankohtaista ja ajatonta tietoa sekä arkistoida filosofiantutkimusta ja -harrastusta edistävää aineistoa verkossa.
 

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeelle ovat myöntäneet rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahasto (2005, 2006, 2007), Suomen kulttuurirahasto (2005, 2006) sekä Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntaohjelma (2006, 2007). Portaalin ruotsinkielistä osiota ovat rahoittaneet Stiftelsen för Åbo Akademi (2007), Svenska Kulturfonden (2007, 2008-10) sekä Otto A. Malms donationsfond (2007). Vuonna 2012 aloitettua "Filosofia Suomessa" -hanketta ovat tukeneet OKM ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
 
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa Åbo Akademin kirjasto, Suomen filosofinen yhdistys (SFY) sekä suomalaisten yliopistojen filosofian laitokset.
 

SUOMALAISEN FILOSOFIAN HISTORIAN AINEISTOT

Yhtenä Filosofia.fi-verkkoportaalin tavoitteena on johdattaa suomalaisen filosofian historiaan. Sivustoon kootaan muun muassa henkilögalleriana toteutettavia filosofiesittelyjä sekä aineistoarkistoa, johon tallennetaan kaikkien saataville aineistoja suomalaisen filosofian historiasta. Hankkeeseen sisältyy useita erillisiä digitointiprojekteja. Niistä tähän asti laajin on vanhojen suomalaisten filosofian väitöskirjojen digitointi Turun Akatemian ajalta. Muita digitointeja on tehty erillisteoksista ja lehtiartikkeleista, suomalaisten filosofien tuotannosta, valokuva-arkistoista, haastatteluista ja av-aineistoista. Aineistoja kartutetaan myös vuonna 2012 alkaneessa "Filosofia Suomessa" -hankkeessa.

Etsimme jatkuvasti suomalaisen filosofian historiaan liittyviä aineistoja: esimerkiksi valokuvia, ääni- ja kuvatallenteita, haastatteluita, merkittäviä julkaisuvapaita tekstejä, aiemmin julkaisemattomia tekstejä ja tekstiharvinaisuuksista sekä muita vastaavia aineistoja. Jos hallussasi on tämänkaltaisia aineistoja ja olet kiinnostunut saattamaan ne julkisuuteen, ota yhteyttä. Annamme tarkemmat ohjeet muun muassa postituksesta, aineistoihin liitettävistä tiedoista ja tekijänoikeuksista. Aineistot digitoidaan ja alkuperäinen aineisto palautetaan lähettäjälle. Voit ottaa yhteyttä joko portaalin toimituksen yleisiin osoitteisiin tai käyttää alla olevia yhteystietoja. Sähköposti: arkisto (at) filosofia.fi / Puhelin: 040 568 2118 (Tuukka Tomperi) tai 040 540 5566 (Elina Halttunen-Riikonen).
 

Portaalin tekijät

Portaalin projektipäällikkönä ja päätoimittajana on toiminut Tuukka Tomperi.

Ruotsinkielisen osion suunnittelija ja päätoimittaja on Yrsa Neuman.

Portaalin toinen suomenkielinen koordinaattori ja Logos-ensyklopedian päätoimittaja on Kalle Puolakka.

Portaalin toimittaja on Elina Halttunen-Riikonen.

Suunnitteluun ja ideointiin on osallistunut filosofisen niin & näin -lehden toimitus.

Portaalin teknisestä toteutuksesta on vastannut Osuuskunta Viestintäverso, projektipäällikkönään Ville Aho ja vastaavana ohjelmoijana Sami Sieranoja.

Portaalin ulkoasun ja grafiikan on luonut ja samalla käyttöliittymän suunnitteluun osallistunut graafikko Pasi Romppanen.  

Luettelo kaikista portaalin tekemiseen osallistuneista löytyy tekijäluettelosta.