Turun Akatemian latinankielisiä väitöksiä suomeksi

Tähän kootaan vuosina 2010–2011 valmistuvat parikymmentä tuoretta, ennen julkaisematonta suomennosta Turun Akatemiassa 1600—1800-luvuilla latinaksi laadituista filosofisesti mielenkiintoisista väitöskirjoista alkuperäisteksteineen. Lisäksi ilmestyy joukko väitösten lukemista ja tutkimista tukevia oheistekstejä. Käännöksiä ovat tehneet latinistit Raija Sarasti-Wilenius, Pekka Tuomisto, Antti T. Oikarinen ja Outi Kaltio. Hanketta on vetänyt ja käännöksiä toimittanut Jarkko S. Tuusvuori. Tämä Filosofia.fi-portaalin 2010—2011 toteuttama käännös- ja julkaisuhanke on saanut tukea Koneen Säätiöltä.

 

Oheistekstejä:

Kokoelman saatesanat

Sari Kivistön bibliografinen listaus aiemmin suomennetuista latinankielisistä väitöksistä.

 

Suomennetut väitökset 

  
Axel Kempe, Disputatio politica de administratione reipublicæ civili togata (1664)

Samuel Gyldenstolpe, Discursus philosophicus virtutum intellectualium brevis delineationem exhibens (1675)

Daniel Achrelius, Dissertatio politica de bello ejusque causis (1682)

Anders Wanochius, Dissertatio politica de radice, causis et vinculis societatis humanæ (1690)

Henrik Hassel, Theses de stylo philosophico (1741)

Henrik Hassel, Commentatio academica de usu et abusu eloquentiæ (1751)

Karl Mesterton, Specimen academicum de materialismo (1753)

Pehr Kalm, Theses philosophicæ (1757)

Jacobus Gadolin, Dissertatio de figura mundi (1760)

Pehr Kalm, Dissertatio gradualis de noxa materialismi in oeconomia (1760)

Pehr Kalm, Aphorismi nonnulli atheismus oeconomiæ inimicus (1760)

Fridericus Collin, Dissertation de juventute in religione christiana contra opinionem Rousseauianam instituenda (1775)

F. M. Franzén, Dissertatio ideam perfectæ humanitatis definitura (1798)

Johan Bilmark, Dissertatio academica de magnis ingeniis, raro felicibus (1798)

J. H. Avellan, Dissertatio finem et viam educationis breviter adumbras (1803)

G. I. Hartman, Dissertatio academica de tribus gradibus persvasionis (des Fürwahrhaltens): credere, opinari, scire (1808)

A. J. Lagus, De emendatione morali (1815)